Den tradisjonelle latinske messen i Oslo


 

MESSER SOM ER BLITT FEIRET 2009-16:


I 2017 ble følgende messer feiret (i Vår Frue kirke, Porgrunn)

27. januar - hl Johannes Krysostomos - program for messen

24. februar - apostelen Mattias - program for messen

24. mars - fredag etter 3. sø i fasten - program for messen

28. april - hl Paulus av korset - program for messen

26. mai - hl Filip Neri - program for messen

 

 

I 2016 ble følgende messer feiret (i St Hallvard, Oslo)

20. mars (3. søndag i mnd) - Palmesøndag

24. april - 4. søndag etter påske

22. mai - Treenighetssøndag

26. juni - 6. søndag etter pinse

I Vår Frue kirke, Porgrunn

28. oktober - apostlene Simon og Judas - program for messen

25. november - hl Katarina - program for messen

16. deseber - imbrefredag i advent - program for messen

I 2015 ble følgende messer feiret

25. januar - 3. søndag etter åpenbaringen

22. februar - 1. søndag i fasten

22. mars - Pasjonssøndag

26. april - 3. søndag etter påske

31. mai - Den hellige treenighet

28. juni - 5. søndag etter pinse

27. august - 14. søndag etter pinse

27. september - 18. søndag etter pinse

27. desember -  Søndag i juleoktaven

I 2014 ble følgende messer feiret

26. januar - 3. søndag etter åpenbaringen

23. februar - Søndag sexagesima

23. mars - 3. søndag i fasten

27. april - Søndag etter påske, hvitesøndag

25. mai - 5. søndag etter påske

22. juni - Offentlig feiring av Festen for Corpus Christi


24. august - 11. søndag etter pinse

28. september - 16. søndag etter pinse

24. august - 11. søndag etter pinse

28. september - 16. søndag etter pinse

23. november - 24.  og siste søndag etter pinse

28. desember - Søndag i juleoktaven

 

I 2013 ble følgende messer feiret

Søndag 13. januar - Den hellige familie - Jesus, Maria & Josef

....

Søndag 28. april - 4. søndag etter påske

Søndag 26. mai - Den hellige treenighet

Søndag 23. juni - 5. søndag etter pinse


Søndag 25. august - 14. søndag etter pinse

22. september - 18. søndag etter pinse

27. oktober - Vår Herres Jesu Kristi kongefest

24. november - 24. & siste søndag etter pinse

22. desember - 4. søndag i advent

 

I 2012 ble følgende messer feiret:

Søndag 22. januar - 3. søndag etter åpenbaringen - program for messen

Søndag 29. januar - 4. søndag etter åpenbaringen - program for messen

Søndag 12. februar - søndag sexagesima - program for messen

Søndag 26. februar - 1. søndag i fasten - program for messen

Søndag 11. mars - 3. søndag i fasten - program for messen

Søndag 25. mars - Pasjonssøndag - program for messen

Søndag 8. april - Påskedag - program for messen

Søndag 22. april - 2. søndag etter påske - program for messen

Søndag 13. mai - 5. søndag etter påske - program for messen

Søndag 27. mai - Pinsedag - program for messen

Søndag 10. juni - (Offentlig feiring av) Corpus Christi - program for messen

Søndag 24. juni - Johannes døperens fødsel - program for messen


26. august - 13. søndag etter pinse - program for messen

9. september - 15. søndag etter pinse - program for messen

23. september - 17. søndag etter pinse - program for messen

14. oktober - 20. søndag etter pinse - program for messen

21. oktober - 21. søndag etter pinse - program for messen

11. november - 23. søndag e. pinse - tekster fra 5. s. e. åpenb. - program for messen

25. november - 24. søndag og siste etter pinse - program for messen

9. desember - 2. søndag i advent - se program for messen

 

Høsten 2011 ble følgende messer feiret:

Søndag 14. august kl 19.00 - 9. søndag etter pinse - se tekster - se programmet for messen.

Søndag 28. august kl 19.00 - 11. søndag etter pinse - se tekster - se programmet for messen.

Søndag 11. september kl 19.00 - 13. søndag etter pinse - se tekster - se programmet for messen.

Søndag 25. september kl 19.00 - 15. søndag etter pinse - se tekster - se programmet for messen.

Søndag   9. oktober kl 19.00 - 17. søndag etter pinse - se tekster - se programmet for messen.

Søndag 23. oktober kl 19.00 - 19. søndag etter pinse - se tekster - se programmet for messen.

Søndag 13. november kl 19.00 - 22. søndag etter pinse - se tekster - se programmet for messen

Søndag 27. november kl 19.00 - 1. søndag i advent - se tekster - se programet for messen.

Søndag 11. desember kl 19.00 - 3. søndag i advent - se tekster - se programet for messen

Søndag 25. desember kl 19.00: JULEDAG - se tekster - se program for messen

 

Disse messene ble feiret hele 2009 og 2010 én gang hver måned, i mars 2011 ble det gitt tillatelse til å feire TLM to ganger hver måned.

 

STARTSIDE
Nyheter
Kirkeår
Tekster
Musikk
Bilde/Video
Minstrering
Praktisk
Lenker
 

Har du spørsmål ang. disse messene, send en e-post.