Den tradisjonelle latinske messen i Oslo


 

MUSIKK I DEN TRADISJONELLE LATINSKE MESSEN

 

Hvis kantor/kor er tilgjengelig, synges gjerne hele messen, både proprium og odinarium.

 

MESSENS ORDINARIUM

Messe I - Lux et origo (kan brukes i påsketiden)

Messe VIII - De angelis (på fest- og helgendager)

Messe XI - Orbis factor ('grønne' søndager)

Messe XVII - Advent og faste

Credo I (brukes hver søndag)

STARTSIDE
Nyheter
Kirkeår
Tekster
Musikk
Bilde/Video
Minstrering
Praktisk
Lenker
 

Har du spørsmål ang. disse messene, send en e-post.