TEKSTER til den tradisjonelle latinske messen

Gå tilbake til hovedside for tekster


PÅSKETIDEN

Påsketiden strekker seg fra Påskeaften til Pinseoktaven. Den er høydepunktet i kirkeåret, for i denne tiden feirer vi fullføringen av Guds Sønns gjenløsergjerning til frelse for menneskene. Festenes fest (solemnitas solemnitatum) kaltes denne festen i den gamle kristentid, og ennå inn i middelalderen var alle dagene i påskeuken foreskrevne helligdager, hele uken var som en stor fest. - Etter oppstandelsen ble Jesus ennå førti dager hos sine disipler; derfor brenner påskelyset, symbolet på Frelseren, ved alle høymesser inntil Kristi Himmelferd, og i denne tid holdes ingen faste. - Kirkefargen i påsketiden er hvit, dersom ikke en helgenfest krever en annen farge. - Ifølge liturgien slutter påsketiden først med lørdag etter Pinse.

Påskeukens liturgi minner stadig om dåpen, som overgangen gjennom Det røde hav er forbilde på. I Kirkens tørste tider var de nydøpte daglig til stede ved gudstjenesten i sine hvite dåpsklær; derfor taler liturgier) stadig om gjenfødingens under.

Ordet Påske kommer av det hebraiske "Pesach", som betyr "forbigang" (av dødsengelen); ordet er på latin blitt til "Pascha".

 

PÅSKESØNDAG

Antiphona ad Introitum - Inngangsvers
(Ps. 138:18,5,6,1,2) Resurréxi, et adhuc tecum sum, allelúja: posuísti super me manum tuam, allelúja: mirábilis facta est sciéntia tua. Allelúja, allelúja. (Ps.) Dómine, probásti me et cognovisti me: tu cognovísti sessiónem meam et resurrectiónem meam. Gloria Patri. Resurréxi, et adhuc tecum ... (Salme 138, 18 og 5-6) Jeg er oppstanden og er nå alltid hos deg. Alleluja. Du la din hånd på meg, alleluja. Underfull har din visdom synt seg. Alleluja, alleluja. (Salme 138, 1-2) Herre, du har prøvet meg og kjent meg. Om jeg hviler eller står opp, så vet du det. Ære være ...

Oratio - Kollektbønn

Deus, qui hodiérna die per Unigénítum tuum, æternitátis nobis áditum, devícta morte, reserásti: vota nostra, quæ præveníéndo aspíras, étiam adjuvándo proséquere. Per eundem Dóminum nostrum ...

Gud du gom i dag har åpnet evighetens port for oss ved din Enbårnes seier over døden, følg også med din hjelp våre ønsker som du alt forut inngir oss ved din nåde. Ved ham, vår Herre ...

Epistel - Lesning

I Cor. 5:7-8
Fratres, expurgáte vetus ferméntum, ut sitis nova conspérsio, sicut estis ázymi. Etenim Pascha nostrum immolátus est Christus. Itaque epulémur, non in ferménto veteri, neque in ferménto malítiæ et nequítiæ: sed in ázymis sinceritátis et veritátis.

1. Kor. 5, 7-8
Brødre, rens ut deri gamle surdeig, så dere kan bli en ny deig, liksom dere er usyret. For vårt påskelam, Kristus, er ofret. La oss derfor holde høytid, ikke med gammel surdeig, heller ikke med ondskaps og ugudelighets surdeig, men med renhets og sannhets usyrede brød.


Graduale
(Ps. 117:24,1) Hæc dies quam fecit Dóminus: exsultémus et lætémur in ea. Confitémini Dómino, quóniam bonus: quóniam in sæculum misericórdia ejus. (Salme 177, 24 og 1) Dette er dagen som Herren har gjort. La oss juble og glede oss på denne dag. Pris Herren, for han er god; for hans miskunn varer evig.
Alleluja
(I Cor. 5:7) Allelúja, allelúja. Pascha nostrum immolátus est Christus. (1. Kor. 5-7) Vårt påskelam, Kristus, er ofret.
Sekvens

1. Victimæ Paschali laudes immolent Christiani

2. Agnus redemit oves; Christus innocens Patri reconciliavit peccatores.

3. Mors et vita duello conflixere mirando; dux vitæ mortuus, regnat vivus.

4. Dic nobis, Maria, quid vidisti in via?

5. Sepulchrum Christi viventis et gloriam vidi resurgentis.

6. Angelicos testes, sudarium et vestes.

7. Surrexit Christus spes mea: præcedet vos in Galilæam.

8. Scimus Christum surrexisse a mortuis vere; tu nobis, victor Rex, miserere. Amen. Alleluia.

Påskelammet til ære, kristne fram sin lovsang bære.

Lammet fårene gjenløste: Skyldløs Kristus synderne med Faderen forsonte.

Underlige livets, dødens møte! Livets Konge lever, tross han døde.

"Sl oss du, Maria møy, hva så du på din vei?"

"Kristi, den levendes grav jeg skuet, og om den oppstandne glansen som luet. Så engler stå vitner, så dødsduk og linnet.

Oppstanden er Kristus, mitt håp, forut til Galilea han går."

Kristus, det vet vi for godt, fra de døde igjen er stått opp. Miskunn deg, du seirende Drott. Amen. Alleluja!


Evangelium

Mk. 16:1-7
In illo tempore: Maria Magdalene, et Maria Iacobi, et Salome emerunt aromata, et venientes ungerent Iesum. Et valde mane una sabbatorum, veniunt ad monumentum, orto jam sole. Et dicebant ad invicem: Quis revolvet nobis lapidem ab ostio monumenti? Et respicientes viderunt revolutum lapidem. Erat quippe magnus valde. Et introeúntes in monumentum viderunt juvenem sedentem in dextris, coopertum stola candida, et obstupuerunt. Qui dicit illis: Nolite expavescere: Iesum quæritis Nazarenum, crucifixum: surrexit, non est hic, ecce locus ubi posuerunt eum. Sed ite, dicite discipulus eius, et Petro, quia præcedit vos in Galilaeam: ibi eum videbitis, sicut dixit vobis.

Mark. 16,1-7
På den tid kjøpte Maria Magdalena, Maria, mor til Jakob, og Salome velluktende salver; for de ville gå og salve Jesus. Og den første dag i uken gikk de til graven meget tidlig, da solen sto opp. Og de sa til hverandre: "Hvem skal velte stenen fra døren til graven for oss? " Men da de så opp, så de at stenen var veltet fra; for den var meget stor. Og de gikk inn i graven og så en ung mann sitte på høyre side i hvite klær, og de ble forferdet. Men han sa til dem: "Vær ikke redde. Dere leter etter Jesus fra Nasaret som ble korsfestet; han er oppstanden, han er ikke her. Se stedet hvor de la ham. Men gå bort og si til hans disipler og til Peter: Han går i f orveien for dere til Galilea; der skal dere se ham, som han har sagt dere."

Antiphona ad Offertorium - Offertorievers
(Ps. 75:9,10) Terra tremuit et quievit, dum resurgeret in iudicio Deus, alleluia. (Salme 75, 9-10) Jorden skalv og ble stille da Gud oppsto til dom. Alleluja.

Secreta - Stille bønn

Suscipe, quæsumus Domine, preces populi tui cum oblationibus hostiarum: ut paschalibus initiata mysteriis, ad æternitatis nobis medelam, te operante, proficiant. Per Dominum nostrum ...

Vi ber deg Herre: ta imot ditt folks bønner sammen med de offergaver vi har båret fram, så de vigslet ved Påskens mysterier ved din krraft må bli oss til evig legedom. Ved vår Herre ....

Præfatio - Prefasjon - Påskeprefasjon
Vere dignum et iustum est, æquum et salutare, te quidem Domine omni tempore, sed in hac potissimum (nocte/die) gloriosius prædicare, cum Pascha nostrum immolatus est Christus. Ipse enim verus est Agnus qui abstulit peccata mundi. Qui mortem nostram moriendo destruxit, et vitam resurgendo reparavit. Et ideo cum Angelis et Archangelis, cum Thronis et Dominationibus, cumque omnia militia cælestis exercitus, hymnum gloriæ tuæ canimus, sine fine dicentes: I sannhet verdig og rett er det, riktig og gagnlig å prise deg, Herre, til enhver tid, men med særlig jubel i denne natt [Påskeaften]/ på denne dag [l. Påskedag] (el. i denne tid [fra Hvitesøndag]) da Kristus, vårt Påskelam, er ofret. For han er det sanne Lam som har tatt bort verdens synder, han, som ved å dø har gjort vår død til intet, og ved å oppstå har gitt oss vårt liv igjen. Derfor synger vi med engler og erkeengler, med troner og herredømmer og med hele den himmelske hærskare din herlighets pris, idet vi uten stans istemmer:

Antiphona ad Communionem - Kommunionsvers
(I Cor. 5:7,8) Pascha nostrum immolatus est Christus, alleluia: itaque epulemur in azymis sinceritatis, et veritatis, alleluia, alleluia, alleluia. (1. Kor. 5, 7-8) Vårt Påskelam, Kristus, er ofret, Alleluja. La oss derfor holde høytid med renhets og sannhets usyrede brød. Alleluja, alleluja, alleluja.

Postcommunione - Bønn etter kommunion

Spiritum nobis, Domine, tuae caritatis infunde: ut, quos sacramentis Paschalibus satiasti, tua facias pietate concordes. Per Dominum nostrum ... in unitáte ejúsdem Spiritus Sancti ...

Herre, la din kjærlighets Ånd strømme inn i oss, så alle som du har mettet med påskesakramentene, ved din fadergodhet må bli ett. Ved vår Herre ... i den Hellige Ånds enhet ...

Gå tilbake til hovedside for tekster