TEKSTER til den tradisjonelle latinske messen

Gå tilbake til hovedside for tekster


4. SØNDAG I ADVENT

Antiphona ad Introitum - Inngangsvers
(Is. 45:8) Rorate, cæli, desuper, et nubes pluant iustum: aperiatur terra, et germinet Salvatorem. (Ps. 18:2) Cæli enarrant gloriam Dei: et opera manuum eius annuntiat fimamentum. Gloria Patri. Rorate, cæli, desuper ... (Is. 45, 8) Himler, la det dugge fra oven og skyene den rettferdige regne ned. Jorden lukke seg opp og la Frelseren spire fram. (Salme 18, 2) Himlene forteller Guds ære, og himmelhvelvet forkynner hans henders gjerninger. Ære være ...

Oratio - Kollektbønn

Excita, quæsumus Domine, potentiam tuam, et veni, et magna nobis virtute succurre; ut per auxilium gratiæ tuæ, quod nostra peccata præpediunt, indulgentia tuæ propitiationibus acceleret: qui vivis et regnas cum Deo Patre ...

Herre, vi ber: vekk opp din makt og kom. Il oss til hjelp med din mektige kraft, så din tilgivende miskunn ved din nådes hjelp må framskynde det som våre synder hindrer. Du som lever ...

Epistel - Lesning

I Cor 4:1-5
Fratres: Sic nos existimet homo ut ministros Christi, et dispensatores mysteriorum Dei. Hic iam quæritur inter dispensatores, ut fidelis quis inveniatur. Mihi autem pro minimo est, ut a vobis iudicer, aut ab humano die: sed neque meipsum iudico. Nihil enim mihi conscius sum: sed non in hoc iustificatus sum: qui autem iudicat me, Dominus est. Itaque nolite ante tempus iudicare, quoadusque veniat Dominus: qui et illuminabit abscondita tenebrarum, et manifestabit consilia cordium: et tunc laus erit unicuique a Deo.

1. Kor. 4, 1-5
Brødre, så må da alle mennesker se på oss som Kristi tjenere og husholdere over Guds hemmeligheter. Her kreves da av husholdere at hver især blir funnet tro. Men jeg legger liten vekt på om jeg blir dømt av dere eller av noen menneskelig domstol, ja, jeg dømmer meg ikke selv heller. For vel vet jeg ikke selv om noen skyld, men dermed er jeg ikke rettferdiggjort; men den som dømmer meg, er Herren. Døm derfor ikke før tiden, før Herren kommer, han som både skal føre fram i lyset det som er skjult i mørket, og åpenbare hjertenes råd, og da skal hver og en få sin ros av Gud.


Graduale
(Ps. 144:18,21) Prope est Dominus omnibus invocantibus eum: omnibus qui invocant eum in veritate. Laudem Domini loquetur os meum et benedicat omnis caro nomen sanctum eius. (Salme 144, 18 og 21) Herren er nær hver den som kaller på ham, hver den som kaller på ham i sannhet. Min munn skal forkynne Herrens pris, og alt kjød skal love hans hellige navn.
Alleluja
Alleluia, alleluia. Veni, Domine, et noli tardare: relaza facinora plebis tuæ Isræl. Alleluia. Alleluja, alleluja. Kom, Herre, og vent ikke lenger; løs syndebyrden for ditt folk Israel. Alleluja.
Evangelium

Luke 3:1-6
Anno quintodecimo imperii Tiberii Cæsaris, procurante Pontio Pilato Iudæam, tetrarcha autem Galilææ Herode, Philippo autem fratre eius tetrarcha Iturææ, et Trachonitidis regionis, et Lysania Abilinæ tetrarcha, sub principibus sacerdotum Anna et Caipha: factum est verbum Domini super Ioannem, Zachariæ filium, in deserto. Et venit in omnem regionem Iordanis, prædicans baptismum pænitentiæ in remissionem peccatorum, sicut scriptum est in libro sermonum Isaiæ Prophetæ: Vox clamantis in deserto: Parate viam Domini: rectas facite semitas eius: omnis vallis implebitur: et omnis mons et collis humiliabitur: et erunt prava in directa, et aspera in vias planas: et videbit omnis caro salutare Dei.

Luk. 3, 1-6
I keiser Tiberius femtende regjeringsår, mens Pontius Pilatus var landshøvding i Judea, Herodes fjerdingsfyrste i Galilea, hans bror Filip fjerdingsfyrste i Iturea og Trakonitislandet og Lysanias fjerdingsfyrste i Abilene, mens Annas og Kaifas var yppersteprester, gikk Herrens ord ut til Johannes, sønn av Sakarias, i ørkenen. Og han dro om i hele landet omkring Jordan og forkynte botens dåp til syndenes forlatelse, slik som det er skrevet i den bok som inneholder taler av profeten Isaias: Det er en røst som roper i ørkenen: Rydd vei for Herren, gjør hans stier rette! Hver dal skal fylles, og hvert fjell og hver haug skal senkes, det krokete rettes, og de knudrete veier jevnes, og alt kjød skal se Guds frelse.

Antiphona ad Offertorium - Offertorievers
(Lk. 1:28,42) Ave Maria, gratia plena: Dominus tecum: benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui. (Luk. 1, 28) Hill deg, Maria, full av nåde, Herren er med deg! Velsignet er du blant kvinner, og velsignet ditt livs frukt.

Secreta - Stille bønn

Sacrificiis præsentibus, quæsumus Domine, placatus intende; ut et devotioni nostræ proficiant, et saluti. Per Dominum ...

Herre, vi ber: se forsonet på disse offergaver, så de må fremme både vår ærefrykt og vår frelse. Ved vår Herre ...

Præfatio - Adventprefasjon
Vere dignum et iustum est, æquum et salutare, nos tibi semper, et ubique gratias agere: Domine sancte, Pater omnipotens, æterne Deus, per Christum Dominum nostrum; quem, perdito humanum generi, Salvatorem misericors et fidelis promisisti, cuius veritas instrueret inscios, sanctitas iustificaret impios, virtus adiuvaret infirmos. Dum ergo prope est ut veniat quem missurus es, et dies affulget liberationis nostræ, in hac promissionum tuarum fide piis gaudiis exsultamus. Et ideo cum Angelis et Archangelis, cum Thronis et Dominationibus, cumque omni militiæ cælestis exercitus, hymnum gloriæ tuæ canimus, sine fine dicentes:

(Finnes ikke i norsk messebok 1962)

Treenighetsprefasjonen kan brukes på søndager i advent.


Antiphona ad Communionem - Kommunionsvers
(Is. 7:4) Ecce Virgo concipiet et pariet filium: et vocabitur nomen eius Emmanuel. (Is. 7, 14) Se, jomfruen skal unnfange og føde en sønn, og hans i navn skal være Emmanuel.

Postcommunione - Bønn etter kommunion

Sumptis muneribus, quæsumus Domine, ut cum frequentatione mysterii, crescat nostræ salutis effectus. Per Dominum ...

Etterat vi har nytt dine gaver, ber vi deg, Herre, at den hyppige deltagelse i dette mysterium alltid sterkere må virke til vår frelse. Ved vår Herre ...

Gå tilbake til hovedside for tekster