TEKSTER til den tradisjonelle latinske messen

Gå tilbake til hovedside for tekster


3. SØNDAG I ADVENT

Antiphona ad Introitum - Inngangsvers
(Phil. 4. 4-6) Gaudete in Domino semper: iterum dico gaudete. Modestia vestra nota sit omnibus hominibus: Dominus enim prope est. Nihil solliciti sitis: sed in omni oratione petitiones vestræ innotescant apud Deum. (Ps. 84:2) Benedixisti, Domine, terram tuam: acertisti captivitatem Iacob. Gloria Patri. Gaudete... (Fil. 4, 4-6) Gled dere alltid i Herren. Atter sier jeg: gled dere. La deres saktmodighet være tydelig for alle mennesker; for Herren er nær. La ikke uro for noe, men la deres ønsker komme fram for Gud i hver bønn. Salme 84, 2: Du har signet ditt land, Herre, vendt fangenskapet fra Jakob. Ære være ...

Oratio - Kollektbønn

Aurem tuam, quæsumus Domine, precibus nostris accommoda: et mentis nostræ tenebras gratiæ tuæ visitationis illustra. Qui vivis et regnas cum Deo Patre ...

Herre, vi ber: rett atter ditt øre til våre bønner og kast lys over vår ånds mørke ved den nåde at du kommer til oss. Du som lever og styrer ...

Epistel - Lesning

Phil 4:4-7
Fratres: Gaudéte in Domino semper: iterum dico, gaudéte. Modestia vestra nota sit omnibus hominibus: Dominus prope est. Nihil soliciti sitis: sed in omni oratione, et obsecratione, cum gratiarum actione, petitiones vestræ innotescant apud Deum. Et pax Dei, quæ exsuperat omnem sensum, custodiat corda vestra et intelligentias vestras, in Christo Iesu Domino nostro.

Fil. 4, 4-7
Gled dere alltid i Herren. Atter sier jeg: gled dere. La deres saktmodighet Være tydelig for alle mennesker; Herren er nær. Ha ikke uro for noe; men la deres ønsker komme fram for Gud i hver bønn og påkalling med takksigelse. Og Guds fred som går over all forstand, bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus, vår Herre.


Graduale
(Ps. 79:2, 3, 6) Qui sedes, Domine, super Cherubim, excita potentiam tuam, et veni. Qui regis Isræl, intende: qui deducis velut ovem, Ioseph. (Salme 79, 2,3 og 6) Herre, du som troner over kjerubene, vekk opp din makt og kom. Du som styrer Israel, vend deg til oss, du som fører Josef som en hjord.
Alleluja
Alleluia, alleluia. Excita, Domine, potentiam tuam, et veni ut salvos facias nos. Alleluia. Alleluja, alleluja. Vekk opp din makt, Herre, og kom og frels oss. Alleluja.
Evangelium

John 1:19-28
In illo tempore: Miserunt Iudæi ab Ierosolymis sacerdotes et levitas ad Ioannem, ut interrogarent eum: Tu quis es? Et confessus est, et non negavit: et confessus est: Quia non sum ego Christus. Et interrogaverunt eum: Quid ergo? Elias es tu? Et dixit: Non sum. Propheta es tu? et respondit: Non. Dixerunt ergo ei: Quis es, ut reponsum demus his qui miserunt nos? Quid dicis de te ipso? Ait: Ego vox clamantis in deserto: Dirigite viam Domini, sicut dixit Isaias Propheta. Et qui missi fuerant, erant ex Pharisæis. Et interrogaverunt eum, et dixerunt ei: Quid ergo baptizas, si tu non es Christus, neque Elias, neque Propheta? Respondit eis Ioannes, dicens: Ego baptizo in aqua: medius autem vestrum stetit, quem vos nescitis. Ipse est, qui post me venturus est, qui ante me factus est: cuius ego non sum dignus ut solvam eius corrigiam calceamenti. Hæc in Bethania facta sunt trans Iordanem, ubi erat Ioannes baptizans.

Joh. 1, 19-28
På den tid sendte jødene prester og levitter til Johannes fra Jerusalem, og de skulle spørre ham: "Hvem er du.?" Og han tilstod og nektet det ikke, men tilstod: "Jeg er ikke Kristus." Og de spurte ham: "Hvem er du da? Er du Elias?" Og han sa: "Nei, jeg er ikke." "Er du profeten?" Og han sa: "Nei." De sa da til ham: "Hvem er du da, så vi kan gi dem svar som har sendt oss ut? Hva sier du om deg selv?" Han sa: "Jeg er hans røst som roper i ørkenen: Gjør veien rett f or Herren, som profeten Isaias har sagt." Men de som var sendt ut, var fariseere. Og de spurte ham og sa til ham: "Hvorfor døper du da, når du ikke er Kristus, og ikke Elias og ikke profeten?" Johannes svarte dem og sa: "Jeg døper med vann; men midt mellom dere står den som dere ikke kjenner, han som kommer etter meg, som var før meg; hans skorem er jeg ikke verdig til å løse." Dette hendte i Betania hinsides Jordan, hvor Johannes døpte.

Antiphona ad Offertorium - Offertorievers
(Ps. 84:2,3) Benedixisti, Domine, terram tuam: avertisti captivitatem Iacob: remisisti iniquitatem plebis tuæ. (Salme 84, 2) Du har signet ditt land, Herre, vendt fangenskapet fra Jakob; tilgi ditt folks misgjerning.

Secreta - Stille bønn

Devotionis nostræ tibi, quæsumus Domine, hostia iugiter immoletur: quæ et sacri peragat instituta mysterii, et salutare tuum in nobis mirabiliter operetur. Per Dominum ...

Herre, vi ber: la vår offergave alltid bli båret fram for deg, for at den kan fullbyrde det hellige mysterium som du har innstiftet, og underfullt virke din frelse i oss. Ved vår Herre ...

Præfatio - Adventprefasjon
Vere dignum et iustum est, æquum et salutare, nos tibi semper, et ubique gratias agere: Domine sancte, Pater omnipotens, æterne Deus, per Christum Dominum nostrum; quem, perdito humanum generi, Salvatorem misericors et fidelis promisisti, cuius veritas instrueret inscios, sanctitas iustificaret impios, virtus adiuvaret infirmos. Dum ergo prope est ut veniat quem missurus es, et dies affulget liberationis nostræ, in hac promissionum tuarum fide piis gaudiis exsultamus. Et ideo cum Angelis et Archangelis, cum Thronis et Dominationibus, cumque omni militiæ cælestis exercitus, hymnum gloriæ tuæ canimus, sine fine dicentes:

(Finnes ikke i norsk messebok 1962)

Treenighetsprefasjonen kan brukes på søndager i advent.


Antiphona ad Communionem - Kommunionsvers
(Is. 35:4) Dicite: Pusillanimes confortamini, et nolite timere: ecce Deus noster veniet, et salvabit nos. (Is. 35, 4) Forkynn: Motløse, vær sterke og ikke redde. Se, vår Gud kommer og frelser oss.

Postcommunione - Bønn etter kommunion

Imploramus, Domine, clementiam tuam: ut hæc divina subsidia a vitiis expiatos, ad festa ventura nos præparent. Per Dominum ...

Herre, vi påkaller din godhet: la disse Guds midler til frelse rense oss fra synder og gjøre oss rede til de kommende fester. Ved vår Herre ...

Gå tilbake til hovedside for tekster