Den tradisjonelle latinske messen i Oslo


 

SØNDAGENES TEKSTER


Se oversikt over KIRKEÅRET - Og HER fins tekstene for messens ordinariumOversikt over alle søndager og store helligdager

1. søndag i advent

2. søndag i advent

Marias uplettede unnfangelse

3. søndag i advent

4. søndag i advent

Julaften - 1. klasse (Fiolett)

Julemesse 1 (julenatt)

Julemesse 2 (daggry)

Julemesse 3 (juledag)

Søndag i juleoktaven

Oktavdag for julen

Herrens åpenbaringsfest

Den hellige familie

2. søndag etter åpenbaringen

3. søndag etter åpenbaringen

4. søndag etter åpenbaringen

Jomfru Marias rensingsfest

5. søndag etter åpenbaringen

6. søndag etter åpenbaringen

Søndag septuagesima

Søndag sexagesima

Søndag quinquagesima

Askeonsdag

1. søndag i fasten

Den hellige Josef

2. søndag i fasten

Marias budskapsdag

3. søndag i fasten

4. søndag i fasten

Pasjonssøndag

Palmesøndag

Skjærtorsdag

Langfredag

Påskevigilien

Påskedag

Søndag etter påske

2. søndag etter påske

3. søndag etter påske

4. søndag etter påske

5. søndag etter påske

Kristi himmelfart

Søndag etter Kristi himmelfart

Pinsedag

Den hellige treenighet

Corpus Christi

Johannes Døperens fødsel

De hellige apostler Peter og Paulus

Jesu hjertefest

Vår Herres Jesu Kristi hellige blod

2. søndag etter pinse

3. søndag etter pinse

4. søndag etter pinse

5. søndag etter pinse

6. søndag etter pinse

Olav den hellige - Olsok

7. søndag etter pinse

8. søndag etter pinse

9. søndag etter pinse

Marias opptagelse til himmelen

10. søndag etter pinse

11. søndag etter pinse

12. søndag etter pinse

13. søndag etter pinse

14. søndag etter pinse

15. søndag etter pinse

16. søndag etter pinse

17. søndag etter pinse

18. søndag etter pinse

19. søndag etter pinse

20. søndag etter pinse

Vår Herres Jesu Kristi kongefest

Allehelgensfest

Allesjelersdag

21. søndag etter pinse

22. søndag etter pinse

23. søndag etter pinse

24. & siste søndag etter pinse

STARTSIDE
Nyheter
Kirkeår
Tekster
Musikk
Bilde/Video
Minstrering
Praktisk
Lenker
 

Har du spørsmål ang. disse messene, send en e-post.