TEKSTER til den tradisjonelle latinske messen

Gå tilbake til hovedside for tekster


1. SØNDAG I ADVENT

Antiphona ad Introitum - Inngangsvers
(Ps. 24. 1-3, 4) Ad te levavi animam meam: Deus meus, in te confido, non erubescam: neque irrideant me inimici mei: etenim universi, qui te exspectant non confundentur. -- Vias tuas, Domine, demonstra mihi: et semitas tuas edoce me. Gloria Patri. Ad te levavi ... (Salme 24, 1-3) Til deg løfter jeg min sjel. Min Gud, til deg setter jeg min lit og skal ikke rødme av skam. La ikke mine fiender spotte meg; for ingen av dem som venter på deg, blir til skamme. (Salme 24,4) Vis meg dine veier, Herre, og lær meg å kjenne dine stier. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Oratio - Kollektbønn

Excita, quæsumus Domine, potentiam tuam, et veni: ut ab imminentibus peccatorum nostrorum periculis, etmereamur protegente eripi, te liberante salvari. Qui vivas et regnas cum Deo Patre in unitate Spiritus Sancti Deus: per omnia sæcula sæculorum.

Herre, vi ber: vekk opp din makt og kom, så vi ved ditt nådige vern rives bort fra de farer som truer oss for våre synders skyld, og blir frelst ved din forløsning. Du som lever og styrer med Gud Fader i den Hellige Ånds enhet, Gud fra evighet til evighet.

Epistel - Lesning

Rom. 13:11-14
Fratres: Scientes, quia hora est iam nos de somno surgere. Nunc enim propior est nostra salus, quam cum credidimus. Nox præcessit, dies autem appropinquavit. Abiiciamus ergo opera tenebrarum, et induamur arma lucis. Sicut in die honeste ambulemus: non in comessationibus, et ebrietatibus, non in cubilibus, et impudicitiis, non in contentione, et æmulatione, sed induimini Dominum Iesum Christum.

Rom. 13, 11-14
Brødre, dere vet at den time nå er kommet da vi må stå opp av søvnen; for vår frelse er nå nærmere enn da vi ble troende. Natten lir, og dagen stunder til. La oss da legge bort mørkets gjerninger og ikle oss lysets våpen. La oss ferdes sømmelig som om dagen, ikke i fråtsing og drukkenskap, ikke i utukt og vellyst, ikke i kiv og avind. Men ikle dere Herren Jesus Kristus.


Graduale
(Ps. 24:3, 4) Universi, qui te exspectant, non confundentur, Domine. Vias tuas, Domine, notas fac mihi: et semitas tuas edoce me. (Salme 24, 3 og 4) Herre, ingen av dem som venter på deg, blir til skamme. Vis meg dine veier, Herre, og lær meg å kjenne dine stier.
Alleluja
(Ps. 84:8) Alleluia, alleluia. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam, et salutare tuum da nobis. Alleluia. Alleluja, alleluja. (Salme 84, 8) Vis oss din miskunn, Herre, og gi oss din frelse. Alleluja.
Evangelium

Luc 21:25-33
In illo tempore: Dixit Iesus discipulis suis: Erunt signa in sole, et luna, et stellis, et in terrispressura gentium præ confusione sonitus maris, et fluctuum: arescentibus hominibus præ timore et exspectatione, quæ supervenient universo orbi: nam virtutes cælorum movebuntur. Et tunc videbunt Filium hominis venientem in nube cum potestate magna, et maiestate. His autem fieri incipientibus, respicite, et levate capita vestra: quoniam appropinquat redemptio vestra. Et dixit illis similitudinem:Videte ficulneam, et omnes arbores: cum producunt iam ex se fructum, scitis quoniam prope est regnum Dei. Amen dico vobis, quia nonpræteribit generatio hæc, donec omnia fiant. Cælum et terra transibunt: verba autem mea non transibunt.

Luk. 21, 25-33
På den tid sa Jesus til sine disipler: "Og det skal komme tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene engstes i forferdelse når havet og bølgene er i opprør, og menneskene skal forgå av redsel og gru for det som kommer over jorderiket; for himmelens krefter skal skakes opp. Og da skal de se Menneskesønnen komme i skyen med stor kraft og herlighet. Men når disse ting tar til å hende, da se opp og løft deres hoder, for deres frelse stunder til." Og han sa en lignelse til dem: "Se på fikentreet og alle trær. Når de skyter fruktknopper, da vet dere at sommeren er nær. Slik skal dere også vite at Guds rike er nær når dere ser dette hende. Sannelig sier jeg dere: Denne slekt skal ikke forgå før alt dette hender. Himmelen og jorden skal forgå, men mine ord skal ingenlunde forgå."

Antiphona ad Offertorium - Offertorievers
(Ps. 24:1-3) Ad te levavi animam meam: Deus meus, in te confido, non erubescam: neque irrideant me inimici mei: etenim universi, qui te exspectant non confundentur. (Salme 24, 1-3) Til deg løfter jeg min sjel. Min Gud, til deg setter jeg min lit og skal ikke rødme av skam. La ikke mine fiender spotte meg. For ingen av dem som venter på deg, blir til skamme.

Secreta - Stille bønn

Hæc sacra nos, Domine, potenti virtute mundatos, ad suum faciant puriores venire principium. Per Dominum nostrum ...

Herre, la disse hellige gaver rense oss ved sin mektige kraft og sette oss i stand til å nå renere fram til ham som er deres opphav. Ved vår Herre ...

Præfatio - Adventprefasjon
Vere dignum et iustum est, æquum et salutare, nos tibi semper, et ubique gratias agere: Domine sancte, Pater omnipotens, æterne Deus, per Christum Dominum nostrum; quem, perdito humanum generi, Salvatorem misericors et fidelis promisisti, cuius veritas instrueret inscios, sanctitas iustificaret impios, virtus adiuvaret infirmos. Dum ergo prope est ut veniat quem missurus es, et dies affulget liberationis nostræ, in hac promissionum tuarum fide piis gaudiis exsultamus. Et ideo cum Angelis et Archangelis, cum Thronis et Dominationibus, cumque omni militiæ cælestis exercitus, hymnum gloriæ tuæ canimus, sine fine dicentes:

(Finnes ikke i norsk messebok 1962)

Treenighetsprefasjonen kan brukes på søndager i advent.


Antiphona ad Communionem - Kommunionsvers
(Ps. 84:13) Dominus dabit benignitatem: et terra nostra dabit fructum suum. (Salme 84, 13) Herren vil gi sin signing, og vår jord skal gi sin grøde.

Postcommunione - Bønn etter kommunion

Suscipiamus, Domine, misericordiam tuam in medio templi tui: ut reparationis nostræ ventura solemniacongruis honoribus præcedamus. Per Dominum ...

Herre, la oss få ta imot din miskunn her midt i ditt tempel, så vi med den ærefrykt som sømmer seg, gjør oss rede til den kommende fest for vår frelse. Ved vår Herre ...

Gå tilbake til hovedside for tekster