TEKSTER til den tradisjonelle latinske messen

Gå tilbake til hovedside for tekster


2. SØNDAG I ADVENT

Antiphona ad Introitum - Inngangsvers
(Is. 30:30) Populus Sion, ecce Dominus veniet ad salvandas gentes: et auditam faciet Dominus gloriam vocis suæ in lætitiæ cordis vestri. (Ps. 79:2) Qui regis Isræl intende: qui deducis, velut ovem, Ioseph.Gloria Patri ... Populus Sion ... (Is. 30, 30) Sions folk, se Herren skal komme og frelse folkene, og Gud skal la sin herlige røst lyde til glede for deres hjerter. (Salme 79, 2) Du som styrer Israel, vend ditt øre til, du som fører Josef som en hjord. Ære være …

Oratio - Kollektbønn

Excita, Domine, corda nostra ad præparandas Unigeniti tui vias: ut per eius adventum, purificatis tibi mentibus servire mereamur. Qui tecum vivit et regnat ...

Herre, vekk opp våre hjerter til å rydde veiene for din enbårne Sønn, så vi ved hans komme kan bli verdige til å tjene deg med renset sjel. Han som lever og styrer ...

Epistel - Lesning

Rom. 15:4-13
Fratres: Quæcumque scripta sunt, ad nostram doctrinam scripta sunt: ut per patientiam, et consolationem Scripturarum, spem habeamus. Deus autem patientiæ, et solatii, det vobis idipsum sapere in alterutrum secundum Iesum Christum: ut unanimes, uno ore honorificetis Deum et Patrem Domini nostri Iesu Christi. Propter quod suscipite invicem, sicut et Christus suscepit vos in honorem Dei. Dico enim Christum Iesum ministrum fuisse circumcisionis propter veritatem Dei, ad confirmandas promissiones patrum: gentes autem super misericordia honorare Deum, sicut scriptum est: Propterea confitebor tibi in gentibus, Domine, et nomini tui cantabo, cum plebe eius. Et iterum: Laudate omnes gentes Dominum: et magnificate eum omnes populi. Et rursus Isaias ait: Erit radix Iesse, et qui exsurget regere gentes, in eum gentes sperabunt. Deus autem spei credendo: ut abundetis in spe, et virtute Spiritus Sancti.

Rom. 15, 4-13
Brødre, alt det som er skrevet, er skrevet for at vi skal lære av det, så vi ved tålmod og trøstet av skriftene skal ha håp. Tålmodets og trøstens Gud gir dere samme sinnelag mot hverandre etter Jesus Kristus, så dere samdrektig og med én munn kan prise Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader. Ta dere derfor av hverandre, liksom Kristus har tatt seg av dere til Guds ære. For jeg sier at Kristus Jesus er blitt tjener for de omskårne for Guds sannferdighets skyld for å stadfeste løftene til fedrene, men at hedningene priser Gud for hans miskunn, som det står skrevet: "Derfor vil jeg prise deg blant hedningefolkene, Herre, og lovsynge ditt navn." Og atter sier skriften: "Lov Herren, alle hedningefolk, og pris ham, alle folkeslag." Og atter sier Isaias: "Det skal komme et rotskudd av Jesse, og hedningefolkene skal håpe på ham som står opp for å herske over hedningefolkene." Måtte håpets Gud fylle dere med all glede og fred i deres tro, så dere kan bli rike i håpet ved den Hellige Ånds kraft!"


Graduale
(Ps. 49:2,3,5) Ex Sion species decoris eius: Deus manifeste veniet. Congregate illi sanctos eius, qui ordinaverunt testamentum eius super sacrificia. (Salme 49, 2-3 og 5) Fra Sion stråler hans fagre lys fram. Gud skal komme til syne. La hans hellige samles framfor ham de som en gang har sluttet offerpakt med ham.
Alleluja
(Ps. 121:1) Alleluia, alleluia. Lætatus sum in his quæ dicta sunt mihi: in domum Domine ibimus. Alleluia. Alleluja, alleluja. )Salme 121, 1) Glede fylte meg da de sa til meg: Vi går til Herrens hus. Alleluja.
Evangelium

Mt. 11,2-10
In illo tempore: Cum audisset Jóannes in vinculis ópera Christi, mittens duos de discípulis suis, ait illi: Tu es, qui ventúrus es, an álium exspectámus? Et respóndens Jesus ait illis: Eúntes renuntiáte Joánni quæ audístis, et vidístis. Cæci vident, claudi ámbulant, leprósi mundántur, surdi áudiunt, mórtui resúrgunt, páuperes evangélizátur: et beátus est, qui non fúerit scandalizátus in Me. Illis autem abeúntibus, coepit Jesus dícere ad turbas de Joánne: Quid exístis in desértum vidére? Arúndinem vento agitátem? Sed qui exístis vidére? Hóminem móllibus vestítum? Ecce qui móllibus vestiúntur, in dómibus regum sunt. Sed quis exístis vidére? Prophétam? Etiam dico vobis, et plus quam prophetam. Hic est enim de quo scriptum est: Ecce ego mitto angelum meum ante fáciem tuam, qui præparábit viam ante te.

Matt. 11, 2-10
På den tid hørte Johannes i fengslet om de gjerninger Kristus gjorde, og han sendte to av sine disipler og lot dem spørre: "Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?" Og Jesus svarte og sa til dem: "Gå bort og fortell Johannes det dere har hørt og sett: blinde ser, halte går, spedalske renses, døve hører, døde står opp, og Evangeliet forkynnes for fattige, og salig er den som ikke forarges over meg." Og da de var gått bort, begynte Jesus å tale til folket om Johannes: "Hva gikk dere ut i ørkenen for å se? Et rør som beveger seg hit og dit i vinden? Eller hva gikk dere ut for å se? Et menneske iført fine klær? Se, de som er iført fine klær, bor i kongens hus. Men hva gikk dere ut for å se? En profet? Ja, jeg sier dere mer enn en profet. For det er ham det er skrevet om: "Se, jeg sender min engel for ditt åsyn; han skal rydde veien for deg."

Antiphona ad Offertorium - Offertorievers
(Ps. 84:7,8) Deus, tu conversus vivificabis nos, et plebs tua lætabitur in te: ostende nobis, Domine, misericordiam tuam, et salutare tuum da nobis. (Salme 84, 7-8) Gud, vend deg til oss og gi oss liv, så ditt folk kan glede seg i deg. Vis oss din miskunn og gi oss din frelse.

Secreta - Stille bønn

Placare, quæsumus Domine, humilitatis nostræ precibus, et hostiis: et ubi nulla suppetunt suffragia meritorum, tuis nobis succurre præsidiis. Per Dominum nostrum ...

Herre, vi ber: la deg forsone ved våre ydmyke bønner og offergaver, og siden vi ikke har noen egen fortjeneste å bære fram for deg, så skynd deg og hjelp oss med din veldige makt. Ved vår Herre ...

Præfatio - Adventprefasjon
Vere dignum et iustum est, æquum et salutare, nos tibi semper, et ubique gratias agere: Domine sancte, Pater omnipotens, æterne Deus, per Christum Dominum nostrum; quem, perdito humanum generi, Salvatorem misericors et fidelis promisisti, cuius veritas instrueret inscios, sanctitas iustificaret impios, virtus adiuvaret infirmos. Dum ergo prope est ut veniat quem missurus es, et dies affulget liberationis nostræ, in hac promissionum tuarum fide piis gaudiis exsultamus. Et ideo cum Angelis et Archangelis, cum Thronis et Dominationibus, cumque omni militiæ cælestis exercitus, hymnum gloriæ tuæ canimus, sine fine dicentes:

(Finnes ikke i norsk messebok 1962)

Treenighetsprefasjonen kan brukes på søndager i advent.


Antiphona ad Communionem - Kommunionsvers
Baruch 5:5;4:36 Ierusalem, surge, et sta in excelso, et vide iucunditatem, quæ veniet tibi a Deo tuo. Bar. 5, 5; 4, 36. Reis deg, Jerusalem, og stig opp på et høyt sted og se den glede som kommer til deg fra din Gud.

Postcommunione - Bønn etter kommunion

Repleti cibo spiritualis alimoniæ, supplices te, Domine, deprecamur: ut huius participatione mysterii, doceas nos terrena despicere, et amare cælestia. Per Dominum Nostrum ...

Mettet med denne åndelige næring kneler vi ned for deg, Herre, og trygler: Lær oss som har fått del i dette mysterium, å akte for ringe de jordiske goder, men elske det som er fra himmelen. Ved vår Herre ...

Gå tilbake til hovedside for tekster