TEKSTER til den tradisjonelle latinske messen

Gå tilbake til hovedside for tekster


1. SØNDAG I FASTEN

Antiphona ad Introitum - Inngangsvers
(Ps. 90. 15, 16) Invocabit me, et ego exaudiam eum: eripiam eum, et glorificabo eum: longitudine dierum adimplebo eum. -- Qui habitat in adiutorio Altissimi: in protectione Dei cæli commorabitur. V.: Gloria Patri . . . -- Invocabit me, et . . . (Salme 90, 15, 16) Han skal rope til meg, og jeg skal bønnhøre ham; jeg vil fri ham ut og herliggjøre ham; jeg vil mette ham med et langt liv. (Salme 90, 1) Den som bor i den høyestes hjelp, skal hvile trygt under vern av himmelens Gud. Ære være ...

Oratio - Kollektbønn
Deus, qui Ecclesiam tuam annua Quadragesimali observatione purificas: præsta familiæ tuæ; ut quod a te obtinere abstinendo nititur, hoc bonis operibus exsequatur. Per Dominum nostrum Jesum Christum, qui tecum vivis et regnas in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia sæcula sæculorum. Gud, du som renser din Kirke ved overholdelsen av de førti fastedager, gi ditt folk at det ved gode gjerninger må virke hva det ved avhold strever etter å oppnå av deg. Ved vår Herre ...

Epistel - Lesning

II Cor. 6. 1-10
Fratres: Exhortamur vos, ne in vacuum gratiam Dei recipiatis. Ait enim: Tempore accepto exaudivi te, et in die salutis adiuvi te. Ecce nunc tempus acceptabile, ecce nunc dies salutis. Nemini dantes ullam offensionem, ut non vituperetur ministerium nostrum: sed in omnibus exhibeamus nosmetipsos sicut Dei ministros, in multa patientia, in tribulationibus, in necessitatibus, in angustiis, in plagis, in carceribus, in seditionibus, in laboribus, in vigiliis, in ieiuniis, in castitate, in scientia, in longanimitate, in suavitate, in Spiritu Sancto, in caritate non ficta, in verbo veritatis, in virtute Dei, per arma iustitiæ a dextris, et a sinistris: per gloriam et ignobilitatem: per infamiam, et bonam famam: ut seductores et veraces: sicut qui ignoti, et cognoti: quasi morientes, et ecce vivimus: ut castigati, et non mortificati: quasi tristes, semper autem gaudentes: sicut egentes, multos autem locupletantes: tamquam nihil habentes, et omnia possidentes.

2. Kor. 6, 1-10
Brødre, vi legger dere på hjerte at dere ikke til unytte må ta imot Guds nåde. For han sier: "I den tid som tektes meg, har jeg bønnhørt deg, og på frelsens dag har jeg hjulpet deg." Se, nå er den høvelige tid, nå er frelsens dag! Og vi gir ikke høve til forargelse for noen, for at ikke vårt embete skal klandres. Men i alt viser vi oss som Guds tjenere i stort tålmod, i trengsler, i nød, i engstelser, under slag, i fengsler, under opprør, i arbeid, i nattevåk, i faste, ved renlevnet, ved kunnskap, ved langmodighet, ved mildhet, ved den Hellige Ånd, ved oppriktig kjærlighet, ved sannhetsord, ved Guds kraft, ved rettferdsvåpen til høyre og til venstre, i ære og vanære, med ondt rykte og godt rykte, som forførere og sannferdige, som ukjente og kjente, som døende, og se, vi lever, som refsede, men ikke ihjelslåtte, som sorgfulle og likevel alltid glade, som fattige som likevel gjør mange rike, som eiendomsløse og som dem som likevel eier alt.


Graduale
(Ps. 90. 11-12) Angelis suis Deus mandavit de te, ut custodiant te in omnibus viis tuis. V.: In manibus portabunt te, ne unquam offendas ad lapidem pedem tuum. (Salme 90, 11-12) Han har gitt sine engler påbud om deg, at de skal verne deg på alle dine veier. De skal bære deg på hender, så du ikke støter din fot på noen sten.

Tractus - Traktus
Qui habitat in adiutorium Altissimi, in protectione Dei cæli commorabitur. V.: Dicet Domino: Susceptor meus es tu, et refugium meum: Deus meus, sperabo in eum. V.: Quoniam ipse liberavit me de laqueo venantium, et a verbo aspero. V.: Scapulis suis obumbrabit tibi, et sub pennis eius sperabis. V.: Scuto circumdabit te veritas eius: non timebis a timore nocturno. V.: A sagitta volante per diem, a negotio perambulante in tenebris, a ruina et dæmonio meridiano. V.: Cadent a latere tuo mille, et decem millia a dextris tuis: tibi autem non appropinquabit. V.: Quoniam Angelis suis mandavit de te, ut custodiant te in omnibus viis tuis. V.: In manibus portabunt te, ne unquam offendas ad lapidem pedem tuum. V.: Super aspidem et basiliscum ambulabis, et conculcabis leonem et draconem. V.: Quoniam in me speravit, liberabo eum: protegam eum quoniam cognovit nomen meum. V.: Invocabit me, et ego exaudiam eum: cum ipso sum in tribulatione. V.: Eripiam eum, et glorificabo eum: longitudine dierum adimplebo eum, et ostendam illi salutare meum. (Salme 90, 1-7 og 11-16)
Den som bor i den Høyestes hjelp, skal hvile trygt under vern av himmelens Gud. / Han skal si til Herren: Du er min hjelp og min tilflukt; min Gud, jeg vil håpe på ham. / For han har selv fridd meg fra jegernes snare og fra onde ord. / Med sine vinger skal han skygge over deg, og under hans vinger skal du få håp. / Med et skjold skal hans sannhet omgi deg, og du skal ikke reddes for nattlig skremsel. / Ikke for pil som flyr om dagen, ikke for de ting som går i mørket, ikke for undergang og den onde ånd ved middagstid. / Tusen skal falle ved din side og ti tusen ved din høyre hånd; men deg skal det ikke komme nær. / For han har gitt sine engler påbud om deg, at de skal verne deg på alle dine veier. / De skal bære deg på hender, så du ikke støter din fot på noen sten. Over snok og huggorm skal du gå, og du skal tråkke på løve og drake. / Fordi han har håpet på meg, vil jeg fri ham ut; jeg vil verne ham fordi han kjente mitt navn. / Han skal rope til meg, og jeg vil bønnhøre ham; jeg er med ham i hans trengsel. / Jeg vil fri ham ut og herliggjøre ham; jeg vil mette ham med et langt liv og la ham se min frelse.

Evangelium

Matth. 4. 1-11
In illo tempore: Ductus est Iesus in desertum a Spiritu, ut tentaretur a diabolo. Et cum ieiunasset quadraginta diebus, et quadraginta noctibus, postea esuriit. Et accedens tentator, dixit ei: Si Filius Dei es, dic ut lapides isti panes fiant. Qui respondens, dixit: Scriptum est: Non in solo pane vivit homo, sed in omni verbo, quod procedit de ore Dei. Tunc assumpsit eum diabolus in sanctam civitatem, et statuit eum super pinnaculum templi, et dixit ei: Si Filius Dei es, mitte te deorsum. Scriptum est enim: Quia Angelis suis mandavit de te, et in manibus tollent te, ne forte offendas ad lapidem pedem tuum. Ait illi Iesus: Rursum scriptum est: Non tentabis Dominum Deum tuum. Iterum assumpsit eum diabolus in montem excelsum valde: et ostendit et omnia regna mundi, et gloriam eorum, et dixit ei: Hæc omnia tibi dabo, si cadens adoraveris me. Tunc dicit ei Iesus: Vade Satana: scriptum est enim: Dominum Deum tuum adorabis: et illi soli servies. Tunc reliquit eum diabolus: et ecce Angeli accesserunt, et ministrabant ei.

Matt. 4, 1-11
På den tid førte Ånden Jesus ut i ørkenen, så djevelen kunne friste ham. Og da han hadde fastet i førti dager og førti netter, ble han til sist sulten. Og fristeren gikk til ham og sa: "Er du Guds Sønn, da si at disse stenene skal bli brød." Men han svarte og så: "Det står skrevet: Mennesket lever ikke bare av brød, men av hvert ord som går ut av Guds munn." Da tok djevelen ham med seg til den hellige by og stilte ham øverst på tempeltaket og sa til ham: "Er du Guds Sønn, da kast deg ned; for det står skrevet: Han har gitt sine engler påbud om deg, og de skal bære deg på hendene, så du ikke støter din fot på noen sten." Jesus sa til ham: "Det er også skrevet: "Du skal ikke friste Herren, din Gud." Atter tok djevelen ham med opp på et høyt fjell og viste ham alle verdens riker og deres herlighet og sa til ham: "Alt dette vil jeg gi deg dersom du faller ned og tilber meg." Da sa Jesus til ham: "Vik bort, Satan, for det er skrevet: Du skal tilbe Herren, din Gud, og tjene ham. alene." Da forlot djevelen ham, og se, engler kom til ham og tjente ham.

Antiphona ad Offertorium - Offertorievers
(Ps. 90. 4, 5) Scapulis suis obumbrabit tibi Dominus, et sub pennis eius sperabis: scuto circumdabit te veritas eius. (Salme 90, 4-5) Med sine vinger skal han skygge over deg, og under hans vinger skal du få håp. Med et skjold skal hans sannhet omgi deg.

Secreta - Stille bønn
Sacrificium quadragesimalis initii solemniter immolamus te, Domine, deprecantes: ut cum epularum restrictione carnalium, a noxiis quoque voluptatibus temperemus. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia sæcula sæculorum. Ved innledningen til de førti dagers faste, bærer vi høytidelig offeret fram for deg, Herre, og ber deg om at vi må kunne holde oss fra all skadelig lyst når vi innskrenker den legemlige næring. Ved vår Herre ...

Præfatio - Prefasjon for fasten
Vere dignum et iustum est, æquum et salutare, nos tibi semper, et ubique gratias agere: Domine sancte, Pater omnipotens, æterne Deus. Qui corporali ieiunio vitia comprimis, mentem elevas, virtutem largiris et præmia: per Christum Dominum nostrum. Per quem maiestatem tuam laudant Angeli, adorant Dominationes, tremunt Potestates. Cæli, cælorumque Virtutes, ac beata Seraphim, socia exsultatione concelebrant. Cum quibus et nostras voces, ut admitti iubeas deprecamur, supplici confessione dicentes: I sannhet verdig og rett er det, riktig og gagnlig at vi alltid og overalt takker deg, hellige Herre, allmektige Fader, evige Gud, som ved den legemlige faste undertrykker lastene, løfter sjelen, gir kraft og lønn ved Kristus, vår Herre; ved hvem englene lover din majestet, herredømmene tilber den, maktene skjelver for den, himlene og himmelkreftene og de salige serafer sammen forherliger den i jubel. Med dem ber vi deg byde også våre røster å forenes, idet vi med ydmyk bekjennelse istemmer:

Antiphona ad Communionem - Kommunionsvers
(Ps. 90. 4, 5) Scapulis suis obumbrabit tibi Dominus, et sub pennis eius sperabis: scuto circumdabit te veritas eius. (Salme 90, 4-5) Med sine vinger skal han skygge over deg, og under hans vinger skal du få håp. Med et skjold skal hans sannhet omgi deg.

Postcommunione - Bønn etter kommunion
Tui nos, Domine, sacramenti libatio sancta restauret: et a vetustate purgatos, in mysterii salutaris faciat transire consortium. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia sæcula sæculorum. La det hellige offer i ditt sakrament fornye oss, Herre, og la oss, renset fra det gamle liv, gå over til samfunnet i ditt frelsende mysterium. Ved vår Herre …

Gå tilbake til hovedside for tekster