TEKSTER til den tradisjonelle latinske messen

Gå tilbake til hovedside for tekster


3. SØNDAG ETTER ÅPENBARINGEN

Antiphona ad Introitum - Inngangsvers
(Ps. 96. 7, 8) Adorate Deum, omnes Angeli ejus: audivit et lætata est Sion: et exsultaverunt filiæ Judæ. -- Dominus regnavit, exsultet terra: lætentur insulæ multæ. V.: Gloria Patri . . . -- Adorate Deum, omnes Angeli ejus . . . (Salme 96,7-8) Tilbe Gud, alle hans engler, Sion hører det og gleder seg, og Judas døtre fryder seg. (Salme 96, 1) Herren er konge; jorden juble, og gleden nå ut helt til de fjerne øyer. Ære være ...

Oratio - Kollektbønn

Omnipotens sempiterne Deus, infirmitatem nostram propitius respeice: atque ad protegendum nos, dexteram Tuæ majestatis extende. Per Dominum nostrum ...

Allmektige evige Gud, se i nåde ned på vår vanmakt, og rett ut din Majestets høyre hånd til å verne oss. Ved vår Herre ...

Epistel - Lesning

Rom. 12:16-21
Fratres: Nolite esse prudentes apud vosmetipsos: Nulli malum pro malo reddentes: providentes bona non tantum coram Deo, sed etiam coram domnibus hominibus. Si fieri potest, quod ex vobis est, cum omnibus hominibus pacem habentes: non vosmetipsos defendentes, carissimi, sed date locum iræ. Scriptum est enim: Mihi vindicta: ego retribuam, dicit Dominus. Sed si esurierit inimicos tuus, ciba illum: si sitit, potum da illi: hoc enim faciens, carbones ignis congeres super caput ejus. Noli vinci a malo sed vince in bono malum.

Rom. 12, 16-21
Brødre, vær ikke selvkloke. Gjengjeld ikke godt med ondt. Legg vinn på det gode, ikke bare for Gud men for alle mennesker også. Om det er mulig, hold fra deres side fred med alle mennesker. Hevn dere ikke selv, kjære brødre, men gi vreden rom. For det står skrevet: "Meg hører hevnen til, jeg skal gjengjelde, sier Herren." Men når din fiende hungrer, da gi ham mat; når han tørster, gi ham drikke; for når du gjør det, da sanker du gloende kull på hans hode. La deg ikke overvinne av det onde, men vinn over det onde med det gode.


Graduale
(Ps. 101. 16-17) Timebunt gentes nomen tuum, Domine, et omnes reges terræ gloriam tuum V.: Quoniam ædificavit Dominus Sion: et videbitur in majestate sua. (Salme 101, 16-17) Folkene skal frykte ditt navn, Herre, og alle jordens konger din herlighet. For Herren bygger Sion, og han skal vise seg i sin majestet.

Alleluia - Allelujavers
Alleluia, alleluia. V.: Dominus regnavit, exsultet terra: lætentur insulæ multæ. Alleluia. Alleluja, alleluja. (Salme 96,1) Herren er konge, jorden juble, og gleden nå ut helt til de fjerne øyer. Alleluja.

Evangelium

Mt. 8:1-13
In illo tempore: Cum descendisset Jesus de monte, secutæ sunt eum turbæ multæ: et ecce leprosus veniens, adorabat eum dicens: 'Dominie, si vis, potes, me mundare.' Et extendens Jesus manum, tetigit eum, dicens: 'Volo. Mundare.' Et confestim mundata est lepra ejus. Et ait illi Jesus: 'Vide, nemini dixeris: sed vade, ostendet te sacerdoti, et offer munus, quod præcepit Moyses, in testimonium illis.' Cum autem introisset Capharnaum, accessit ad eum centurion, rogans eum, et dicens: 'Domine, puer meus jacet in domo paralyticus, et male torquetur.' Et ait illi Jesus: 'Ego veniam, et curabo eum.' Et respondens centurion, ait: 'Domine, non sum dignus ut intres sub tectum meum: sed tantum dic verbo, et sanabitur puer meus. Nam et ego homo sum sub potestate constitutus, habens sub me milites, et dico huic: Vade, et vadit; et alli: Veni, et venit; et servo meo: Fac hoc, et vacit.' Audiens autem Jesus, miratus est, et sequentibus se dixit: 'Amen dico vobis, non inveni tantam fidei in Israeli. Dico autem vobis, quod multi ab Oriente et Occidente venient, et recumbent cum Abraham, et Isaac, et Jacob in regno cælorum: filii autem regni ejicientur in tenebras exteriors: ibi erit fletus, et stridor dentium.' Et dixit Jesus centurioni: 'Vade, et sicut credidsti, fiat tibi.' Et sanatus est puer in illa hora.

Matt. 8, 1-13
På den tid, da Jesus gikk ned fra fjellet, fulgte folket ham i store flokker. Og se, en spedalsk mann kom og falt ned for ham og sa: "Herre, om du vil, kan du rense meg." Og Jesus rakte hånden ut, rørte ved ham og sa: "Jeg vil, - bli ren." Og straks ble mannen renset for spedalskheten. Og Jesus sa til ham: "Se til at du ikke sier det til noen; men gå bort og vis deg for presten og bær fram den offergaven som Moses har foreskrevet, så den kan vitne for dem." Og da han var gått inn i Kapernaum, kom en høvedsmann til ham og ba ham og sa: "Herre, gutten min ligger lam hjemme og lider meget." Jesus sa til ham: "Jeg skal komme og gjøre ham frisk." Og høvedsmannen svarte og sa: "Herre, jeg er ikke verdig til at du går inn under mitt tak. Men si bare ett ord, så blir gutten min frisk. For jeg er også et menneske som har øvrighet over meg og stridsmenn under meg, og sier jeg til den ene: Gå så går han, og til den andre: Kom, så kommer han, og til min tjener: Gjør dette, så gjør han det." Da Jesus hørte dette, undret han seg og sa til dem som fulgte ham: "Sannelig sier jeg dere: så stor en tro har jeg ikke funnet i Israel. Men jeg sier dere at mange skal komme fra øst og fra vest og sitte til bords med Abraham, Isak og Jakob i himmelriket. Men rikets barn skal kastes ut i mørket; der skal det være gråt og tenners gnissel." Og Jesus sa til høvedsmannen: "Gå, og det skal gå som du har trodd." Og gutten ble frisk i den samme timen.

Antiphona ad Offertorium - Offertorievers
(Ps. 117. 16, 17) Dextera Domini fecit virtutem: dextera Domini exaltavit me: non moriar, sed vivam, et narrabo opera Domini. (Salme 117, 16-7) Herrens høyre hånd gjør under; Herrens høyre hånd har løftet meg opp. Jeg skal ikke dø, men leve og forkynne Herrens gjerninger.

Secreta - Stille bønn

Hæc hostia, Domine, quæsumus, emundet nostra delicta : et ad sacrificium celebrandum, subditorum tibi corpora mentesque sanctificet. Per Dominum nostrum ...

Herre, vi ber deg: La denne offergave rense oss fra våre synder og gjøre dine tjenere hellige på legeme og sjel til å feire offerhandlingen. Ved vår Herre ...

Præfatio - Prefasjon for den hellige Treenighet
Vere dignum et justum est, æquum et salutare, nos tibi semper, et ubique gratias agere: Domine sancte, Pater omnipotens, æterne Deus. Qui cum unigenito Filio tuo, et Spiritu Sancto, unus es Deus, unus es Dominus: non in unius singularitate personæ, sed in unius Trinitate substantiæ. Quod enim de tua gloria, revelante te, credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spiritu Sancto, sine differentia discretionis sentimus. Ut in confessione veræ, sempiternæque Deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur æqualitas. Quam laudant Angeli atque Archangeli, Cherubim quoque ac Seraphim: qui non cessant clamare quotidie, una voce dicentes: I sannhet verdig og rett er det, riktig og gagnlig at vi alltid og overalt takker deg hellige Herre, allmektige Fader, evige Gud. Du som med din enbårne Sønn og den Hellige Ånd er én Gud og én Herre, ikke i én persons enhet, men i det ene vesens treenighet. For det vi etter din åpenbaring tror om din herlighet, det tror vi også om din Sønn, det samme tror vi om den Hellige Ånd uten noen skillende ulikhet: så vi med bekjennelsen av den sanne og evige guddom tilber det særpregede i personene, enheten i vesen og likheten i majestet. Og den prises av engler og erkeengler, av kjeruber og serafer som ikke holder opp med daglig å rope med én røst, idet de istemmer:

Antiphona ad Communionem - Kommunionsvers
(Luc 4. 22) Mirabantur omnes de his quæ procedebant de ore Dei. (Luk. 4. 22) Alle undret seg over de ord som gikk ut av Guds munn.

Postcommunione - Bønn etter kommunion

Quos tantis, Domine, largiris uti mysteriis: quæsumus: ut effectibus nos eorum veraciter aptare digneris. Per Dominum nostrum ...

Herre, vi som får del i så store mysterier, vi ber deg: gjør oss i sannhet også mottagelige for deres virkninger. Ved vår Herre ...

Gå tilbake til hovedside for tekster