TEKSTER til den tradisjonelle latinske messen

Gå tilbake til hovedside for tekster


FESTEN FOR DEN HELLIGE FAMILIE

Antiphona ad Introitum - Inngangsvers
(Prov. 23, 24, 25) Exsultat gaudio pater Iusti, gaudeat Pater tuus et Mater tua, et exsultet quæ genuit te. -- Quam dilecta tabernacula tua, Domine virtutum: concupiscit et deficit anima mea in atria Domini. V.: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in sæcula sæculorum. Amen. -- Exsultat gaudio pater Iusti, gaudeat Pater tuus et Mater tua, et exsultet quæ genuit te. (Ordspr. 23, 24-25) I glede jubler den rettferdiges far; din far og din mor glede seg, og hun juble som fødte deg. (Salme 83, 2-3) Hvor elskelige dine boliger er, hærskarenes Herre! Min sjel stunder etter og tæres i lengsel etter Herrens hus. Ære være ...

Oratio - Kollektbønn
Domine Iesu Christe, qui Mariæ et Ioseph subditus, domesticam vitam ineffabilibus virtutibus consecrasti: fac nos, utriusque auxilio, Familiæ sanctæ tuæ exemplis instrui; et consortium consequi sempiternum: Qui vivis et regnas cum Deo Patri in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia sæcula sæculorum. Herre Jesus Kristus, du som var Maria og Josef underdanig, du har helliget familielivet med uutsigelige dyder; la oss med hjelp fra de to bli opplært etter din hellige families forbilde og nå fram til evig samfunn med dem. Du som lever ...

Epistel - Lesning

Col. 3. 12-17
Fratres: Induite vos ergo, sicut electi Dei, sancti, et dilecti, viscera misericordiæ benignitatem, humilitatem, modestiam, patientiam: supportantes invicem, et donantes vobismetipsis si quis adversus aliquem habet querelam: sicut et Dominus donavit vobis, ita et vos. Super omnia autem hæc, caritatem habete, quod est vinculum perfectionis: et pax Christi exsultet in cordibus vestris, in qua et vocati estis in uno corpore: et grati estote. Verbum Christi habitet in vobis abundanter, in omni sapientia, docentes, et commonentes vosmetipsos, psalmis, hymnis, et canticis spiritualibus, in gratia cantantes in cordibus vestris Deo. Omne, quodcumque facitis in verbo aut in opere, omnia in nomine Domini Iesu Christi, gratias agentes Deo et Patri per ipsum.

Kol. 3, 12-17
Brødre, ikle dere da som Guds utkårne, hellige og elskede, inderlig miskunn, godhet, ydmykhet, beskjedenhet, tålmod, så dere tåler hverandre og tilgir hverandre om en har klagemål mot noen, likesom Herren har tilgitt dere, så dere også. Men framfor alt dette: ha kjærlighet som er fullkommenhetens bånd. Og Kristi fred gi den glede i hjertene deres som dere er kalt til i ett legeme, og vær takknemlige. La Kristi ord bo rikelig hos dere, så dere med all visdom lærer og påminner hverandre med salmer og lovsanger og åndelige sanger, idet dere i nåde lovsynger Gud i deres hjerter. Alt det dere gjør i ord eller gjerning, gjør det alt sammen i vår Herres Jesu Kristi navn, idet dere takker Gud og Faderen ved ham.


Graduale
(Ps. 16. 4) Unam petii a Domino, hanc requiram: ut inhabitem in domo Domini omnibus diebus vitæ meæ. V.: Beati qui habitant in domo tua, Domine, in sæcula sæculorum laudabunt te. (Salme 26, 4) En ting ba jeg Herren om, den trår jeg etter: at jeg må få bo i Herrens hus alle mitt livs dager. (Salme 83,5) Salige de som bor i ditt hus, Herre; de skal love deg i all evighet.

Alleluia - Allelujavers
Alleluia, alleluia. V.: Vere tu es Rex absconditus, Deus Israel Salvator. Alleluia. Alleluja, alleluja. (Is. 45,15) Du er i sannhet en Konge i lønndom, Israels Gud og Frelser. Alleluja.

Evangelium

Luc. 2. 42-52
Cum factus esset Iesus annorum duodecim, ascendentibus illis Ierosolymam secundum consuetudinem diei festi, consummatisque diebus, cum redirent, remansit puer Iesus in Ierusalem, et non cognoverunt parentes eius. Existimantes autem illum esse in comitatu, venerunt iter diei, et requirebant eum inter cognatos et notos. Et non invenientes, regressi sunt in Ierusalem, requirentes eum. Et factum est, post triduum invenerunt illum in templo sedentem in medio doctorum, audientem illos, et interrogantem eos. Stupebant autem omnes qui eum audiebant, super prudentia et responsis eius. Et videntes admirati sunt. Et dixit mater es ad illum: Fili, quid fecisti nobis sic? Ecce pater tuus et ego dolentes quærebamus te. Et ait ad illos: Quid est quod me quærebatis? Nesciebatis quia in his quæ Patris mei sunt, oportet me esse? Et ipsi non intellexerunt verbum quod locutus est ad eos. Et descendit cum eis, et venit Nazareth: et erat subditus illis. Et mater eius conservabat omnia verba hæc in corde suo. Et Iesus proficiebat sapientia, et ætate, et gratia apud Deum et homines.

Lukas 2, 42-52
Da Jesus var tolv år gammel, dro de opp til Jerusalem, som det var skikk i høytiden, og da festdagene var til ende og de dro hjem, ble barnet, Jesus, tilbake i Jerusalem, og hans foreldre visste det ikke. Men da de mente at han var i reisefølget, kom de en dags reise fram og lette etter ham mellom slektninger og kjenninger. Og da de ikke fant ham, gikk de tilbake til Jerusalem og lette etter ham. Og det hendte at de fant ham i templet etter tre dager. Han satt midt i mellom lærerne og hørte på dem og spurte dem. Men alle som hørte ham, undret seg over hans forstand og svar. og da de så ham, undret de seg, og hans mor sa til ham: "Sønn, hvorfor har du gjort dette mot oss? Se, din far og jeg har lett så sårt etter deg." Og han sa til dem: "Hvorfor lette dere etter meg? Visste dere ikke at jeg må være hos det som er min Faders?" Men de skjønte Ikke det han sa til dem. Og han gikk med dem og kom til Nasaret og var lydig mot dem. Og hans mor gjemte alle disse ord i sitt hjerte. Men Jesus tok til i visdom og alder og nåde hos Gud og mennesker.

Antiphona ad Offertorium - Offertorievers
(Luke 2. 22 ) Tulerunt Iesum parentes eius in Ierusalem, ut sisterent eum Domino. (Luk. 2, 22) Hans foreldre førte Jesus til Jerusalem for å framstille ham for Herren.

Secreta - Stille bønn
Placationis hostiam offerimus tibi, Domine, suppliciter deprecantes: ut, per intercessionem Deiparæ Virginis cum beato Ioseph, familias nostras in pace et gratia tua firmiter constituas. Per eumdem Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia sæcula sæculorum. Herre, vi bærer sonofferet fram for deg og ber deg ydmykt om at du på forbønn av Guds jomfruelige mor og den salige Josef vil grunnfeste våre familier i din fred og i din nåde. Ved ham, vår Herre ...

Præfatio - Prefasjon fra Åpenbaringsfesten
Vere dignum et iustum est, æquum et salutare, nos tibi semper, et ubique gratias agere: Domine sancte, Pater omnipotens, æterne Deus: Quia cum Unigenitus tuus in substantia nostræ mortalitatis apparuit, nova nos immortalitatis suæ luce reparavit. Et ideo cum Angelis et Archangelis, cum Thronis et Dominationibus, cumque omni militia cælestis exercitus, hymnum gloriæ tuæ canimus, sine fine dicentes:

I sannhet verdig og rett er det, riktig og gagnlig at vi alltid og overalt takker deg, hellige Herre, allmektige Fader, evige Gud. For da din enbårne Sønn åpenbarte seg i vår dødelige menneskenatur, fornyet han oss i din udødelighets lys. Og derfor synger vi med engler og erkeengler, med troner og herredømmer og med hele den himmelske hærskare din herlighets pris, idet vi uten stans istemmer:


Antiphona ad Communionem - Kommunionsvers
(Luc. 2. 51) Descendit Jesus cum eis, et venit Nazareth, et erat subditus illis. (Lukas 2. 51) Jesus gikk med dem ned til Nasaret og var dem underdanig.

Postcommunione - Bønn etter kommunion
Quos cælestibus reficis sacramentis, fac, Domine Iesu, sanctæ Familiæ tuæ exempla iugiter imitari: ut in hora mortis nostræ, occurrente gloriosa Virgine Matre tua cum beato Ioseph, per te in æterna tabernacula recipi mereamur: Qui vivis et regnas cum Deo Patri in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia sæcula sæculorum. Herre Jesus, du som oppfrisker oss med de hellige sakramenter, la oss alltid etterligne forbildet i Den hellige familie, så din ærefulle, jomfruelige Mor sammen med den salige Josef må stå oss bi i vår dødsstund, og vi finnes verdige til å bli mottatt av deg i de evige boliger, du som lever og styrer ...

Gå tilbake til hovedside for tekster