TEKSTER til den tradisjonelle latinske messen

Gå tilbake til hovedside for tekster


JULEDAG - tredje julemesse

Antiphona ad Introitum - Inngangsvers
(Is. 9:6) Puer natus est nobis, et filius datus est nobis: cujus imperium super humerum ejus: et vocabitur nomen ejus, magni consilii Angelus. (Ps. 97:1) Cantate Domino canticum novum, qui mirabilia fecit. Gloria Patri. Puer natus est ... (Is.9,6) Et barn er født for oss, en sønn er gitt oss; herredømmet er lagt på hans skuldrer. Hans navn er: Engelen for det store råd. (Salme 97, 1) Syng en ny sang for Herren; for han har gjort underfulle ting. Ære være ...

Oratio - Kollektbønn

Concede, quæsumus, omnipotens Deus: ut nos Unigeniti tui nova per carnem Nativitas liberet: quos sub peccati jugo vetusta servitus tenet. Per eundem Dominum nostrum ...

Allmektige Gud, vi ber deg. gi at din enbårne Sønns nye fødsel i kjødet må fri oss fra syndeåket, som den gamle trelldom holder oss fanget under. Ved ham, vår Herre ...

Epistel - Lesning

Heb. 1:1-12
Multifariam, multisque modis olim Deus loquens patribus in prophetis: novissime diebus istis locutus est nobis in Filio, quem constituit heredem universorum per quem fecit et sæcula: qui cum sit splendor gloriæ, et figura substantiæ ejus, portansque omnia verbo virtutis suæ, purgationem peccatorum faciens, sedet ad dexteram majestatis in excelsis tanto melior Angelis effectus, quanto differentius præ illis nomen hereditavit. Cui enim dixit aliquando Angelorum: Filius meus es tu ego hodie genui te? Et rursum: Ego ero illi in patrem, et ipse erit mihi in filium? Et cum iterum introducit primogenitum in orbem terræ, dicit: Et adorent eum omnes angeli Dei. Et ad angelos quidem dicit: Qui facit angelos suos flammam ignis. Ad Filium autem: Thronus tuus, Deus, in sæculum sæculi: virga æquitatis, virga regni tui. Dilexisti justitiam, et odisti iniquitatem: propterea unxit te Deus, Deus tuus, oleo exsultationis præ participibus tuis. Et: Tu in principio, Domine, terram fundasti: et opera manuum tuarum sunt cæli. Ipsi peribunt, tu autem permanebis: et omnes ut vestimentum veterascent: et velut amictum mutabis eos, et mutabuntur: tu autem idem ipse es, et anni tui non deficient.

Hebr. 1, 1-12
Etter at Gud fordum hadde talt mange ganger og på mange måter til fedrene i gjennom profetene, har han til sist i disse dager talt til oss gjennom Sønnen, som han har satt til arving over alle ting, og ved ham har han også skapt verden. Han er avglansen av hans herlighet og bildet av hans vesen og bærer alle ting ved sitt veldes ord; og da han hadde fullført rensningen fra synden, satte han seg ved Majestetens høyre side i det høye, og han er blitt så mye større enn englene som han har arvet et herligere navn framfor dem. For til hvem av englene har han noensinne sagt: "Du er min Sønn, jeg har født deg i dag?" Og videre: "Jeg vil være en far for ham, og han skal være en sønn for meg?" Og når han fører sin førstefødte inn i verden, sier han atter: "Og alle Guds engler skal tilbe ham!" Og om englene sier han: "Han gjør sine engler til vinder og sine tjenere til ildsluer," men til Sønnen: "Din trone, Gud, står til evig tid; rettferds spir er ditt rikes spir. Du har elsket rettferd og hatet urett; derfor har Gud, din Gud, salvet deg med gledens olje framfor dine medbrødre." Og: "Du, Herre, har grunnfestet jorden fra opphavet, og himlene er dine henders gjerninger. De skal forgå, men du skal bli værende; de skal eldes som et klesplagg, og som en kappe skal du rulle dem sammen, og som en -kjortel skal de forandres; men du er den samme, og dine år skal ikke ha ende."


Graduale
(Ps. 97:3,4,2) Viderunt omnes fines terræ salutare Dei nostri: jubilate Deo omnis terra. Notum fecit Dominus salutare suum: ante conspectum gentium revelavit justitiam suam. (Salme 97, 3 og 2) Alle jordens grenser har sett vår Guds frelse. Syng lovsang for Gud, alle land. Kunngjort har Herren sin frelse, for folkenes åsyn åpenbart sin rettferd.
Alleluja
Alleluia, alleluia. Dies sanctificatur illuxit nobis: venite gentes, et adorate Dominum: qui hodie decendit lux magna super terram. Alleluia. Alleluja, alleluja. En hellig dag har lyst opp for oss. Kom, folk og tilbe Herren; for i dag kom et stort lys ned over jorden. Alleluja.
Evangelium

Jn. 1:1-14
In principio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt: et sine ipso factum est nihi quod factum est: in ipso vita erat, et vita erat lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebæ eam non comprehenderunt. Fuit homo missu a Deo, cui nomen erat Joannes. Hic venit in testimonium, ut testimonium perhiberet de lumine, ut omnes crederent per illum. Non erat ille lux, sed ut testimonium perhiberet de lumine. Erat lux vera quæ illuminat omnem hominem venientem in hunc mundum. In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus eum non cognovit. In propria venit, et sui eum non receperunt; quotquot autem receperunt eum, dedit eis potestatem filios Dei fieri: his, qui credunt in nomine ejus: qui non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viri, sed ex Deo nati sunt. (Hic geniflectitur) ET VERBUM CARO FACTUM EST, et habitavit in nobis: et vidimus gloriam ejus, gloriam quasi Unigeniti a Patre, plenum gratiæ et veritatis.

Joh. 1, 1-14
Fra først av var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var fra først av hos Gud. Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av det som er blitt til. I ham var livet, og livet var lyset for menneskene. Og lyset skinner i mørket, og mørket forsto det ikke. Det var en mann, sendt fra Gud; hans navn var Johannes. Han kom til vitnesbyrd; han skulle vitne om lyset, så alle skulle komme til å tro ved ham. Han var ikke lyset, men han skulle vitne om lyset. Det var det sanne lys som opplyser hvert menneske som kommer til verden. Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, og verden kjente ham ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Men alle dem som tok imot ham, dem har han gitt makt til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn, som ikke er født av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud. (Her kneles.) Og Ordet er blitt kjød og har bodd i blant oss; og vi har sett hans herlighet, en herlighet som den Enbårne har fra Faderen, full av nåde og sannhet.

Antiphona ad Offertorium - Offertorievers
(Ps. 88:12,15) Tui sunt cæli, et tua est terra: orbem terrarum, et plenitudinem ejus tu fundasti: justitia et judicium præparatio sedis tuæ. (Salme 88, 12 og 15) Dine er himlene, din er jorden; du har grunnfestet jordkretsen og alt som fyller den. Rett og rettferd er din trones grunnvoll.

Secreta - Stille bønn

Oblata, Domine, munera Unigeniti tui nativitate sanctifica: nosque a peccatorum nostrorum maculis emunda. Per eundem Dominum nostrum ...

Herre, gjør offergavene hellige ved din enbårne Sønns nye fødsel, og rens oss for våre syndepletter. Ved ham, vår Herre ...

Præfatio - Juleprefasjon
Vere dignum et justum est, æquum et salutare, nos tibi semper, et ubique gratias agere: Domine sancte, Pater omnipotens, æterne Deus: Quia per incarnati Verbi mysterium nova mentis nostræ oculis lux tuæ claritatis infulsit: ut, dum visibiliter Deum cognoscimus, per hunc in invisibilum amorem rapiamur. Et ideo cum Angelis et Archangelis, cum Thronis et Dominationibus, cumque omni militia cælestis exercitus, hymnum gloriæ tuæ canimus sine fine dicentes:

I sannhet verdig og rett er det, riktig og gagnlig at vi alltid og overalt takker deg, hellige Herre, allmektige Fader, evige Gud. For ved det menneskevordne Ords mysterium er det nye lys av din klarhet strålt fram for vår sjels øyne, så vi, når vi synlig erkjenner Gud, ved ham blir dradd til å elske det usynlige. Og derfor synger vi med engler og erkeengler, med troner og herredømmer og med hele den himmelske hærskare din herlighets pris, idet vi uten stans istemmer:


Antiphona ad Communionem - Kommunionsvers
(Ps. 97:3) Viderunt omnes fines terræ salutare Dei nostri. (Salme 97, 3) Alle jordens grenser har sett Guds frelse.

Postcommunione - Bønn etter kommunion

Præsta, quæsumus, onmnipotens Deus: ut natus hodie Salvator mundi, sicut divinæ nobis generationis est auctor; ita et immortalitatis sit ipse largitor: Qui tecum vivit et regnat ...

Vi ber deg, allmektige Gud: gi at verdens Frelser som er født i dag, han som er opphav til det guddommelige liv for oss, også må skaffe oss udødeligheten. Han som lever ...

Intet sluttevangelium.

Gå tilbake til hovedside for tekster