Tradisjonell latinsk messe søndag 27. desember

 Nyheter  Kommentarer er skrudd av for Tradisjonell latinsk messe søndag 27. desember
des 172015
 

Denne søndagen feires søndag i juleoktaven etter den tradisjonelle kalenderen, i St Hallvard kirkes kapell kl 08.00.

Søndagens inngangsvers ser slik ut: «Mens dyp taushet lå over alle ting og natten var rukket midtveis i sitt løp. kom ditt allmektige Ord, Herre, ned fra den himmelske kongsstol. Herren er Konge, han har kledd seg i herlighet; han har ikledd seg styrke, og omgjordet seg. »

Og julepresfasjon (som brukes i denne messen) ser slik ut:

I sannhet verdig og rett er det, riktig og gagnlig at vi alltid og overalt takker deg, hellige Herre, allmektige Fader, evige Gud. For ved det menneskevordne Ords mysterium er det nye lys av din klarhet strålt fram for vår sjels øyne, så vi, når vi synlig erkjenner Gud, ved ham blir dradd til å elske det usynlige. Og derfor synger vi med engler og erkeengler, med troner og herredømmer og med hele den himmelske hærskare din herlighets pris, idet vi uten stans istemmer:

LES ALLE SØNDAGENS TEKSTER HER.

Neste TLM blir 31. januar (5. søndag i mnd). Da feires søndag sexagesima. Se oversikten her.

 Posted by at 15:08

Opphold i messene i høst

 Nyheter  Kommentarer er skrudd av for Opphold i messene i høst
des 032015
 

Pga studiepermisjon har det ikke vært messer i oktober og november 2015.

Men i desember blir det messe som vanlig fjerde søndag i måneden, 27. desember kl 08.00 i St Hallvard kirkes kapell feires søndag i juleoktaven.

Til vinteren blir det messer alle måneder bortsett fra februar.

 Posted by at 15:03

Tradisjonell latinsk messe søndag 27. september

 Nyheter  Kommentarer er skrudd av for Tradisjonell latinsk messe søndag 27. september
sep 212015
 

Denne søndagen feires 18. søndag etter pinse etter den tradisjonelle kalenderen, i St Hallvard kirkes kapell kl 08.00.

Søndagens inngangsvers avsluttes slik: “Glede fylte meg da de sa til meg: vi går til Herrens hus.”

Det korte evangeliet er fra Matteus 9, 1-8:
“På den tid steg Jesus ut i en båt, fór over sjøen og kom til sin egen by. Og se, de førte til ham en lam mann som lå på en seng. Og da Jesus så deres tro, sa han til den lamme: “Vær frimodig, sønn, dine synder er tilgitt.” Og se, noen av de skriftlærde sa ved seg selv: “Han spotter Gud.” Og da Jesus så deres tanker, sa han: “Hvorfor tenker dere ondt i deres hjerter? Hva er lettest å si: dine synder er tilgitt, eller å si: stå opp og gå? Men for at dere skal vite at Menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi syndene, – så sier han til den lamme: Stå opp, ta din seng og gå hjem.” Og han sto opp og gikk hjem. Men da mengden så det, fryktet de og priste Gud som hadde gitt menneskene en slik makt.”

LES ALLE SØNDAGENS TEKSTER HER.

Neste TLM blir ikke før søndag 27. desember. Se oversikten her.

 Posted by at 15:14

For dem som ikke kjenner den tradisjonelle latinske messen så godt

 Nyheter  Kommentarer er skrudd av for For dem som ikke kjenner den tradisjonelle latinske messen så godt
sep 022015
 

De fleste som kommer i de månedlige TLMene i Oslo kjenner messen godt, og det gis heller ikke så mye hjelp mht hva som skjer i messen – bortsett fra messens proprium på latin og norsk. Men noen som kommer messen i blant trenger mer hjelp, videoen under kan hjelpe disse – teksten i denne videoen er spesielt tydelig, og presten har en fin italiensk aksent på sin latin.

På våre nettsider kan man også finne en oversikt over alt som skjer i messen.

 Posted by at 13:17

Tradisjonell latinsk messe søndag 30. august

 Nyheter  Kommentarer er skrudd av for Tradisjonell latinsk messe søndag 30. august
aug 242015
 

Søndag 30. august feires 14. søndag etter pinse etter den tradisjonelle kalenderen, i St Hallvard kirkes kapell kl 08.00.

Søndagens inngangsvers er: “Protéctor noster, áspice Deus, et réspice in fáciem Christi tui: quia mélior est dies una in átriis tuis super míllia. Quam dilécta tabernácula tua, Dómine virtútem! concupíiscit et déficit ánima mea in átria Dómini. – Gud, vårt vern, se til oss, og akt på din Salvedes åsyn, for bedre er én dag i dine forgårder enn tusener andre. Hvor elskelige dine boliger er, hærskarenes Herre. Min sjel stunder og tæres av lengsel etter Herrens hus.”

Og evangeliet fra Matteus 6 inneholder bl.a. følgende: “Ingen kan tjene to herrer; for han vil enten hate den ene og elske den andre, eller han vil holde den ene i ære og misakte den andre. Dere kan ikke tjene Gud og mammon. …. Søk derfor først Guds rike og hans rettferd, og så skal dere få alt dette attpå.”

LES ALLE SØNDAGENS TEKSTER HER.

Neste TLM blir søndag 27. september. Se oversikten her.

 Posted by at 16:00

Tradisjonell latinsk messe søndag 28. juni

 Nyheter  Kommentarer er skrudd av for Tradisjonell latinsk messe søndag 28. juni
jun 232015
 

Søndag 28. juni feires 5. søndag etter pinse etter den tradisjonelle kalenderen, i St Hallvard kirkes kapell kl 08.00.

Søndagens inngangsvers er: Exáudi, Dómine, vocem meam qua clamávi ad te: adjútor meus esto, ne derelínquas me neque despícias me, Deus salutáris meus. – Herre, hør min røst som jeg roper til deg med. Vær min hjelper og forlat meg ikke og se ikke bort fra meg, Gud, min frelse.

LES ALLE SØNDAGENS TEKSTER HER.

Neste TLM blir søndag 30. august. Se oversikten her.

 Posted by at 21:15

Tradisjonell latinsk messe søndag 31. mai

 Nyheter  Kommentarer er skrudd av for Tradisjonell latinsk messe søndag 31. mai
mai 252015
 

Søndag 31. mai kl 08.00 feires den tradisjonelle latinske messen i St Hallvard kirkes kapell.

Det er treenighetsfesten som feires, og messens inngangsvers lyder slik:

Benedícta sit sancta Trínitas, atque indivisa únitas: confitébimur ei, qua fecit nobíscum misericórdiam suam. Dómine Dóminus noster, quam admirábile est nomen tuum in univérsa terra! – Lovet være Den hellige treenighet og den udelte enhet; la oss bekjenne den, for den har øvet miskunn mot oss. Herre, vår Herre, hvor ditt navn er vidunderlig over all jorden.

I denne messen brukes også den spesielle prefasjonen som tidligere ble brukt i alle “grønne” søndagsmesser, men som nå er mindre brukt:

I sannhet verdig og rett er det, riktig og gagnlig at vi alltid og overalt takker deg hellige Herre, allmektige Fader, evige Gud. Du som med din enbårne Sønn og den Hellige Ånd er én Gud og én Herre, ikke i én persons enhet, men i det ene vesens treenighet. For det vi etter din åpenbaring tror om din herlighet, det tror vi også om din Sønn, det samme tror vi om den Hellige Ånd uten noen skillende ulikhet: så vi med bekjennelsen av den sanne og evige guddom tilber det særpregede i personene, enheten i vesen og likheten i majestet. Og den prises av engler og erkeengler, av kjeruber og serafer som ikke holder opp med daglig å rope med én røst, idet de istemmer:

Les alle messen tekster og bønner her.

 Posted by at 19:09

Tradisjonell latinsk messe søndag 26. april

 Nyheter  Kommentarer er skrudd av for Tradisjonell latinsk messe søndag 26. april
apr 202015
 

Søndag 26. april kl 08.00 feires den tradisjonelle latinske messen i St Hallvard kirkes kapell.

Det er 3. søndag etter påske som feires, og alle messens tekster og bønner kan leses her.

Ordet MODICUM går igjen flere ganger I messen; i evangeliet og som her i kommunionsverset: Módicum, et non vidébitis me, allelúja: íterum módicum, et vidébitis me, quia vado ad Patrem, Allelúja, allelúja. – En liten stund, og dere skal ikke se meg, alleluja; og atter en liten stund, og dere skal se meg, – for jeg går til Faderen, alleluja, alleluja.

Epistelen begynner med ordet CARISSIMI: Høytelskede, jeg legger dere på hjerte at dere som fremmede og utlendinger holder dere fra sanselige lyster som strir mot sjelen, og la deres ferd mellom hedningene være god, for at de mens de baktaler dere som ugjerningsmenn, kan se deres gode gjerninger og for disses skyld prise Gud på besøkelsens dag. … …

 Posted by at 15:08

Tradisjonell latinsk messe søndag 22. mars

 Nyheter  Kommentarer er skrudd av for Tradisjonell latinsk messe søndag 22. mars
mar 162015
 

Søndag 22. mars kl 08.00 feires den tradisjonelle latinske messen i St Hallvard kirkes kapell.

Det er pasjonssøndag som feires, og alle messens tekster og bønner kan leses her.

Messens inngangsvers lyder slik: “Døm meg, Gud, og før min sak mot det vanhellige folk; frels meg fra urettferdige og svikefulle mennesker; for du, Gud, er min styrke. Send ut ditt lys og din sannhet, så de kan følge meg og føre meg til ditt hellige berg og til dine boliger.”

Messens evangelium er fra Johannes 8, 46-59, og åpner slik: “På den tid sa Jesus til jødeflokken: “Hvem av dere kan overbevise meg om noen synd? Men sier jeg dere sannheten, hvorfor tror dere meg ikke? Den som er av Gud, hører Guds ord. Derfor hører dere ikke, fordi dere ikke er av Gud.” … … “

 Posted by at 20:29

Tradisjonell latinsk messe søndag 22. februar

 Nyheter  Kommentarer er skrudd av for Tradisjonell latinsk messe søndag 22. februar
feb 162015
 

Søndag 22. februar kl 08.00 feires den tradisjonelle latinske messen i St Hallvard kirkes kapell.

Det er 1. søndag i fasten som feires, og alle messens tekster og bønner kan leses her.

I epistelen fra 2. Kor. 6, 1-10 på denne søndagen hører vi bl.a.:

Brødre, vi legger dere på hjerte at dere ikke til unytte må ta imot Guds nåde. For han sier: “I den tid som tektes meg, har jeg bønnhørt deg, og på frelsens dag har jeg hjulpet deg.” Se, nå er den høvelige tid, nå er frelsens dag! …

 Posted by at 19:47

Tradisjonell latinsk messe søndag 25. januar

 Nyheter  Kommentarer er skrudd av for Tradisjonell latinsk messe søndag 25. januar
jan 192015
 

Søndag 25. januar kl 08.00 feires den tradisjonelle latinske messen i St Hallvard kirkes kapell.

Det er 3. søndag etter åpenbaringen som feires, og alle messens tekster og bønner kan leses her.

I evangeliet på denne søndagen hører vi bl.a.:

Og da Jesus var gått inn i Kapernaum, kom en høvedsmann til ham og ba ham og sa: “Herre, gutten min ligger lam hjemme og lider meget.” Jesus sa til ham: “Jeg skal komme og gjøre ham frisk.” Og høvedsmannen svarte og sa: “Herre, jeg er ikke verdig til at du går inn under mitt tak. Men si bare ett ord, så blir gutten min frisk. …. Og Jesus sa til høvedsmannen: “Gå, og det skal gå som du har trodd.” Og gutten ble frisk i den samme timen.

 Posted by at 16:19

Tradisjonell latinsk messe søndag 28. desember

 Nyheter  Kommentarer er skrudd av for Tradisjonell latinsk messe søndag 28. desember
des 222014
 

Søndag 28. desember kl 08.00 feires den tradisjonelle latinske messen i St Hallvard kirkes kapell.

Det er søndag i juleoktaven som feires, og alle messens tekster og bønner kan leses her.

I evangeliet på denne søndagen hører vi bl.a.:

In illo témpore: Erat Joseph, et Maria mater Jesu, mirántes super his quæ dicebántur de illo. Et dixit (Simeon) ad Maríam matrem ejus: Ecce pósitus est hic in ruínam et in resurrectiónem multórum in Israël: et in signum cui contradicétur: et tuam ipsíus ánimam pertransíbit gládius ut reveléntur ex multis córdibus cogitatiónes. …

På den tid undret Josef og Maria, Jesu mor, seg over det som ble sagt om ham. Og Simeon velsignet dem og sa til Maria, hans mor: “Se, dette barn er satt til fall og oppreisning for mange i Israel og til et tegn som skal motsies, – og gjennom din sjel skal også et sverd trenge – så mange hjerters tanker skal komme fram.” …..

 Posted by at 13:53

Tradisjonell latinsk messe søndag 23. november

 Nyheter  Kommentarer er skrudd av for Tradisjonell latinsk messe søndag 23. november
nov 172014
 

Søndag 23. november kl 08.00 feires den tradisjonelle latinske messen i St Hallvard kirkes kapell.

Det er 24. og siste søndag etter pinse som skal feires, og alle messens tekster og bønner kan leses her.

I evangeliet på denne domssøndagen hører vi bl.a.:

… Et tunc parébit signum Fílii hóminis in cælo: et tunc plangent omnes tribus terræ: et vidébunt Fílium hóminis veniéntem in núbibus cæli cum virtúte multa et majestáte. Et mittet angelos suos cum tuba, et voce magna: et congregábunt eléctos ejus a quátuor ventis, a summis cælórum usque ad términos eórum. …

… Og da skal Menneskesønnens tegn komme til syne på himmelen, og da skal alle jordens slekter jamre seg, og de skal se Menneskesønnen komme i himmelens skyer med stor kraft og herlighet. Og han skal sende ut sine engler med basuner og mektig klang; og de skal samle hans utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra den ene ende av himmelen til den andre. …

 Posted by at 15:27

Dessverre ingen tradisjonell messe siste søndag i oktober

 Nyheter  Kommentarer er skrudd av for Dessverre ingen tradisjonell messe siste søndag i oktober
okt 202014
 

Det blir ingen tradisjonell latinsk messe i St Hallvard kirke søndag 26. oktober, siden jeg er bortreist på møte i bispedømmets pastoralråd (der jeg er varamann) fra fredag kveld til søndag ettermiddag.

Det er planlagt messer for 23. november og 28. desember.

 Posted by at 10:20

Tradisjonell latinsk messe søndag 28. september

 Nyheter  Kommentarer er skrudd av for Tradisjonell latinsk messe søndag 28. september
sep 242014
 

Søndag 28. september kl 08.00 feires den tradisjonelle latinske messen i St Hallvard kirkes kapell.

Det er 16. søndag etter pinse som skal feires, og alle messens tekster og bønner kan leses her.

Inngangsverset til denne messen er slik:

Miserére mihi, Dómine, quóniam ad te clamávi tota die: quia tu, Dómine, suávis ac mitis es, et copiósus in misericórdia ómnibus invocántibus te. (Psalm) Inclina, Dómine, auram tuam mihi, et exaudi me: quoniam inops, et pauper sum ego. Gloria Patri …. Miserére mihi …

Miskunn deg over meg, Herre, for dagen lang roper jeg til deg; for du, Herre, er mild og god og rik på miskunn for alle dem som påkaller deg. Herre, bøy ditt øre til meg og bønnhør meg; for jeg er hjelpeløs og fattig. Ære være Faderen … Miskunn deg over meg …

 Posted by at 18:19

Første tradisjonelle latinske messe etter sommeren

 Nyheter  Kommentarer er skrudd av for Første tradisjonelle latinske messe etter sommeren
aug 112014
 

Søndag 24. august kl 08.00 feires den tradisjonelle latinske messen i St Hallvard kirkes kapell.

Det er 11. søndag etter pinse som skal feires, og alle messens tekster og bønner kan leses her.

Hovedpunktet i evangeliet er dette:

Jesus tok den døvstumme til side bort fra folket, stakk sine fingrer i hans ører, spyttet og rørte ved hans tunge og så opp mot himmelen, sukket og sa til ham: “Effetha,” det er: Lukk deg opp. Og straks åpnet ørene hans seg, og tungebåndet løsnet, og han talte rent.

Hele evangeliet lyder slik på latin:

Markus 7,31-37
In illo témpore: Exiens Jesus de finíbus Tyri, venit per Sidónem ad mare Galilææ inter médios fines Decapóleos. Et addúcant ei surdum et mutum, et deprecántur eum, ut impónat illi manum. Et apprehéndens eum de turba seórsum, misit dígitos suos in aurículas ejus: et éxspuens, tétigit linguam ejus: et suspíciens in cælum, ingémuit, et ait illi: Ephpheta, quod est, adaperire. Et statim apértæ sunt aures ejus, et solútum est vínculum linguæ ejus, et loquebátur recte. Et præcépít illis, ne cui dícerent. Quanto autem eis præcipiébat, tanto magís plus prædicábant: et eo ámplius admirabántur, dicéntes: Bene ómnia fecit: et surdos fecit audíre, et mutos loqui.

 Posted by at 14:56

Tradisjonell latinsk messe søndag 25. mai kl 08.00

 Nyheter  Kommentarer er skrudd av for Tradisjonell latinsk messe søndag 25. mai kl 08.00
mai 202014
 

Søndag 25. mai feires 5. søndag etter påske, se bønner og tekster for messen her. (Dagene etter påske telles ulikt i den tradisjonelle og den nye kalenderen; 5. søndag etter påske er det samme som 6. søndag i påsketiden.)

Disse messene feires hver 4. søndag i måneden i St Hallvard kirke i Oslo. Se en oversikt over messene her.

 Posted by at 14:00