sep 022015
 

De fleste som kommer i de månedlige TLMene i Oslo kjenner messen godt, og det gis heller ikke så mye hjelp mht hva som skjer i messen – bortsett fra messens proprium på latin og norsk. Men noen som kommer messen i blant trenger mer hjelp, videoen under kan hjelpe disse – teksten i denne videoen er spesielt tydelig, og presten har en fin italiensk aksent på sin latin.

På våre nettsider kan man også finne en oversikt over alt som skjer i messen.

 Posted by at 13:17

Sorry, the comment form is closed at this time.