Tradisjonell latinsk messe søndag 27. desember

 Nyheter  Kommentarer er skrudd av for Tradisjonell latinsk messe søndag 27. desember
des 172015
 

Denne søndagen feires søndag i juleoktaven etter den tradisjonelle kalenderen, i St Hallvard kirkes kapell kl 08.00.

Søndagens inngangsvers ser slik ut: «Mens dyp taushet lå over alle ting og natten var rukket midtveis i sitt løp. kom ditt allmektige Ord, Herre, ned fra den himmelske kongsstol. Herren er Konge, han har kledd seg i herlighet; han har ikledd seg styrke, og omgjordet seg. »

Og julepresfasjon (som brukes i denne messen) ser slik ut:

I sannhet verdig og rett er det, riktig og gagnlig at vi alltid og overalt takker deg, hellige Herre, allmektige Fader, evige Gud. For ved det menneskevordne Ords mysterium er det nye lys av din klarhet strålt fram for vår sjels øyne, så vi, når vi synlig erkjenner Gud, ved ham blir dradd til å elske det usynlige. Og derfor synger vi med engler og erkeengler, med troner og herredømmer og med hele den himmelske hærskare din herlighets pris, idet vi uten stans istemmer:

LES ALLE SØNDAGENS TEKSTER HER.

Neste TLM blir 31. januar (5. søndag i mnd). Da feires søndag sexagesima. Se oversikten her.

 Posted by at 15:08

Opphold i messene i høst

 Nyheter  Kommentarer er skrudd av for Opphold i messene i høst
des 032015
 

Pga studiepermisjon har det ikke vært messer i oktober og november 2015.

Men i desember blir det messe som vanlig fjerde søndag i måneden, 27. desember kl 08.00 i St Hallvard kirkes kapell feires søndag i juleoktaven.

Til vinteren blir det messer alle måneder bortsett fra februar.

 Posted by at 15:03