Tradisjonell latinsk messe i Oslo søndag 27. november kl 19.00

 Nyheter  Kommentarer er skrudd av for Tradisjonell latinsk messe i Oslo søndag 27. november kl 19.00
nov 232011
 

Messen blir som vanlig i St Joseph kirke i Akersveien.

Se tekster og bønner for denne 1. søndag i advent HER. Som ordinarium synger vi (som vanlig i advent og faste) Messe XVII og Credo I.

Under inngangsprosesjonen – før messen begynner – synger vi adventsalmen:

Folkefrelsar, til oss kom, fødd av møy i armodsdom! Heili verdi undrast på kvi du soleis koma må.

Herrens under her me ser, ved Guds Ande dette skjer. Livsens ord frå himmerik vert i kjøt og blod oss lik.

Utan synd han boren er som all synd for verdi ber. Han er både Gud og mann, alle folk han frelsa kan.

 Posted by at 14:02

22. søndag etter pinse – Si iniquitátes observáveris, Dómine, Dómìne, quis sustinébit?

 Nyheter  Kommentarer er skrudd av for 22. søndag etter pinse – Si iniquitátes observáveris, Dómine, Dómìne, quis sustinébit?
nov 112011
 

“Dersom du vil se på misgjerninger: Herre, hvem kan da stå seg? For hos deg er tilgivelsen, Israels Gud. Fra det dype roper jeg til deg, Herre; Herre, hør min røst.”

Slik lyder inngansverset i søndagens messe (etter den gamle kalenderen), og her er tekstene:

Filipperne 1:6-11
Brødre, jeg er viss på at han som begynte den gode gjerning i dere, vil fullføre den til Jesu Kristi dag. Det er også rett at jeg tenker slik om dere alle; for jeg bærer dere i mitt hjerte, og dere har alltid del i min glede, både i mine lenker og når jeg forsvarer og stadfester Evangeliet. For Gud er mitt vitne hvor jeg lengter etter dere alle i Jesu Kristi hjerte. Og det ber jeg om at deres kjærlighet mer og mer må øke i kunnskap og forstand, så dere velger det beste og er rene og ikke til forargelse, til Kristi dag, fulle av rettferdsfrukt ved Jesus Kristus, Gud til ære og pris.

Matt. 22:15-21
På den tid gikk fariseerne bort og holdt råd om hvorledes de kunne fange ham i tale. Og de sendte sine egne disipler sammen med herodianerne til ham og lot dem si: “Mester, vi vet at du taler sant og lærer Guds vel i sannhet og ikke bryr deg om noen; for du gjør ikke forskjell på folk. Si oss hva du mener: Er det tillatt å gi keiseren skatt eller ikke?” Men da Jesus kjente deres ondskap, sa han: “Hyklere, hvorfor frister dere meg? Vis meg skattens mynt.” De rakte ham da en denar. Og Jesus sier til dem: “Hva er dette for et bilde og innskrift?” De sier til ham: “Keiserens.” Da sier han til dem: “Så gi da keiseren hva keiserens er, og Gud hva Guds er.”

 Posted by at 17:10

Tradisjonell latinsk messe i Oslo søndag 13. november kl 19.00

 Nyheter  Kommentarer er skrudd av for Tradisjonell latinsk messe i Oslo søndag 13. november kl 19.00
nov 082011
 

Messen blir som vanlig i St Joseph kirke i Akersveien.

Se tekster og bønner for denne 22. søndag etter pinse HER – programmet for messen HER. Som ordinarium synger vi (som vanlig) Messe XI og Credo I.

 Posted by at 16:21

Knele, stå eller sitte under en sunget messe

 Nyheter  Kommentarer er skrudd av for Knele, stå eller sitte under en sunget messe
nov 072011
 

Som forberedelse til messen kommende søndag (13. november), tar vi opp en sak som flere har spurt om. “Oppskriften” på dette er allerede lagt ut på nettet, men den kan også ses under. Vi kan legge til at når forsamlingen synger Gloria og Credo sammen med kantor/koret, som vi gjør i St Joesph, passer det best at alle står under sangen – selv etter at presten har satt seg.

Under inngangsprosesjonen – Stå

Under Asperges – Stå

Fra starten av messen til Gloria – Knele

Når Gloria intoneres – Stå (Hvis forsamlingen synger, står de under hele gloria. Hvis bare koret synger, setter folk seg når presten setter seg.)

Dóminus vobíscum and kollektbønnen(e) – Stå

Når epistelen og graduale synges – Sitte

Når evangeliet synges – Stå

Under preken og kunngjøringer – Sitte

Credo – Stå (Stå eller sitt som ved Gloria.)

Dominus vobíscum, Orémus – Stå

Under offertoriet – Sitte (Man reiser seg når forsamlingen insenseres)

Prefasjonsdialogen og prefasjonen – Stå

Sanctus, kanon, Fadervår, kommunion – Knele

Dóminus Vobíscum og Postcommunion – Stå

Velsignelsen – Knele

Det siste evangeliet og utgangsprosesjonen – Stå

 Posted by at 13:38