nov 232011
 

Messen blir som vanlig i St Joseph kirke i Akersveien.

Se tekster og bønner for denne 1. søndag i advent HER. Som ordinarium synger vi (som vanlig i advent og faste) Messe XVII og Credo I.

Under inngangsprosesjonen – før messen begynner – synger vi adventsalmen:

Folkefrelsar, til oss kom, fødd av møy i armodsdom! Heili verdi undrast på kvi du soleis koma må.

Herrens under her me ser, ved Guds Ande dette skjer. Livsens ord frå himmerik vert i kjøt og blod oss lik.

Utan synd han boren er som all synd for verdi ber. Han er både Gud og mann, alle folk han frelsa kan.

 Posted by at 14:02

Sorry, the comment form is closed at this time.