nov 072011
 

Som forberedelse til messen kommende søndag (13. november), tar vi opp en sak som flere har spurt om. “Oppskriften” på dette er allerede lagt ut på nettet, men den kan også ses under. Vi kan legge til at når forsamlingen synger Gloria og Credo sammen med kantor/koret, som vi gjør i St Joesph, passer det best at alle står under sangen – selv etter at presten har satt seg.

Under inngangsprosesjonen – Stå

Under Asperges – Stå

Fra starten av messen til Gloria – Knele

Når Gloria intoneres – Stå (Hvis forsamlingen synger, står de under hele gloria. Hvis bare koret synger, setter folk seg når presten setter seg.)

Dóminus vobíscum and kollektbønnen(e) – Stå

Når epistelen og graduale synges – Sitte

Når evangeliet synges – Stå

Under preken og kunngjøringer – Sitte

Credo – Stå (Stå eller sitt som ved Gloria.)

Dominus vobíscum, Orémus – Stå

Under offertoriet – Sitte (Man reiser seg når forsamlingen insenseres)

Prefasjonsdialogen og prefasjonen – Stå

Sanctus, kanon, Fadervår, kommunion – Knele

Dóminus Vobíscum og Postcommunion – Stå

Velsignelsen – Knele

Det siste evangeliet og utgangsprosesjonen – Stå

 Posted by at 13:38

Sorry, the comment form is closed at this time.