okt 202011
 

Åpningshymnen før messen begynner denne søndagen (23/10-11) er:

Din dyre ihukommelse, o Jesus, lindrer all min ve, men glede over glede er at selv du bliver hos oss her.

Så gledelig ei synges sang, og intet ord så liflig klang, så søtt der intet tenkes
kan som Jesus, den Guds Sønn og mann.

Du deres tilflukt som gjør bot, hvor er du dem deg søker god, de sørgende er nådens pant, hvor salig den som rett deg fant.

Bli hos oss alltid, Herre kjær, opplys oss du som lyset er, driv syndemørket av vårt sinn, fyll verden all med klarhet din!

Den kjærlighet, den Åndens ild, hvor den er sterk, hvor den er mild! Den kjølner ei og dør ei hen, men flammer alltid opp igjen.

Epistelen i søndagens messe lyder slik:

Brødre, bli nå nye i deres sinn og ånd og ikle dere det nye menneske som er skapt etter Gud i rettferd og den hellige sannhet. Legg derfor av løgnen og tal sannhet, hver med sin neste fordi vi er hverandres lemmer. Om dere blir vrede, så synd ikke; la ikke solen gå ned over deres harme. Og gi ikke rom for djevelen. Den som stjal, stjel ikke mer; men han skal heller arbeide og gjøre gagn med sine hender, så han kan ha noe å gi til dem som trenger det.

I evangeliet hører vi bl.a.:

… “Himmelriket kan lignes med en konge som gjorde bryllup for sin sønn. Og han sendte sine tjenere ut for å kalle de budne til bryllupet, og de ville ikke komme. Han sendte atter andre tjenere ut og sa: “Si til de innbudne: Se, jeg har gjort i stand mitt måltid; mine okser og gjøfeet er slaktet, og alt er rede; kom til bryllupet.” Men de brydde seg ikke om det og gikk bort, den ene til sin åker, den andre til sitt kjøpmannskap. Og de andre grep hans tjenere, hånte dem og slo dem i hjel. Men da kongen hørte dette, ble han vred og sendte sine krigshærer ut og ødela disse morderne og satte ild på deres by. Så sa han til sine tjenere: “Bryllupet er nok rede, men de budne var det ikke verd. Gå derfor ut på veiskillene og be til bryllupet alle dere finner.” …

 Posted by at 17:12

Sorry, the comment form is closed at this time.