Tradisjonell latinsk messe søndag 25. september kl 19.00

 Nyheter  Kommentarer er skrudd av for Tradisjonell latinsk messe søndag 25. september kl 19.00
sep 222011
 

Messen blir som vanlig i St Joseph kirke i Akersveien.

Se tekster og bønner for denne 15. søndag etter pinse HER – programmet for messen HER. Som ordinarium synger vi (som vanlig) Messe XI og Credo I.

Ang. menighetens deltakelse i messen er det denne gangen tatt med i programmet:

Vi ber alle synge godt med på messens ordinarium – det står angitt når forsanger (F) og alle (A) skal synge. Når Kyrie synges 3×3 ganger, veksles det også annen hver gang mellom (F) og (A).

Under inngangsprosesjonen (før messen starter) synger vi denne gang følgende salme:

På sannhets fjell en bygning står, hvis høye spir til himlen når. Dens grunnsten ble av Herren lagt, derfor den står tross helveds makt.

I dette hus der finnes fred med tro / og håp og kjærlighet, med næring, legedom og ro / for hver, som vil derinne bo.

Fra dette tempel livets drott / oss viser vei til himlens slott. Så vandrer vi med fremstrakt hånd / til Fader, Sønn og Hellig Ånd.

 Posted by at 11:11

Tradisjonell latinsk messe søndag 11. september kl 19.00

 Nyheter  Kommentarer er skrudd av for Tradisjonell latinsk messe søndag 11. september kl 19.00
sep 072011
 

Messen blir som vanlig i St Joseph kirke i Akersveien.

Se tekster og bønner for denne 13. søndag etter pinse HER – programmet for messen HER. Som ordinarium synger vi (som vanlig) Messe XI og Credo I.

Under inngangsprosesjonen (før messen starter) synger vi denne gang alle fire vers av følgende salme:

Fast skal min dåpspakt evig stå, og Kirken vil jeg ære.
Den er den grunn jeg bygger på, jeg følge vil dens lære.
Takk være Gud, som på min vei til sannhets Kirke førte meg!
Jeg aldri den vil svikte.

 Posted by at 19:13