Tradisjonell latinsk messe søndag 27. september

 Nyheter  Kommentarer er skrudd av for Tradisjonell latinsk messe søndag 27. september
sep 212015
 

Denne søndagen feires 18. søndag etter pinse etter den tradisjonelle kalenderen, i St Hallvard kirkes kapell kl 08.00.

Søndagens inngangsvers avsluttes slik: “Glede fylte meg da de sa til meg: vi går til Herrens hus.”

Det korte evangeliet er fra Matteus 9, 1-8:
“På den tid steg Jesus ut i en båt, fór over sjøen og kom til sin egen by. Og se, de førte til ham en lam mann som lå på en seng. Og da Jesus så deres tro, sa han til den lamme: “Vær frimodig, sønn, dine synder er tilgitt.” Og se, noen av de skriftlærde sa ved seg selv: “Han spotter Gud.” Og da Jesus så deres tanker, sa han: “Hvorfor tenker dere ondt i deres hjerter? Hva er lettest å si: dine synder er tilgitt, eller å si: stå opp og gå? Men for at dere skal vite at Menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi syndene, – så sier han til den lamme: Stå opp, ta din seng og gå hjem.” Og han sto opp og gikk hjem. Men da mengden så det, fryktet de og priste Gud som hadde gitt menneskene en slik makt.”

LES ALLE SØNDAGENS TEKSTER HER.

Neste TLM blir ikke før søndag 27. desember. Se oversikten her.

 Posted by at 15:14

For dem som ikke kjenner den tradisjonelle latinske messen så godt

 Nyheter  Kommentarer er skrudd av for For dem som ikke kjenner den tradisjonelle latinske messen så godt
sep 022015
 

De fleste som kommer i de månedlige TLMene i Oslo kjenner messen godt, og det gis heller ikke så mye hjelp mht hva som skjer i messen – bortsett fra messens proprium på latin og norsk. Men noen som kommer messen i blant trenger mer hjelp, videoen under kan hjelpe disse – teksten i denne videoen er spesielt tydelig, og presten har en fin italiensk aksent på sin latin.

På våre nettsider kan man også finne en oversikt over alt som skjer i messen.

 Posted by at 13:17