sep 212015
 

Denne søndagen feires 18. søndag etter pinse etter den tradisjonelle kalenderen, i St Hallvard kirkes kapell kl 08.00.

Søndagens inngangsvers avsluttes slik: “Glede fylte meg da de sa til meg: vi går til Herrens hus.”

Det korte evangeliet er fra Matteus 9, 1-8:
“På den tid steg Jesus ut i en båt, fór over sjøen og kom til sin egen by. Og se, de førte til ham en lam mann som lå på en seng. Og da Jesus så deres tro, sa han til den lamme: “Vær frimodig, sønn, dine synder er tilgitt.” Og se, noen av de skriftlærde sa ved seg selv: “Han spotter Gud.” Og da Jesus så deres tanker, sa han: “Hvorfor tenker dere ondt i deres hjerter? Hva er lettest å si: dine synder er tilgitt, eller å si: stå opp og gå? Men for at dere skal vite at Menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi syndene, – så sier han til den lamme: Stå opp, ta din seng og gå hjem.” Og han sto opp og gikk hjem. Men da mengden så det, fryktet de og priste Gud som hadde gitt menneskene en slik makt.”

LES ALLE SØNDAGENS TEKSTER HER.

Neste TLM blir ikke før søndag 27. desember. Se oversikten her.

 Posted by at 15:14

Sorry, the comment form is closed at this time.