Norsk salme før messen begynner – 22. mai

 Nyheter  Kommentarer er skrudd av for Norsk salme før messen begynner – 22. mai
mai 192011
 

Vi har begynt å synge en kort salme på norsk før messen begynner – under inngangsprosesjonen. Dette gjør vi først og fremst fordi det var tradisjon i Norge lenge før liturgireformen. Kommende søndag vil vi synge tre vers av påskesalmen “Oppstanden er den Herre Krist!” – nr. 482 i Lov Herren.

Oppstanden er den Herre Krist! Halleluja! Halleluja!
All verdens trøst er han for visst. Halleluja! Halleluja!

Som solen klar og morgenrød, Halleluja! Halleluja!
stod Jesus opp av jordens skjød. Halleluja! Halleluja!

Som han oppstod skal vi oppstå, Halleluja! Halleluja!
og fare til ham i det blå. Halleluja! Halleluja!

Det er også et par ting mht folks oppførsel i den tradisjonelle messen som vi må minne folk på (og kommer til å minne om av og til). Nemlig:

Man kneler under Sanctus, kanon, Fadervår og kommunion. (Man reiser seg altså ikke under Fadervår.)
Alle kneler under den avsluttende velsignelsen.

Reglene for nå man skal knele, stå eller sitte under en sunget messe kan leses her.

 Posted by at 10:48

TLM i St Joseph kirke søndag 22. mai kl 19.00

 Nyheter  Kommentarer er skrudd av for TLM i St Joseph kirke søndag 22. mai kl 19.00
mai 182011
 

Kommende søndag – 22. mai – feires den tradisjonelle latinske messen i Oslo, i St Joseph kirke i Akersveien, kl 19.00 – med muligheter for skrifte fra kl 18.30.

Denne søndagen feirer vi 4. søndag etter påske, og tekstene for messen kan leses på latin og norsk her. Musikken til messens proprium er her – og til ordinarium synges Messe VIII og Credo I.

Programmet for denne søndagen kan man se her.

 Posted by at 11:50

Justeringer i kalenderen

 Nyheter  Kommentarer er skrudd av for Justeringer i kalenderen
mai 162011
 

Det har vært litt usikkert ang. hvilke søndager den tradisjonelle messen skal feires i sommer. Det er nå blitt bestemt at det ikke blir noen messer i juli måned, men at det blir messer båbe 14. august og 28. august. Alle månedene i høst blir det feiret tradisjonell latinsk messe 2. og 4. søndag.

(En liten justering er gjort også for messen 22. mai – vi synger da Missa de angelis (VIII) og ikke påskemessen (I).)

 Posted by at 16:58

TLM i St Joseph kirke søndag 8. mai kl 19.00

 Nyheter  Kommentarer er skrudd av for TLM i St Joseph kirke søndag 8. mai kl 19.00
mai 052011
 

Kommende søndag – 8. mai – feires den tradisjonelle latinske messen i Oslo, i St Joseph kirke i Akersveien, kl 19.00 – med muligheter for skrifte fra kl 18.30.

Denne søndagen feirer vi 2. søndag etter påske, og tekstene for messen kan leses på latin og norsk her. Musikken til messens proprium er her – og til ordinarium synges Messe I og Credo I.

Det blir et par små forandringer i messen denne gangen: 1) det blir delt ut et program med bl.a. dagens epistel og evangelium på norsk; disse tekstene blir derfor ikke lest på norsk fra prekestolen. 2) Vi synger en hymne på norsk under prestens inngang; før messen begynner.

Programmet for denne søndagen kan man se her.

 Posted by at 10:38