mai 162011
 

Det har vært litt usikkert ang. hvilke søndager den tradisjonelle messen skal feires i sommer. Det er nå blitt bestemt at det ikke blir noen messer i juli måned, men at det blir messer båbe 14. august og 28. august. Alle månedene i høst blir det feiret tradisjonell latinsk messe 2. og 4. søndag.

(En liten justering er gjort også for messen 22. mai – vi synger da Missa de angelis (VIII) og ikke påskemessen (I).)

 Posted by at 16:58

Sorry, the comment form is closed at this time.