mai 192011
 

Vi har begynt å synge en kort salme på norsk før messen begynner – under inngangsprosesjonen. Dette gjør vi først og fremst fordi det var tradisjon i Norge lenge før liturgireformen. Kommende søndag vil vi synge tre vers av påskesalmen “Oppstanden er den Herre Krist!” – nr. 482 i Lov Herren.

Oppstanden er den Herre Krist! Halleluja! Halleluja!
All verdens trøst er han for visst. Halleluja! Halleluja!

Som solen klar og morgenrød, Halleluja! Halleluja!
stod Jesus opp av jordens skjød. Halleluja! Halleluja!

Som han oppstod skal vi oppstå, Halleluja! Halleluja!
og fare til ham i det blå. Halleluja! Halleluja!

Det er også et par ting mht folks oppførsel i den tradisjonelle messen som vi må minne folk på (og kommer til å minne om av og til). Nemlig:

Man kneler under Sanctus, kanon, Fadervår og kommunion. (Man reiser seg altså ikke under Fadervår.)
Alle kneler under den avsluttende velsignelsen.

Reglene for nå man skal knele, stå eller sitte under en sunget messe kan leses her.

 Posted by at 10:48

Sorry, the comment form is closed at this time.