jan 192015
 

Søndag 25. januar kl 08.00 feires den tradisjonelle latinske messen i St Hallvard kirkes kapell.

Det er 3. søndag etter åpenbaringen som feires, og alle messens tekster og bønner kan leses her.

I evangeliet på denne søndagen hører vi bl.a.:

Og da Jesus var gått inn i Kapernaum, kom en høvedsmann til ham og ba ham og sa: “Herre, gutten min ligger lam hjemme og lider meget.” Jesus sa til ham: “Jeg skal komme og gjøre ham frisk.” Og høvedsmannen svarte og sa: “Herre, jeg er ikke verdig til at du går inn under mitt tak. Men si bare ett ord, så blir gutten min frisk. …. Og Jesus sa til høvedsmannen: “Gå, og det skal gå som du har trodd.” Og gutten ble frisk i den samme timen.

 Posted by at 16:19

Sorry, the comment form is closed at this time.