Tradisjonell latinsk messe i Porsgrunn 22. juni

 Nyheter  Kommentarer er skrudd av for Tradisjonell latinsk messe i Porsgrunn 22. juni
jun 182018
 

Den tradisjonelle latinske messen feires i Porsgrunn kommende fredag, og da feires den hellige Paulinus av Nola. Les om ham her.

Messens inngangsantifon er:

Sacerdótes tui, Dómine, índuant iustítiam, et sancti tui exsúltent: propter David servum tuum, non avértas fáciem Christi tui. – Memento, Dómine, David: et omnis mansuetúdinis eius. – Glória Patri …. – Herre, la dine prester kle seg i rettferd, og dine hellige synge med jubel; for din tjener Davids skyld, vend ikke bort din salvedes åsyn. Herre, kom i hu David og all hans saktmodighet. Ære være …

Kollektbønnen lyder:

Gud, du som har lovet dem som forlater alt i denne verden, hundrefold igjen i framtiden og et evig liv: gi i nåde at vi som følger i din hellige biskop Paulinus’ fotspor, må få kraft til å ringeakte det jordiske og lengte etter det himmelske. Ved vår Herre …

Og messens evangelium (Lukas 12,32-34):

På den tid sa Jesus til sine disipler: Vær ikke redd, du lille hjord! For det er deres Fars gode vilje å gi dere riket.
Selg det dere eier, og gi pengene til de fattige. Skaff dere punger som ikke slites ut, og en uforgjengelig skatt i himmelen, hvor tyver ikke kommer til, og møll ikke ødelegger. For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være.

 Posted by at 16:02

Tradisjonell latinsk messe i Porsgrunn 25. mai

 Nyheter  Kommentarer er skrudd av for Tradisjonell latinsk messe i Porsgrunn 25. mai
mai 222018
 

Den tradisjonelle latinske messen feires i Porsgrunn kommende fredag, og da er det imbrefredagen i pinseoktaven som feires. Pinseoktaven er borte fra den nye liturgiske kalenderen, men her feires full oktavmesse med Gloria, Sekvens og Credo.

Messens inngangsantifon er:
Repleátur os meum laude tua, allelúia: ut possim cantáre, allelúia: gaudébunt lábia mea,dum cantávero tibi, allelúia, allelúia. In te, Dómine, sperávi, non confúndar in ætérnum: in iustítia tua líbera me et éripe me. Gloria Patri … – La min munn fylles med din lov, alleluja, så jeg må kunne synge, alleluja. Mine lepper skal glede seg når jeg synger for deg, alleluja, alleluja. På deg har jeg håpet, Herre; jeg skal i all evighet ikke bli til skamme. Du er rettferdig, så redd og befri meg. Ære være …

Messens kollektbønn er:
Da, quǽsumus, Ecclésiæ tuæ, miséricors Deus: ut, Sancto Spíritu congregáta, hostíli nullaténus incursióne turbétur. Per Dominum nostrum … – Vi ber deg, barmhjertige Gud: Gi at din Kirke som er ført sammen i den Hellige Ånd, ikke må uroes ved angrep fra noen fiende. Ved vår Herre …

Halleluja-antifonen er:
Allelúia, allelúia. O quam bonus et suávis est, Dómine, Spíritus tuus in nobis! Allelúia.
(Hic genuflectitur) V. Veni, Sancte Spíritus, reple tuórum corda fidélium: et tui amóris in eis ignem accénde.
Halleluja, halleluja. Å, hvor god og mild din Ånd er i oss, Herre, halleluja.
(Her kneler alle)
Kom, Hellig Ånd, fyll dine troendes hjerter og tenn i dem din kjærlighets ild.

Sekvensen lyder slik på norsk:
Kom, o Hellig Ånd, hit ned! Lysets stråle til oss led fra din høye helligdom.
Far for slekt så arm og ring! Gode gavers giver, bring lys i våre hjerters rom.
Du, som vet å trøste best, sjelens venn og milde gjest, svale tilflukts åpne dør,
hvile for hver tynget mann kjølig under solens brann, lindring når vårt hjerte blør.
Salighetens lys, treng inn! Fyll til dypest bunn hvert sinn som i tro mot deg er vendt.
Uten lys fra guddoms vell eier ingen i seg selv noe som for deg er rent.
Avtvett urenhetens spor, kveg med dugg den tørre jord, rens og hel de syke sår.
Bøy alt det som stivnet til, smelt det frosne ved din ild, led du den som veiløs går.
Skjenk hver sjel som på deg tror, hver som liter på ditt ord, dine gaver, syv i tall.
Kraft til enden du oss unn og en salig oppbruddsstund. Oss til evig glede kall!

Messens bibellesninger er fra Joel 2,23-24.26-27 og Lukas 5,17-26.

 Posted by at 15:15

Tradisjonell latinsk messe i Porsgrunn 20. april

 Nyheter  Kommentarer er skrudd av for Tradisjonell latinsk messe i Porsgrunn 20. april
apr 162018
 

Messen som feires i Vår Frue kirke i Porsgrunn denne fredagen er ukedag etter 2. søndag etter påske, og her er noen utdrag fra tekstene som brukes:

Inngangsvers
Jorden er full av Herrens miskunn, alleluja. Ved Herrens ord er himlene festet, alleluja, alleluja. Juble i Herren, rettferdige: Lovsang sømmer seg for de rettvise. Ære være Faderen …

Kollektbønn
Gud, du som ved din Sønns ydmykelse har reist opp den falne verden, gi dine troende en evig glede, så de som du har revet ut av den evige døds farer, må få nyte den evige salighets gleder. Ved vår Herre …

Epistel (1. Pet. 2, 21-25)
Høytelskede, Kristus har lidt for oss og etterlatt dere et eksempel, for at dere skal følge i hans fotspor. Han gjorde ikke synd, og i hans munn ble det ikke funnet svik. Han skjelte ikke igjen når han ble utskjelt, truet ikke da han led, men ga seg over til dem som dømte ham urettferdig. Han bar selv våre synder i sitt legeme på treet, så vi, døde fra synden, skal leve for rettferd, og ved hans sår er dere blitt legt. For dere var som villfarende får; men nå er dere vendt om til deres sjelers hyrde og biskop.

Graduale og påskealleluja
Alleluja, alleluja. Disiplene kjente Herren Jesus da han brøt brødet, alleluja.

Jeg er den gode hyrde, og jeg kjenner mine får, og mine kjenner meg. Alleluja.


Se alle tekster og bønner for denne messen HER.

 Posted by at 15:05

Tradisjonell latinsk messe i Porsgrunn 16. mars

 Nyheter  Kommentarer er skrudd av for Tradisjonell latinsk messe i Porsgrunn 16. mars
mar 142018
 

Messen som feires er fredag etter 4. søndag i fasten, og her er noen utdrag fra tekstene som brukes:

KOLLEKTBØNN:
Deus, qui ineffabílibus mundum rénovas sacraméntis: præsta, quǽsumus; ut Ecclésia tua et ætérnis profíciat institútis, et temporálibus non destituátur auxíliis. Per Dominum nostrum Iesum Christum …. — Gud, du som fornyer verden ved dine underbare sakramenter, vi ber deg: Gi at din Kirke må få kjenne deres evige gavn og heller ikke savne hjelp her i tiden. Ved vår Herre …

TRAKTUS:
Dómine, non secúndum peccáta nostra, quæ fécimus nos: neque secúndum iniquitátes nostras retríbuas nobis. Dómine, ne memíneris iniquitátum nostrárum antiquárum: cito antícipent nos misericórdiæ tuæ, quia páuperes facti sumus nimis. (Hic genuflectitur) Adiuva nos, Deus, salutáris noster: et propter glóriam nóminis tui, Dómine, líbera nos: et propítius esto peccátis nostris, propter nomen tuum. – Herre, gjør ikke med oss etter de synder vi har gjort, og gjengjeld ikke våre misgjerninger. Herre, kom ikke våre gamle misgjerninger i hu. La din miskunn komme oss til hjelp; for vi er blitt å uendelig fattige (her kneler alle). Hjelp oss, Gud, vår frelse, og fri oss ut for ditt navns æres skyld, Herre, og tilgi oss nådig våre synder for ditt navns skyld.

En lang evangelietekst: Johannes 11,1-45

KOMMUNIONSVERS:
Videns Dóminus flentes soróres Lázari ad monuméntum, lacrimátus est coram Judæis, et exclamávit: Lázare, veni foras: et pródiit ligátis mánibus et pédibus, qui fúerat quatriduánus mórtuus. – Da Herren så Lasarus’ søstre gråte ved graven, gråt han i jødenes påsyn og ropte: «Lasarus, kom ut.» Og han som hadde vært død i fire dager, kom ut, bundet på hender og føtter.

 Posted by at 12:54

Tradisjonell latinsk messe 9. februar

 Nyheter  Kommentarer er skrudd av for Tradisjonell latinsk messe 9. februar
feb 052018
 

Her er en del av tekstene for minnedagen for den hellige Kyrill av Aleksandria, som feires i Vår Frue kirke i Porsgrunn fredag 9. februar 2018 kl 18.00 – på latin og norsk:

INNGANGSVERS:

In médio Ecclésiæ apéruit os eius: et implévit eum Dóminus spíritu sapiéntiæ et intelléctus: stolam glóriæ índuit eum. Bonum est confitéri Dómino: et psállere nómini tuo, Altíssime. Gloria Patri, et Filio ….. In médio Ecclésiæ …. — Midt i Kirken åpnet Herren hans munn og fylte ham med visdoms og forstands ånd; han kledde ham i herlighets skrud. Det er godt å prise Herren og lovsynge ditt navn, du Høyeste. Ære være. …

KOLLEKTBØNN:

Deus, qui beatum Cyrillum Confessorem tuum atque Pontificem divinæ maternitatis beatissimæ Virginis Mariæ assertorem invictum effecisti: concede, ipso intercedente; ut qui vere eam Genitricem Dei credimus, materna eiusdem protectione salvemur. Per eundem Dominum nostrum Iesum Christum …. — Gud, du som har gjort den salige Kyrill, din bekjenner og biskop, til en uovervinnelig forkjemper for den saligste jomfru Marias guddommelige morsverdighet, unn oss på hans forbønn at vi som tror at hun i sannhet er Guds mor, må frelses ved hennes moderlige vern. Ved ham vår Herre …

EVANGELIUM: Matteus 5,13-19

In illo témpore: Dixit Iesus discípulis suis: Vos estis sal terræ. Quod si sal evanúerit, in quo saliétur? Ad níhilum valet ultra, nisi ut mittátur foras, et conculcétur ab homínibus. Vos estis lux mundi. … … – På den tid sa Jesus til sine disipler: Dere er jordens salt! Men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Dere er verdens lys! … …

 Posted by at 16:14

Tradisjonelle latinske messer i Porsgrunn våren 2018

 Nyheter  Kommentarer er skrudd av for Tradisjonelle latinske messer i Porsgrunn våren 2018
des 152017
 

For våren 2018 er det planlagt tradisjonelle latinske messer i Vår Frue kirke i Porsgrunn kl 18.00 følgende fredager (for informasjon om menigheten se HER og HER):

9/2, 16/3, 20/4, 25/5 og 22/6

 Posted by at 16:13

TLM i Porsgrunn 1/12 – messen for Jesu hellige hjerte feires

 Nyheter  Kommentarer er skrudd av for TLM i Porsgrunn 1/12 – messen for Jesu hellige hjerte feires
nov 282017
 

Kommende fredag feires det på nytt en tradisjonell latinsk messe i Porsgrunn, og denne gangen (1/12) feirer vi messen for Jesu Hellige Hjerte, siden det er første fredag i måneden og ingen andre viktige markeringer denne dagen (se tekstene her).

Denne dagens inngangsvers lyder slik:

Cogitatiónes cordis Ejus in generatióne et generatiónem: ut éruat a morte ánimas eórum et alat eos in fame. – Hans hjertes tanker rår fra slekt til slekt: for å befri deres sjeler fra døden og nære dem i hungersnød.

Evangeliet er hentet fra Johannes 19,31-37:

Det var helgaften, og kroppene måtte ikke bli hengende på korset over sabbaten, for denne sabbaten var en stor høytidsdag. Jødene ba derfor Pilatus om at beina måtte knuses på dem og kroppene bli tatt ned. Soldatene kom da og knuste beina først på den ene og så på den andre som var blitt korsfestet sammen med Jesus. Da de kom til Jesus, så de at han alt var død, og de knuste ikke hans bein. Men en av soldatene stakk ham i siden med et spyd, og straks kom det ut blod og vann. Han som så det, har vitnet om det for at også dere skal tro. Hans vitneutsagn er sant, og han vet at han taler sant. Dette skjedde for at dette ordet i Skriften skulle bli oppfylt: Ikke et bein skal brytes på ham. Og et annet skriftord sier: De skal se på ham som de har gjennomboret.

 Posted by at 16:11

TLM i Porsgrunn 27/10 – tekster fra 20. søndag etter pinse

 Nyheter  Kommentarer er skrudd av for TLM i Porsgrunn 27/10 – tekster fra 20. søndag etter pinse
okt 232017
 

Kommende fredag feires det på nytt en tradisjonell latinsk messe i Porsgrunn, og denne gangen (27/10) skal feires det en vanlig grønn hverdagsmesse (se kalenderen her) med tekster fra sist søndag, 20. søndag etter pinse (se tekstene her).

Denne dagens inngangsvers lyder slik:

Omnia, quæ fecisti nobis, Dómine, in vero judício fecístì, quia peccávimus tibi, et mandátis tuis non obedívimus: sed da glóriam nómini tuo, et fac nobíscum secúndum multitúdinem misericórdiæ tuæ. Beáti immaculáti in via: qui ámbulant in lege Dómini. Gloria Patri. – Alt hva du har gjort mot oss, Herre, har du gjort i sann rettferd; for vi har syndet mot deg og ikke fulgt dine bud; men gi ditt navn ære og gjør med oss etter din miskunns mål. – Salige de som ferdes ulastelig på veien, som vandrer i Herrens lov. Ære være …

Denne søndagens tekster lyder slik i en moderne oversettelse (Bibelselskapet 20111):

Efeserne 5,15-21
Brødre og søstre, pass nøye på hvordan dere lever, ikke som ukloke mennesker, men som kloke, så dere bruker den dyrebare tiden godt, for dagene er onde. Vær ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje. Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser, bli heller fylt av Ånden og syng sammen, la salmer, hymner og åndelige sanger lyde! Syng og spill av hjertet for Herren. Takk alltid vår Gud og Far for alt i vår Herre Jesu Kristi navn. Vær hverandre underordnet i ærefrykt for Kristus!

Johannes 4,46-53
På den tid kom Jesus til Kana i Galilea, der han hadde gjort vann til vin. I Kapernaum bodde en kongelig embetsmann. Han hadde en sønn som var syk. Da han fikk høre at Jesus var kommet fra Judea til Galilea, gikk han til ham og ba ham komme ned og helbrede sønnen, for gutten var døden nær. Jesus sa til ham: «Uten at dere ser tegn og under, tror dere ikke.» «Kom, Herre, før gutten min dør!» sa mannen.
«Gå hjem, sønnen din lever!» sa Jesus til ham. Mannen trodde det ordet Jesus sa til ham, og gikk av sted. Da han ennå var på hjemveien, kom tjenerne og møtte ham, og de fortalte at gutten hans levde. Han spurte dem når det var blitt bedre med ham. De svarte: «I går, ved den sjuende time, forsvant feberen.» Faren skjønte at det var skjedd akkurat da Jesus sa til ham: «Sønnen din lever.» Og han og hele hans hus kom til tro.

 Posted by at 15:48

Mikkelsmesse i Porsgrunn

 Nyheter  Kommentarer er skrudd av for Mikkelsmesse i Porsgrunn
sep 272017
 

29. september feires igjen den tradisjonelle latinske messen i Porsgrunn, på høytiden for erkeengelen Mikael. Messens inngangsvers lyder slik:

Benedícite Dóminum, omnes Angeli eius: poténtes virtúte, qui fácitis verbum eius, ad audiéndam vocem sermónum eius. Benedic, ánima mea. Dómino: et ómnia, quæ intra me sunt, nómini sancto eius.. – Gloria Patri et Filio … Benedícite Dóminum …. – Lov Herren, alle hans engler, dere veldige i kraft, som setter hans ord i verk når dere hører hans røst tale. Lov Herren, min sjel, og alt som i meg er love hans hellige navn. – Ære være … Lov Herren …

Og kollektbønnen lyder slik:

Deus, qui, miro órdine, Angelórum ministéria hominúmque dispénsas: concéde propítius; ut, a quibus tibi ministrántibus in cælo semper assístitur, ab his in terra vita nostra muniátur. Per Dominum nostrum Iesum Christum …. — Gud, du som inndeler englenes og menneskenes tjeneste i underfull orden; unn oss i nåde at vårt liv her på jorden må vernes av dem som alltid står hos deg som dine tjenere i himmelen. Ved vår Herre, Jesus Kristus ….

 Posted by at 07:21

Tradisjonell latinsk messe 25. august

 Nyheter  Kommentarer er skrudd av for Tradisjonell latinsk messe 25. august
aug 162017
 

Her er en del av tekstene for minnedagen for den hellige Ludvig, som feires i Porsgrunn fredag 25. august 2017 kl 18.00 – på latin og norsk/engelsk:

KOLLEKTBØNN

Deus, qui beátum Ludovícum Confessórem tuum de terréno regno ad coeléstis regni glóriam transtulísti: eius, quǽsumus, méritis et intercessióne; Regis regum Iesu Christi, Fílii tui, fácias nos esse consórtes: Qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.

Gud, du som har ført din salige bekjenner Ludvig over fra det jordiske kongedømme til himmelrikets herlighet, vi ber deg: Gjør oss ved hans fortjenester og forbønn til medarving med kongenes Konge, Jesus Kristus din Sønn, som lever og råder i Den Hellige Ånds enhet, Gud, fra evighet til evighet.

EPISTEL

Léctio libri Sapiéntiæ (Sap 10:10-14)
Iustum dedúxit Dóminus per vias rectas, et osténdit illi regnum Dei, et dedit illi sciéntiam sanctórum: honestávit illum in labóribus, et complévit labóres illíus. In fraude circumveniéntium illum áffuit illi, et honéstum fecit illum. Custodívit illum ab inimícis, et a seductóribus tutávit illum, et certámen forte dedit illi, ut vínceret et sciret, quóniam ómnium poténtior est sapiéntia. Hæc vénditum iustum non derelíquit, sed a peccatóribus liberávit eum: descendítque cum illo in fóveam, et in vínculis non derelíquit illum, donec afférret illi sceptrum regni, et poténtiam advérsus eos, qui eum deprimébant: et mendáces osténdit, qui maculavérunt illum, et dedit illi claritátem ætérnam, Dóminus, Deus noster.
R. Deo gratias.

The Lord guided the just in direct ways, showed him the kingdom of God, and gave him knowledge of holy things; He prospered him in his labors and made abundant the fruit of his works, stood by him against the greed of his defrauders, and enriched him; He preserved him from foes, and secured him against ambush, and He gave him the prize for his stern struggle that he might recognize that devotion to God is mightier than all else. He did not abandon the just man when he was sold, but delivered him from sin. He went down with him into the dungeon, and did not desert him in his bonds, until He brought him the scepter of royalty and authority over his oppressors, and showed those who had defamed him false; and the Lord our God gave him eternal glory.

EVANGELIUM Luc 19:12-26

In illo témpore: Dixit Iesus discípulis suis parábolam hanc: Homo quidam nóbilis ábiit in regionem longínquam accípere sibi regnum, et revérti. Vocátis autem decem servis suis, dedit eis decem mnas, et ait ad illos: Negotiámini, dum vénio. Cives autem eius óderant eum: et misérunt legatiónem post illum, dicéntes: Nólumus hunc regnáre super nos. Et factum est, ut redíret accépto regno: et iussit vocári servos, quibus dedit pecúniam, ut sciret, quantum quisque negotiátus esset. Venit autem primus, dicens: Dómine, mna tua decem mnas acquisívit. Et ait illi: Euge, bone serve, quia in módico fuísti fidélis, eris potestátem habens super decem civitátes. Et alter venit, dicens: Dómine, mna tua fecit quinque mnas. Et huic ait: Et tu esto super quinque civitátes. Et alter venit, dicens: Dómine, ecce mna tua, quam hábui repósitam in sudário: tímui enim te, quia homo austérus es: tollis, quod non posuísti, et metis, quod non seminásti. Dicit ei: De ore tuo te iúdico, serve nequam. Sciébas, quod ego homo austérus sum, tollens, quod non pósui, et metens, quod non seminávi: et quare non dedísti pecúniam meam ad mensam, ut ego véniens cum usúris útique exegíssem illam? Et astántibus dixit: Auferte ab illo mnam et date illi, qui decem mnas habet. Et dixérunt ei: Dómine, habet decem mnas. Dico autem vobis: Quia omni habénti dábitur, et abundábit: ab eo autem, qui non habet, et, quod habet, auferétur ab eo.
R. Laus tibi, Christe!
S. Per Evangelica dicta, deleantur nostra delicta.

Luke 19:12-26
At that time, Jesus spoke this parable to His disciples: A certain nobleman went into a far country to obtain for himself a kingdom and then return. And having summoned ten of his servants, he gave them ten gold pieces and said to them, ‘Trade till I come.’ But his citizens hated him; and they sent a delegation after him to say, ‘We do not wish this man to be king over us.’ And it came to pass when he had returned, after receiving the kingdom, that he ordered the servants to whom he had given the money to be called to him in order that he might learn how much each one had made by trading. And the first came, saying, ‘Lord, your gold piece has earned ten gold pieces.’ And he said to him, ‘Well done, good servant; because you have been faithful in a very little, you shall have authority over ten towns.’ Then the second came, saying, ‘Lord, your gold piece has made five gold pieces.’ And he said to him, ‘Be you also over five towns.’ And another came, saying, ‘Lord, behold your gold piece, which I have kept laid up in a napkin; for I feared you, because you are a stern man. You take up what you did not sow.’ He said to him, ‘Out of your own mouth I judge you, you wicked servant. You knew that I am a stern man, taking up what I did not lay down and reaping what I did not sow. Why, then, did you not put my money in a bank, so that I on my return might have gotten it with interest?’ And he said to the bystanders, ‘Take away the gold piece from him, and give it to him who has the ten gold pieces.’ But they said to him, ‘Lord, he has ten gold pieces.’ I say to you that to everyone who has shall be given; but from him who does not have, even that which he has shall be taken away.

Man kan finne messetekstene hos Divinum Officiums messesider. Skriv datoen (for denne messen 8-25-2017) inn i datofeltet og trykk på firkanten til høyre.

 Posted by at 13:40

Tradisjonelle latinske messer i Porsgrunn til høsten

 Nyheter  Kommentarer er skrudd av for Tradisjonelle latinske messer i Porsgrunn til høsten
jul 052017
 

For høsten 2017 er det planlagt tradisjonelle latinske messer i Vår Frue kirke i Porsgrunn kl 18.00 følgende fredager (for informasjon om menigheten se HER og HER):

25. august, 29. september, 27. oktober og 1. desember

 Posted by at 15:37

Oppdatering av nettsider

 Nyheter  Kommentarer er skrudd av for Oppdatering av nettsider
jun 262017
 

Nettadressen for disse sidene har blitt forandret fra tlm-oslo.katolsk.no til tlm.katolsk.no, og i den forbindelse har jeg også forandret sidene litt, slik at fokus (og navn) blir forandret til Den tradisjonelle latinske messen i Oslo katolske bispedømme.

Det har jeg gjort 1) fordi jeg akkurat nå ikke feirer TLM i Oslo, bare i Porsgrunn, og 2) fordi ressursene på sidene (eller mest tekstene) vil være nyttige for alle som feirer den tradisjonelle messen i Norge.

p. Oddvar Moi

 Posted by at 15:33

Den tradisjonelle messen feires i Porsgrunn

 Nyheter  Kommentarer er skrudd av for Den tradisjonelle messen feires i Porsgrunn
feb 162017
 

Det feires ikke offentlige Tradisjonelle latinske messer i Oslo av undertegnede (p Oddvar Moi) for tiden, men derimot en månedlig messe i Porsgrunn (i Vår Frue kirke). I vinter/vår gjelder det følgende fredager kl 18.00:
27. januar, 24. februar, 24. mars, 28. april og 26. mai (men ikke i juni og juli)

 Posted by at 18:46

Nyheter om flere TLMer i Oslo vil kunngjøres her

 Nyheter  Kommentarer er skrudd av for Nyheter om flere TLMer i Oslo vil kunngjøres her
jul 062016
 

Etter juli 2016 er det foreløpig ikke planlagt noen tradisjonelle latinske messer i Oslo, men fremtidige messer vil bli kunngjort her.

Ta kontakt med p Oddvar Moi om dere har spørsmål om disse messene (som har blitt feiret stort sett hver måned siden 2009). Kontakt gjerne også sogneprester o.a. med ønsker om at de tradisjonelle latinske messene fortsatt kan feires i Oslo.

 Posted by at 10:37

Tradisjonell latinsk messe søndag 26. juni

 Nyheter  Kommentarer er skrudd av for Tradisjonell latinsk messe søndag 26. juni
jun 202016
 

Denne søndagen feires 6. søndag etter pinse, i St Hallvard kirkes kapell kl 08.00.

Epistelen denne søndagen er fra Romerbrevet 6,3-11, og handler om at vi som troende skal leve et nytt liv. bl.a.:

Brødre, vet dere ikke at alle vi som er døpt til Jesus Kristus, vi er døpt til hans død? For vi er gravlagt med ham ved dåpen til døden, så vi skal vandre i et nytt levnet liksom Kristus er stått opp fra de døde ved Faderens herlighet. For når vi er blitt inderlig forenet med ham i likheten med hans død, så skal vi også være det i likheten med hans oppstandelse, fordi vi vet at vårt gamle menneske er blitt korsfestet med ham, så syndelegemet kan bli tilintetgjort, og vi ikke lenger skal tjene synden. ….

Dagens evangelium er Markus’ beretning om de fire tusen som blir mettet:

… Et accípiens septem panes, grátias agens fregit, et dabat discipulis suis ut appónerent, et apposuérunt turbæ. Et habébant piscículos páucos: et ipsos benedíxit, et jussit appóni. Et manducavérunt, et saturáti sunt, et sustulérunt quod superáverat de fragméntis, septem sportas. Erant autem qui manducavérunt, quasi quátuor míllia: et dimísit eos. – Og Jesus tok de syv brødene, takket og brøt dem og ga dem til sine disipler, så de kunne dele dem ut, og de delte ut til folket. Og de hadde noen få småfisker. Og han velsignet dem også og bød at de skulle deles ut. Og de åt og ble mette, og de tok opp det som ble til overs av stykkene, syv kurver! Og de som hadde ett, var omkring fire tusen; og han lot dem fare.

Les alle dagens tekster og bønner her.

 Posted by at 15:29

Tradisjonell latinsk messe søndag 22. mai

 Nyheter  Kommentarer er skrudd av for Tradisjonell latinsk messe søndag 22. mai
mai 162016
 

Denne søndagen feires Den hellige treenighetsfest, i St Hallvard kirkes kapell kl 08.00.

Dagens introitus lyder slik:

Benedícta sit sancta Trínitas, atque indivisa únitas: confitébimur ei, qua fecit nobíscum misericórdiam suam. Dómine Dóminus noster, quam admirábile est nomen tuum in univérsa terra! Gloria Patri …. – Lovet være Den hellige treenighet og den udelte enhet; la oss bekjenne den, for den har øvet miskunn mot oss. Herre, vår Herre, hvor ditt navn er vidunderlig over all jorden. Ære være …

Dagens evangelium er fra misjonsbefalingen i Mat 28,18-20:

In illo témpore: Dixit Jesus discípulis suis: “Data est mihi omnis potéstas in cælo et in terra. Eúntes ergo docéte omnes gentes: baptizántes eos in nómine Patris, et Fílii, et Spíritus Sanctí: docéntes eos serváre ómnia quæcúmque mandávi vobis. Et ecce ego vobíscum sum ómnibus diébus, usque ad consummatiónem sæculi.” – På den tid sa Jesus til sine disipler: “Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor bort og lær alle folk, idet dere døper dem i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere, og se, jeg er med dere alle dager helt til verdens ende.”

Les alle dagens tekster og bønner her – og se en oversikt over vårens messer her.

 Posted by at 16:20

Tradisjonell latinsk messe søndag 24. april

 Nyheter  Kommentarer er skrudd av for Tradisjonell latinsk messe søndag 24. april
apr 182016
 

Denne søndagen feires 4. søndag etter påske etter den tradisjonelle kalenderen, i St Hallvard kirkes kapell kl 08.00.

Dagens introitus lyder slik:

Cantáte Domino cánticum novum, allelúja: quia mirabília fecit Dóminus, allelúja: ante conspéctum géntium revelávit justítiam suam. Allelúja, allelúja, allelúja. Salvábit sibi déxtera ejus: et bráchium sanctum ejus. Gloria Patri …. – Syng en ny sang for Herren, alleluja; for Herren har gjort underfulle ting, alleluja. For hedningenes øyne har han åpenbart sin rettferd, alleluja, alleluja, alleluja. Hans høyre hånd har frelst ham: og hans hellige arm. Ære være …

Les alle dagens tekster og bønner her – og se en oversikt over vårens messer her.

 Posted by at 11:41

Tradisjonell latinsk messe Palmesøndag

 Nyheter  Kommentarer er skrudd av for Tradisjonell latinsk messe Palmesøndag
mar 152016
 

Denne søndagen feires palmesøndag etter den tradisjonelle kalenderen, i St Hallvard kirkes kapell kl 08.00. Slik lyder messens inngangsvers:

Herre, hold ikke din hjelp borte fra meg; se nådig til mitt forsvar. Frels meg fra løvens gap og min ringhet fra enhorningens horn. Gud, min Gud, se til meg i nåde. Hvorfor har du forlatt meg? Mine synders rop er langt borte fra frelsen.

Les alle dagens tekster og bønner her – og se en oversikt over vårens messer her.

 Posted by at 11:52

Tradisjonell latinsk messe søndag 31. januar

 Nyheter  Kommentarer er skrudd av for Tradisjonell latinsk messe søndag 31. januar
jan 252016
 

Denne søndagen feires søndag sexagesima etter den tradisjonelle kalenderen, i St Hallvard kirkes kapell kl 08.00.

Dette er den tradisjonelle såmanns-søndagen, og evangeliet fra Lukas 8, 4-15. begynner slik:

På den tid da det hadde samlet seg mye folk, og det løp mange fra byene til Jesus, sa han i en lignelse: “En såmann gikk ut og sådde sin sæd, og da han sådde, falt noe langs med veien og ble tråkket ned, og himmelens fugler åt det opp. Og noe falt på stengrunn, og da det vokste opp, visnet det fordi det ikke hadde væte. Og noe falt mellom torner, og tornene vokste opp sammen med det og kvalte det. Og noe falt i god jord, og da det vokste opp, ga det hundre fold.” …

Les alle dagens tekster og bønner her – og se en oversikt over vårens messer her.

 Posted by at 23:04