jun 262017
 

Nettadressen for disse sidene har blitt forandret fra tlm-oslo.katolsk.no til tlm.katolsk.no, og i den forbindelse har jeg også forandret sidene litt, slik at fokus (og navn) blir forandret til Den tradisjonelle latinske messen i Oslo katolske bispedømme.

Det har jeg gjort 1) fordi jeg akkurat nå ikke feirer TLM i Oslo, bare i Porsgrunn, og 2) fordi ressursene på sidene (eller mest tekstene) vil være nyttige for alle som feirer den tradisjonelle messen i Norge.

p. Oddvar Moi

 Posted by at 15:33

Sorry, the comment form is closed at this time.