aug 222012
 

Vi starter opp igjen med de tradisjonelle latinske søndagsmessene etter sommeren, og feirer søndag 26. august messe i St Joseph kirke til vanlig tid, kl 19.00. Vi feirer denne dagen 13. søndag etter pinse. Antifoner, bønner og tekster kan man lese her på latin og norsk.

Dagens kollektbønn lyder slik:

Omnípotens sempítérne, Deus, da nobis fidei, spei, et caritátis augméntum: et ut mereámur ássequi quod promíttis, fac nos amáre quod præcipis. Per Dóminum nostrum … (Norsk oversettelse;) Allmektige evige Gud, gi oss vekst i tro, håp og kjærlighet, og la oss elske dine bud, så vi kan fortjene å oppnå det du har lovet. Ved vår Herre …

Og evangeliet – fra Lukas 17, 11-19 – slik:

På den tid hendte det at Jesus vandret midt igjennom Samaria og Galilea på veien til Jerusalem. Og da han kom til en by, møtte han ti spedalske menn som sto langt borte. Og de løftet røsten og sa: “Jesus, mester, miskunn deg over oss.” Og da han så dem, sa han: “Gå bort, vis dere for prestene.” Og mens de gikk bort, skjedde det at de ble renset. Men en av dem vendte tilbake da han så at han var blitt renset, og priste Gud med høy røst, falt på sitt ansikt for hans føtter og takket; og det var en samaritan. Og Jesus tok til orde og sa: “Ble ikke alle ti renset? Hvor er da de ni? Var det ingen andre enn denne fremmede mannen som vendte tilbake og ga Gud æren?” Og han sa til ham: “Stå opp og gå bort, din tro har frelst deg.”

 Posted by at 19:17

Sorry, the comment form is closed at this time.