sep 062021
 

Etter at pave Frans publiserte brevet «Traditionis custodes» i juli 2021, er det blitt noe vanskeligere å feire den tradisjonelle messen, men Oslo katolske bispedømmes biskop Bernt Eidsvig gjorde følgende kjent 2. september 2021:

Mht. tillatelse til å feire messen i den form den hellige pave Johannes XXIII promulgerte i 1962. For pp. Oddvar Moi, Reidar Voith og Frode Eikenes avgjør jeg som følger:

Ut fra min vurdering av de lokale forhold hos oss med store avstander og fåtallige kirkebygninger, samt deres erfaring med bruken av den eldre messeliturgi og forståelse av Kirkens enhet, finner jeg at det kan bidra til de troendes åndelige vel at det i dette bispedømme gjøres visse unntagelser fra bestemmelsen om at slike messer ikke kan finne sted i sognekirkene. Under henvisning til can. 87, § 1 CIC dispenserer jeg for dere tre presters vedkommende fra MP «Traditionis custodes», art. 3 §2, forsåvidt som bestemmelsen måtte innebære forbud mot å samle folk til messe i den aktuelle form i sognekirken. Forøvrig gjelder bestemmelsene i dette MP uavkortet.

I 2021 har det vært p. Frode Eikenes som har feires den gamle messen oftest, han er sogneprest i St. Elisabeth menighet på Eikeli – se her: https://kristi-fred.blogspot.com/

 Posted by at 17:40

Sorry, the comment form is closed at this time.