des 022019
 

Den tradisjonelle latinske messen er (foreløpig) planlagt i Porsgrunn følgende datoer våren 2020:

Fredag 21. (el. 14.) februar
Fredag 27. mars
Fredag 8. mai
Fredag 12. juni

 Posted by at 16:53

Sorry, the comment form is closed at this time.