Den tradisjonelle latinske messen i Oslo katolske bispedømme


 

På disse nettsidene kan man finne informasjon om
de tradisjonelle latinske messene som feires i OKB.


Den tradisjonelle latinske messen feires med litt ujevne mellomrom i flere menigheter i bispedømmet, bl.a. i Porsgrunn, Eikeli og Lillehammer.

Informasjon om fremtidige messer vil bli lagt ut under nyheter.

På disse nettsidene ligger det en hel del materiale (aller mest tekstene på latin og norsk), som kan brukes når man feirer den tradisjonelle messen i Norge.   

 


Gå til menyen til venstre for så se tekster o.a. til messene.

Information in English.


Se informasjon om tidligere TLMer feiret i Oslo.

STARTSIDE
Nyheter
Kirkeår
Tekster
Musikk
Bilde/Video
Minstrering
Praktisk
Lenker
 

Har du spørsmål ang. disse messene, send en e-post.