TEKSTER til den tradisjonelle latinske messen

Gå tilbake til hovedside for tekster


De hellige apostler Peter og Paulus

De to apostler feires på samme dag. De hadde begge preket kristendommen i Roma, og der fant begge sin død ca. år 67 under Neros kristenforfølgelser. Peter ble på eget ønske korsfestet med hodet ned, Paul ble halshugget litt utenfor bymuren. Alt i midten av 4. årh. er 29. juni nevnt i den romerske festkalender som minnedagen for de to apostler. Det er sannsynlig at det var den dag deres legemer midlertidig ble flyttet over i St. Sebastians katakombe under Valerians kristenforfølgelse (258), og denne dagen er da senere blitt holdt fast som den store festdagen for apostelfyrstene.

Antiphona ad Introitum - Inngangsvers
(Act. 12:11) Nunc scio vere, quia misit Dominus Angelum suum: et eripuit me de manu Herodis, et de omni exspectatione plebis Judæorum. (Ps. 138:1,2) Domine, probasti me: et cognovisti me: tu cognovisti sessionem meam, et resurrectionem meam. Gloria Patri. Nunc scio vere ... (Ap. gj. 12, 11) "Nå vet jeg for visst at Herren har sendt sin engel og fridd meg ut av Herodes hånd og fra alt det jødene venter på." (Salme 138, 1-2) Herre, du har prøvet meg og kjent meg; om jeg hviler eller står opp, så vet du det. Ære være ...

Oratio - Kollektbønn
Deus, qui hodiernam diem Apostolorum tuorum Petri et Pauli martyrio consecrasti da Ecclesiæ tuæ, eorum in omnibus sequi præceptum per quos religionis sumpsit exodium. Per Dominum nostrum ... Gud, du som har helliget denne dag ved dine apostler Peters og Pauls martyrdød, gi din Kirke i alle ting å følge læren fra dem som den først mottok troen ved. Ved vår Herre ...

Epistel - Lesning
Act. 12:1-11
Indiebus illis: Mist Herodes rex manus, ut affligeret quosdam de ecclesia. Occidit autem Jacobum fratrem Joannis gladio. Videns autem quia placeret Judæis, apposuit ut apprehenderet et Petrum. Erant autem dies azymorum. Quem cum apprehendisset misit in carcerem, tradens quatuor quaternionibus militum custodiendum, volens post Pascha producere eum popilo. Et Petrus quidem servabatur in carcere. Oratio autem fiebat sine intermissione ab Deum pro eo. Cum autem producturus eum esset Herodes, in ipsa nocte erat Petrus dormiens inter duos milites, vinctus catenis duabus: et ecce Angelus Domini astitit: et lumen refulsit in havitaculo: prercussoque latere Petri, excitavit eum, dicens: Surge velociter. Et ceciderunt catenæ de manibus ejus. Dixit autem Angelus ad eum: Præcingere, et calcea te cazligas tuas. Et facit sic. Et dixit illi: Circumda tibi vestimentum tuum, et sequere me. Et exiens sequebatur ceum, et nesciebat quia verum est, quod fiebat per Angelum: existimabat autem se visum videre. Transeuntes autem primam et secundam custodiam, venerunt ad portam ferream, quæ ducit ad civitatem: quæ ultro aperta est eis. Et exuntes processerunt vicum unum: et continuo discessit Angelus ab eo. Et Petrus ad se reversus, dixit: Nunc scio vere, quia misit Dominus Angelum suum, et eripuit me de manu Herodis et de omni exspectatione plebis Judæorum.
Ap. gj. 12, 1-11
I de dager la kong Herodes hånd på noen av menigheten for å mishandle dem. Han lot Jakob, bror til Johannes, drepe med sverd. Og da han så at jødene likte dette, gikk han videre og lot Peter også gripe. Men det var de usyrte brøds dager. Og da han hadde grepet ham, kastet han ham i fengsel og lot ham bevokte av fire vaktskifter, hvert på fire soldater; etter Påske ville han så føre ham fram for folket. Så holdt de da vakt over Peter i fengslet; men menigheten ba uavlatelig til Gud for ham. Natten før Herodes ville føre ham fram, sov Peter mellom to soldater bundet med to lenker, og vokterne utenfor døren passet på fengslet. Og se, en engel fra Herren sto der, og et lys skinte i rommet, og han støtte Peter i siden, vekket ham og sa: "Skynd deg og stå opp." Og lenkene falt av hendene hans, og engelen sa til ham: "Bind beltet om deg og ta på deg skoene." Og han gjorde det, og han sa til ham: "Kast kappen om deg og følg meg." Han gikk ut og fulgte ham, og han skjønte ikke at det som engelen gjorde, var virkelig, men trodde han så et syn. Og de gikk forbi den første vakten og forbi den andre og kom til den jernporten som førte ut i byen, og den åpnet seg for dem av seg selv. Og de kom ut og gikk én gate fram, og der skiltes engelen fra ham. Da kom Peter til seg selv og sa: "Nå vet jeg for visst at Herren har sendt sin engel og fridd meg ut av Herodes' hånd og fra alt det jødene venter på."

Graduale
(Ps. 44:17-18) Constitues eos principes super omnem terram: memores erunt nominis tui, Domine. Pro patribus tuis nati sunt tibi filii: propterea populi confitebuntur tibi. (Salme 44, 17-18) Du setter dem til høvdinger over hele verden; de vil minnes ditt navn, Herre. Istedenfor dine fedre er det født sønner til deg; derfor skal folkene love deg.

Alleluia - Allelujavers

Alleluia, alleluia. (Mt. 16:18) Tu es Petrus, et super hanc petram ædificabo Ecclesiam meam. Alleluia.

Alleluja, alleluja. (Matt. 16, 18) Du er Peter, og på denne klippe vil jeg bygge min Kirke. Alleluja.

Evangelium
Mt. 16:13-19
In illo tempore: Venit Jesus in partes Cæsarea Philippi et interrogabat discipulos suos, dicens: Quem dicunt homines esse Filium hominis? At illi dixerunt: Alii Joannem Baptistam, alli autem Eliam, alii vero Jeremiam, aut unum ex Prophetis. Dicit illis Jesus: Vos autem quem me esse dicitis? Respondens Simon Petrus, dixit: Tu es Christus Filius Dei viv. Respondens autem Jesus, dixit ei: Beatus es, Simon Bar Jona: quia caro et sanguis non revelavit tibi, sed Pater meus, qui in cælis est. Et ego dico tibi, quia tui es Petrus et super hance petram ædificabo Ecclesiam meam. Et portæ inferi non prævalebunt adversus eam: et tibi dabo claves regni cælorum. Quodcumque ligaveros super terram erit ligatum et in cælis. Et quodcumque solveris super terram erit solutum et in cælis.
Matt. 16, 13-19
På den tid da Jesus kom til landet ved Cæsarea Filippi, spurte han sine disipler og sa: "Hvem sier menneskene at Menneskesønnen er?" Men de sa: "Noen sier at han er Johannes døperen, andre Elias, andre Jeremlas eller en av profetene." Jesus sier til dem: "Men dere, hvem sier dere jeg er?" Da svarte Simon Peter og sa: "Du er Kristus, den levende Guds sønn." Men Jesus svarte og sa til ham: "Salig er du, Simon, sønn av Jonas; for kjød og blod har ikke åpenbart det for deg, men min Fader som er i himmelen. Og jeg sier deg: du er Peter og på denne klippe vil jeg bygge min Kirke, og helvetes porter skal ikke vinne over den. Og jeg vil gi deg himmelrikets nøkler, og hva du enn binder på jorden, så skal det være bundet i himmelen, og hva du enn løser på jorden, så skal det være løst i himmelen."

Antiphona ad Offertorium - Offertorievers
(Ps. 44:17-18) Constitues eos principes super omnem terram: memores erunt nominis tui, Domine, in omni progenie et generatione. (Salme 44,17-18) Du setter dem til høvdinger over hele verden, de vil minnes ditt navn, Herre, i alle kommende ætter.

Secreta - Stille bønn
Hostias, Domine, quas nomini tuo sacrandas offerimus apostolica prosequatur oratio per quam nos expiari tribuas et defendi. Pet Dominum nostrum ... Herre, la apostlenes bønn følge det offer som vi bærer fram her og vier til ditt navn, og gi oss for dens skyld soning og vern. Ved vår Herre ...

PRÆFATIO DE APOSTOLIS - Apostelprefasjon
Vere dignum et justum est, æquum et salutare: Te, Domine suppliciter exorare, ut gregem tuum pastor æterne, non desera: sed perbeatos apostoles tuo contuinua protectione custodias. Ut iisdem rectoribus gubernetur quos operis tui vicarios eidem contulisti præese pastores. Et ideo cum Angelis et Archangelis, cum Thronis et Domninatinoibus, comque omni militia cælestis exercitus, hymnum gloriæ tuæ canimus, sine fine dicentes: I sannhet verdig og rett er det, riktig og gagnlig å rope bønnlig til deg, Herre, at du, den evige hyrde, ikke må forlate din hjord, men ved dine salige apostler ta den under ditt stadige vern, så den kan ledes av de samme styrere som du har overdradd til å forestå den som hyrder, og som stedfortredere i din gjerning. Derfor synger vi med engler og erkeengler, med troner og herredømmer og med hele den himmelske hærskare din herlighets pris, idet vi uten stans istemmer:

Antiphona ad Communionem - Kommunionsvers
(Mt. 16:18) Tu es Petrus, et super hanc petram ædificabo Ecclesiam meam. (Matt. 16, 18) "Du er Peter, og på denne klippe vil jeg bygge min Kirke."

Postcommunione - Bønn etter kommunion
Quos cælesti, Domine alimento satiasti: apostolica intercessionibus ab omni adversiate custodi. Per Dominum nostrum ... Vern, Herre, på apostlenes forbønn dem du har mettet med himmelsk næring mot alt som kan skade dem. Ved vår Herre ...

Gå tilbake til hovedside for tekster