TEKSTER til den tradisjonelle latinske messen

Gå tilbake til hovedside for tekster


Marias budskapsdag


Antiphona ad Introitum - Inngangsvers
(Ps. 44:13,15,16,2) Vultum tuum deprecabuntur omnes divites plebis: adducentur Regi virgines post eam: proximæ ejus adducentur tibi in lætitia ex exsultatione. (T.P. Alleluia, alleluia) (Ps.) Eructavit cor meum verbum bonum: dico ego opera mea Regi. Gloria Patri. Vultum tuum ... Salme 44, 13, 15 og 16) Alle rike i folket skal søke ditt åsyn. Jomfruer føres etter henne til Kongen; hennes nærmeste føres fram for deg med glede og jubel. (Salme 44, 2) Mitt hjerte strømmer over av liflig tale; jeg kveder min sang for Kongen.

Oratio - Kollektbønn
Deus, qui de beatæ Maria Virginis utero Verbum tuum, Angelo utero Verbum tuum, Angelo nuntiante, carnem suscipere voluisti; præsta supplicibus tuis; ut, qui vere eam Genitricem Dei credimus, ejus apud te intercessionibus adjuvemur. Per eumdem Dominum nostrum ... Gud, du som har villet at ditt Ord ved engelens budskap skulle ta kjød i den salige jomfru Marias liv, gi på vår bønn at vi som tror at hun i sannhet er Guds mor, må få hjelp ved hennes forbønner hos deg. Ved ham, vår Herre ...

Epistel - Lesning
Is 7, 10-15
In diebus illis: Locutus est Dominus ad Achaz, dicens: Pete tibi signum a Domino Deo tuo in profundum in ferni, sive in excelsum supra. Et dixit Archaz: Non petam et non tentabo Dominum. Et dixit: Audite ergo domus David: Numquid parumvobis est, molestos esse hominibus quia molestio estis et Deo meo? Propter hoc dabit Dominus ipse vobis signum. Ecce virgo concipiet, et pariet filium, et vocabitur nomen ejus Emmanuel. Butyrum et mel comedet, ut sciat reprobare malum, et eligere bonum.
Is 7, 10-15
I de dager talte Herren til Akas og sa: "Krev et tegn av Herren din Gud, nede fra dypet eller oppe fra høyden." Men Akas sa: "Jeg vil ikke kreve det og ikke friste Herren." Da sa han (profeten): "Så hør da, dere av Davids hus. Er det for lite for dere å friste menneskers tålmod, siden dere også frister min Guds tålmod? Så vil da Herren selv gi dere et tegn: Se, en jomfru skal unnfange og føde en sønn, og hans navn skal være Emmanuel (Gud med oss). Melk og honning skal være hans mat til han lærer å vrake det onde og velge det gode."

Graduale
(Ps. 44:3,5) Diffusa est gratia in labiis tuis: propterea benedixit te Deus in æternum. V.: Propter veritatem, et mansuetudinem, et justitiam: et deducet te mirabiliter dextera tua. (Salme 44, 3 og 5) Ynde strømmer over dine lepper; derfor har Herren velsignet deg til evig tid. For sannhets, mildhets og rettferds skyld skal din høyre hånd underfullt lede deg.

Traktus

Ps. 44:11,12 Audi filia, et vide, et inclina aurem tuam: quia concupivit Rex speciem tuam. Vultum tuum deprecabuntur omnes divites plebis: filiæ regum in honore tuo. Adducentur Regi virgines post eam: proximæ ejus afferentur tibi. Afferentur in lætitia, et exsultatione: adducentur in templum Regis.

(T.P:)
Alleluia, Alleluia. (Lk. 1:28) Ave Maria, gratia plena: Dominus tecum: benedicta tu in mulieribus. Alleluia. (Num. 17:8) Virga Jesse floruit: Virgo Deum et hominem genuit: pacem Deus reddidit, in se reconcilians ima summis. Alleluia.

(Salme 44, 11 og 12) Hør, datter, og se og bøy ditt øre; for Kongen lengter etter din ynde. (v. 13 og 10) Alle rike i folket søker ditt åsyn; kongedøtre er din æresvakt. (v. 15-16) Jomfruer føres etter henne til Kongen; hennes nærmeste føres fram for deg. De føres fram med glede og jubel. De føres inn i Kongens tempel.

Eller påskealleluja:
Alleluja, alleluja. (Luk. 1, 28) Hill deg, Maria, full av nåde, Herren er med deg, velsignet er du blant kvinnene. Alleluja. (4. Mos. 17, 8) En gren av Jesse blomstrer: Jomfruen har født Gud og menneske; Gud har gitt freden tilbake da han forente i seg det ringe med det høyeste. Alleluja.


Evangelium
Lk. 1:26-38
In illo tempore: Missus est angelus Gabriel a Deo in civitatem Galilææ, cui nomen Nazareth, ad virginem desponsatam viro, cui nomen erat Joseph, de domo David, et nomen virginis Maria. Et ingressus angelus ad eam, dixit: Ave gratia plena: Dominus tecum: benedicta tu in mulieribus. Quæ cum audisset, turbata est in sermone ejus: et cogitabat est in sermone ejus: et cogitabat, qualis esset ista salutatio. Et ait angelus ei: Netimeas, Maria invenisti enim gratiam apud Deum: ecce concipies n utero, et paries filium, et vocabis nomen ejus Jesu,. Hic erit magnus, et Filius Altissimi vocabitur, et dabit illi Dominus Deus sedem David patris ejus: et Filius Altissimi vocabitur, et dabit illi Dominus Deus sedem David patris ejus: et dabit illi Dominus Deus sedem david patris ejus: et regnabit in domo Jacob in æternum et regni ejus non erit finis Dixit autem Maria ad angelum: Quomodo fiet isteud, quoniam virum non cognosco? Et respondens angelus, dixt ei: Spiritus Sanctus superveniet in te, et virtus Altissimi obumbrabit tibi. Ideoque et quod nascetur ex te Sanctum, vocabitur Filius Dei. Et occe Elisabeth cognata tua, et ecce Elisabeth cognata tua, et ipsa concepit filium in senctute sua: et hic mensis sextus est illi, quæ vocatur sterilius: quia non erit impossiblile apude Deum omne verbum. Dixit autem Maria: Ecce ancilla Domini fiat mihi secundum verbum tuum.
Luk. 1, 26-38
På den tid ble engelen Gabriel sendt av Gud til en by i Galilea som heter Nasaret, til en jomfru som var trolovet med en mann som hette Josef av Davids ætt, og jomfruen hette Maria. Og engelen kom til henne og sa: "Hill deg, full av nåde, Herren er med deg; velsignet er du blant kvinnene." Da hun hørte dette, ble hun forferdet over hans tale og grunnet på hva dette skulle være for en hilsen. Og engelen sa til henne: "Vær ikke redd, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Du skal bli mor og føde en sønn. Ham skal du gi navnet Jesus. Han skal være stor og kalles Sønn av den Høyeste, og Gud Herren skal gi ham hans far Davids kongsstol, og han skal styre evig over Jakobs ætt, og det skal ikke være ende på hans rike." Men Maria sa til engelen: "Hvorledes skal dette gå til da jeg ikke kjenner noen mann?" Og engelen svarte og sa til henne: "Den Hellige Ånd skal komme over deg, og kraft fra den Høyeste skal overskygge deg; derfor skal også det Hellige som fødes av deg, kalles Guds Sønn. Og se, også Elisabeth, din frende, skal på sine gamle dager ha en sønn, og hun som gjelder for ufruktbar, er alt i den sjette måned. For ingenting er umulig for Gud." Men Maria svarte: "Se, jeg er Herrens tjenerinne; det skje meg etter ditt ord."

Antiphona ad Offertorium - Offertorievers
(Lk. 1:28,42) Ave Maria, gratia plena: Dominus tecum: benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructris ventris tui. (T.P. Alleluia) (Luk. 1, 28 og 42) Hill deg Maria, full av nåde, Herren er med deg; velsignet er du blant kvinnene, og velsignet er ditt livs frukt. (I påsketiden: Alleluja.)

Secreta - Stille bønn
In mentibus nostris quæsumus, Domine, veræ fidi sacramenta confirma: ut, qui conceptum de Virgine Deum verum et hominem confitemur; per ejus salutiferæ resurrectionis potentiam, ad æternam mereamur pervenire lætitiam. Per eumdem Dominum nostrum ... Herre, vi ber deg: Styrk den sanne tros mysterier i våre hjerter, så vi som bekjenner at han som er unnfanget av Jomfruen er sann Gud og sant menneske, ved kraften i hans frelsebærende oppstandelse må bli verdige til å nå fram til den evige glede. Ved ham, vår Herre ...

PRÆFATIO E BEATA MARIA VIRGINE - Prefasjon for Guds mor, Maria
Vere dignum et justum est, æquum et salutare, nos tibi semper, et ubique gratias agere: Domine sancte, Pater omnipotens, æterne Deus. Et te in Assumptione beatæ Mariæ semper Virginis collaudare, benedicere, et prædicare. Quæ et Unigenitum tuum Sancti Spiritus obumbratione concepit: et virginitatis gloria permanente, lumen æternum mundo effudit, Jesum Christum Dominum nostrum. Per quem majestatem tuam laudant Angeli, adorant Dominationes, tremunt Potestates. Cæli, cælorumque Virtutes, ac beata Seraphim, socia exsultatione concelebrant. Cum quibus et nostras voces, ut admitti jubeas deprecamur, supplici confessione dicentes: I sannhet verdig og rett er det, riktig og gagnlig at vi alltid og overalt takker deg, hellige Herre, allmektige Fader, evige Gud, og lover, priser og forherliger deg på festen for den salige, alltid rene jomfru Marias (budskap, gjesting, opptagelse i himmelen, fødsel, ofring, uplettede unnfangelse, gjennomboring, minne, fest, hyldning), hun som ved den Hellige Ånds overskyggelse unnfanget din enbårne Sønn, og med sin fulle jomfruære ga verden det evige lys, Jesus Kristus, vår Herre. Ved ham lover englene din majestet, herredømmene tilber den, maktene skjelver for den, himlene og himmelkreftene og de salige serafer forherliger den sammen i jubel. Med dem ber vi deg byde også våre røster å forenes, idet vi med ydmyk bekjennelse istemmer:

Antiphona ad Communionem - Kommunionsvers
(Is. 7:14) Ecce Virgo concipiet, et pariet filium: et vocabitur Nomen ejus Emmanuel. (T.P. Alleluia) (Is. 7, 14) Se, en jomfru skal unnfange og føde en sønn, og hans navn skal være Emmanucl. (I påsketiden: alleluja.)

Postcommunione - Bønn etter kommunion
Gratiam tuam, quæsumus, Dómine, méntibus nostris infúnde: ut, qui, Angelo nuntiánte, Christi Filii tui incarnatiónem cognóvimus: per passiónem ejus et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eumdem Dominum nostrum ... Herre, vi ber deg: Fyll våre hjerter med din nåde, så vi som med engelens budskap har erkjent at Kristus, din Sønn, er blitt menneske, ved hans lidelse og kors må bli ført til oppstandelsens herlighet. Ved ham, vår herre ...

Gå tilbake til hovedside for tekster