TEKSTER til den tradisjonelle latinske messen

Gå tilbake til hovedside for tekster


Kyndelmesse

Jomfru Marias rensningsfest

Lysvelsignelse

Lysprosesjon

MESSEN


Antiphona ad Introitum - Inngangsvers
(Ps. 47:10-11,2) Suscepimus, Deus, misericordiam tuam in medio templi tui: secundum nomen tuum, Deus, ita et laus tua in fines terræ: justitia plena est dextera tua. (Ps.) Magnus Dominus, et laudabilis nimis: in civitate Dei nostri, in monte sancto ejus. Gloria Patri. Suscepimus ... (Salme 47, 10-11) Din miskunn, Gud, har vi mottatt midt i ditt tempel; som ditt navn, Gud, så når også din lovprisning til jordens grenser. Din høyre hånd er full av rettferd. (Salme 47, 2) Stor er Herren og vel verd å lovprise i vår Guds stad og på hans hellige berg. Ære være ...

Oratio - Kollektbønn
Omnipotens sempiterne Deus, majestatem tuam supplices exoramus: ut, sicut unigenitus Filius tuus hodierna die cum nostræ carnis substantia in templo est præsentaus; ita nos facias purificatis tibi mentibus præsentari. Per eumdem Dominum nostrum ... Allmektige evige Gud, ydmykt trygler vi din majestet om at vi med rensede hjerter må bli ført fram for deg, liksom din enbårne Sønn i dag i vårt kjøds natur ble framstillet i templet. Ved ham vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og styrer med deg ...

Epistel - Lesning
Mal. 3:1-4
Hæc dicit Dominus Deus: Ecce ego mitto Angelum meum, et præparabit viam ante faciem meam. Et statim viam ante faciem meam. Et statim veniet ad templum suum Dominator, quem vos quæritis, et Angelus testamenti quem vos vultis. Ecce venit dicit Dominus exercituum: et quis poterit cogitare diem adventus ejus, et quis stabit ad videndum eum? Ipse enim quasi ignis ocnflans, et quasi herba fullonum: et sedebit conflans, et emundans argentum, et putgabit filios Levi et colabit eos quasi aurum et quasi argentum: et erunt Domino offerentes sacrificia in justitia. Et placebit Domino sacrificium Juda, et Jerusalem, sicut dies sæculi et sicut anni antiqui dicit Dominus omnopotens.
Mal, 3, 1-4
Så sier Gud Herren: "Se, jeg sender min engel, og han skal gjøre veien rede for mitt åsyn. Og straks skal Herren som dere søker, komme til sitt tempel, og paktens engel som dere stunder etter. Se, han kommer," sier hærskarenes Herre. "Hvem kan tenke seg den dag da han kommer, og hvem kan stå seg når han viser seg? For han er som smeltet ild og som tvetterens lut. Og han skal sette seg ned og smelte og rense sølvet, og han skal rense Levis barn og lutre dem som gull og sølv, og de skal bære fram for Herren offergaver i rettferd. Og Judas eg Jerusalems offergaver skal tekkes Herren som i gamle dager og i framfarne år," sier Herren den allmektige.

Graduale
Ps. 47:10-11,9 Suscepimus, Deus, misericordiam tuam in medio templi tui: secundum nomen tuum, Deus, ita et laus tua in fines terræ. Sicut audivimus, ita et vidimus, in civitate Dei nostri, in monte sancto ejus. (Salme 47, 10-11 og 9) Din miskunn, Gud, har vi mottatt midt i ditt tempel; som ditt navn, Gud, så når også din lovprisning til jordens grenser. Som vi har hørt det forkynt, så har vi sett det i vår Guds stad, på hans hellige berg.

Alleluia - Allelujavers

Alleluia, alleluia. (St. Augustin) Senex puerum portabat: Puer autem senem regebat. Alleluia.

Eller Tractus:

(Lk. 2:29,30-32) Nunc dimittis servum tuum, Domine, secundum verbum tuum in pace. Quia viderunt oculi mei salutare tuum. Quod parasti ante faciem omnium populorum. Lumen ad revelationem gentium et gloriam plebis tuæ Israel.

Alleluja, alleluja. Oldingen bar gutten, men gutten ledet oldingen. Alleluja.

Eller Tractus:

(Luk. 2, 29-32) La nå din tjener fare i fred, Herre, etter ditt ord; for mine øyne har sett din frelse som du har gjort rede for alle folks åsyn, et lys til å lyse for hedningene og en ære for ditt folk Israel.


Evangelium
Luc. 2:22-32
In illo tempore: Postquam impleti sunt dies purgationis Mariæ, secundum legem Moysi, tulerunt Jesum in Jerusalem, ut sisterent eum Domino, sicut scriptum est in lege Domini: Quia omne masculinum adaperiens vulvam sanctum Domino vocabitur. Et ut darent hostiam secundum quod dictum est in lege Domini, par turturum aut duos pullos columbarum. Et ecce homo erat in Jerusalem, cui nomen Simeon, et hom iste justus et timoratus, exspectans consolationem Isræl, et Spiritus Sanctus erat in eo. Et responsum acceperat a Spirtu Sancto, non visurum se mortem, nisi prius videret Christum Domini. Et venit in spiritu in templum. Et cum induycerent puerum Jesum parentes ejus, ut facerent secundum consuetudinem legis pro eo: et ipse accepit eum in ulneas suas, et benedixit Deum, et dixit: Nunc dimittis servum tuum, Domine, secundum verbum tuum in pace: Quia viderunt oculi mei salutare tuum: Quod parasti ante faciem omnium populorum Lumen ad revelationem gentium, et gloriam plebis tuæ Israel.
Luk. 2, 22-32
På den tid da Marias rensningsdager, som Moseloven foreskriver, var til ende, førte de Jesus til Jerusalem og ville framstille ham for Herren, - som det er skrevet i Herrens lov: "Alt mannkjønn som åpner mors liv, skal kalles helliget til Herren" - og bære fram offer etter det som er sagt i Herrens lov: et par turtelduer eller to dueunger. Og se, det var en mann i Jerusalem som hette Simeon, og denne mannen var rettferdig og gudfryktig og ventet på Israels trøst, og den Hellige Ånd var i ham. Og den Hellige Ånd hadde åpenbart for ham at han ikke skulle dø før han hadde sett den Herren har salvet. Og han kom til templet, drevet av Ånden. Og da foreldrene f ørte barnet Jesus inn for å gjøre med ham etter lovens forskrift, tok han ham i sine armer, og han lovet Gud og sa: "Herre, la nå din tjener fare bort i fred etter ditt ord; for mine øyne har sett din frelse, som du har gjort rede for alle folks åsyn: et lys til å lyse for hedningene og en ære for ditt folk Israel."

Antiphona ad Offertorium - Offertorievers
(Ps. 44:3) Diffusa est gratia in labiis tuis: propterea benedixit te Deus in æternum, et in sæculum sæculi. (Salme 44, 3) Ynde strømmer over dine lepper; derfor har Gud velsignet deg til evig tid og i evighets evighet.

Secreta - Stille bønn
Exaudi, Domine, preces nostra: et, ut digna sint munera, quæ oculis tuæ majestatis offerimus, subsidium nobis tuæ pietatis impende. Per Dominum nostrum ... Hør våre bønner, Herre, og gi oss din godhets hjelp, så de offergaver vi bærer fram for din majestet, må være deg verdige. Ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, som lever og styrer med deg ...

Præfatio - Juleprefasjon
Vere dignum et justum est, æquum et salutare, nos tibi semper, et ubique gratias agere: Domine sancte, Pater omnipotens, æterne Deus: Quia per incarnati Verbi mysterium nova mentis nostræ oculis lux tuæ claritatis infulsit: ut, dum visibiliter Deum cognoscimus, per hunc in invisibilum amorem rapiamur. Et ideo cum Angelis et Archangelis, cum Thronis et Dominationibus, cumque omni militai cælestis exercitus, hymnum gloriæ tuæ canimus sine fine dicentes: I sannhet verdig og rett er det, riktig og gagnlig at vi alltid og overalt takker deg, hellige Herre, allmektige Fader, evige Gud. For ved det menneskevordne Ords mysterium er det nye lys av din klarhet strålt fram for vår sjels øyne, så vi, når vi synlig erkjenner Gud, ved ham blir dradd til å elske det usynlige. Og derfor synger vi med engler og erkeengler, med troner og herredømmer og med hele den himmelske hærskare din herlighets pris, idet vi uten stans istemmer:

Antiphona ad Communionem - Kommunionsvers
(Lk. 2:26) Responsum accepit Simeon a Spiritu Sancto, non visurum se mortem, nisi videret Christum Domini. (Luk. 2, 26) Simeon hadde fått åpenbart av den Hellige Ånd at han ikke skulle se døden før han hadde sett den Herren har salvet.

Postcommunione - Bønn etter kommunion
Quæsumus, Domine Deus noster: ut sacrosancta mysteria, quæ pro reparationis nostræ munimine contulisti intercedente beata Maria semper Virgine, et præsens nobis remedium esse facias, et futurum. Per Dominum nostrum ... Herre, vår Gud, vi ber deg: La de høyhellige mysterier som du har gitt oss til styrke for vår gjenløsning, på forbønn av den salige og alltid rene jomfru Maria, bli til velsignelse for oss både i tid og evighet. Ved vår Herre ...

Gå tilbake til hovedside for tekster