TEKSTER til den tradisjonelle latinske messen

Gå tilbake til hovedside for tekster


Den hellige Josef

Marias brudgom, bekjenner og Kirkens vernehelgen


Antiphona ad Introitum - Inngangsvers
(Ps. 91:13,14,2) Justus ut palma florebit sicut cedrus Libani multiplicabitur: plantatus in domo Domini: in atriis domus Dei nostri. (Ps.) Bonum est confiteri Domino: et psallere nomini tuo, Altissime. Gloria Patri. Justus ut palma florebit ... (Salme 91, 13-14) Den rettferdige skal blomstre som palmetreet; som seder på Libanon skal han 'vokse, plantet i Herrens hus, i vår Guds forgårder. (I påsketiden: Alleluja, alleluja.) (Salme 91,2) Det er godt å prise Herren og lovsynge ditt navn, du Høyeste. Ære være ...

Oratio - Kollektbønn
Sanctissima Genitricis tuæ Sponsi, quæsumus Domine, meritis adjuvemur, ut, quod possibilitas nostra non obtinet ejus nobis intercessione donetur: Qui vivis et regnas ... Herre, vi ber deg: La oss få hjelp ved din helligste mors brudgoms fortjenester, så vi ved hans forbønn kan få det som vi ikke kan oppnå ved egen evne. Du som lever og styrer ...

Epistel - Lesning
Ecclus. 45:1-6
Deilectus Deo et hominibus, cujus memoria in benedictione est. Similem illum fecit in gloria sanctorum, et magnificavit eum in timore inimicorum, et in verbis suis monstra placavit. Gloricavit illum in conspectu regum, et jussit illi coram populo suo, et ostendit illi gloriam suam. In fide et lenitate ipsius, sanctum fecit illum, et elegit eum ex onmi carne. Audivit enim eum, et vocem ipsius, et induxit illum in nubem. Et dedit illi coram præcepta et legem vitæ et disciplinæ.
Sirak 45, 1-6
Han var elsket av Gud og mennesker, hans minne er velsignet. Gud ga ham samme herlighet som de hellige og opphøyet ham til skrekk for hans fiender; på hans ord lot han plagene ta slutt. Han herliggjorde ham framfor konger, ga ham oppdrag hos sitt folk og lot ham se hans herlighet. For hans troskaps og mildhets skyld helliget han ham og kåret ham ut mellom alle mennesker. Han lot ham høre sin røst og førte ham inn i skyen. Han ga ham selv budene, livet og tuktens lov.

Graduale
(Ps. 20:4-5) Domine, prævenisti eum in benedictionibus dulcedinis: posuisti in capite ejus coronam de lapide pretioso. Vitampetiit a te, et tribuisti ei longitudinem dierum in sæculum sæculi. (Salme 20, 4-5) Herre, du korn ham i møte med kostelige velsignelser; på hans hode har du satt en krone av dyre stener. Liv ba han deg om, og du ga ham dagenes fulle mål for evig tid.

Traktus

(Ps. 111:1-3) Beatus vir, qui temet Dominum: in mandatis eius volet nimis. Potens in terra erit semen ejus: generatio rectorum benedicetur. Gloria et divitiæ in domo ejus: et iustitia eius manet in sæculum sæculi.

(Salme 11, 1-3) Salig den mann som frykter Herren og finner stor glede i hans bud. Hans avkom skal bli mektig på jorden; de rettferdiges ætt skal velsignes. Ære og rikdom er i hans hus, og hans rettferd varer til evig tid.
I påsketiden istden for Graduale og Traktus
Alleluja, alleluja. (Eccles. 45:9) Amávit eum Dóminus, et ornavit eum: stulam glóriæ induit eum. Alleluja. (Os. 14:6) Justus germinábit sicut lilium: et flórebit in ætérnum ante Dóminum. Alleluja. Alleluja, alleluja. (Sirak 45, 9) Herren har elsket ham og prydet ham; han har kledd ham i herlighets skrud. Alleluja. (Hos. 14, 6) Den rettferdige skal vokse fram som en lilje og blomstre for Herren til evig tid. Alleluja.

Evangelium
Mt. 1:18-21
Cum esset desponsata mater Jesu Maria Joseph, antequam convenirent, inventa est in utero haven de Spiritu Sancto. Joseph autem vir ejus, cum esset justus, et nollet eam traducere, voluit occulte dimittere eam. Hæc autem eo cogitante, ecce Angelus Domini apparuit in somnis ei dicens: Joseph, fili David, noli timere accipere Mariam conjugem tuam: quod enim in ea natum est, de Spiritu Sancto est. PPariet autem filium et vocabis nomen ejus Jesum: ipse enim salvum faciet populum suum a pecatis eorum.
Matt. 1, 18-21
Da Jesu mor Maria var trolovet med Josef, viste det seg før de kom sammen at hun skulle bli mor ved den Hellige And. Men Josef, hennes rnann, ville skille seg fra henne i hemmelighet; for han var rettferdig og ville ikke føre skam over henne. Mens han tenkte på dette, se, da åpenbarte Herrens engel seg for ham i drømme og sa: "Josef, Da vids sønn, vær ikke redd for å ta Maria, din hustru, til deg; for det som er født i henne, er av den Hellige Ånd. Og hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus; for han skal frelse sitt folk fra deres synder.

Antiphona ad Offertorium - Offertorievers
(Ps. 88, 25) Veritas mea, et misericordia mea cum ipso: et in nomine meo exaltabitur cornu ejus. (Salme 88, 25) Min sannhet og min miskunn skal være med ham, og i mitt navn skal hans kraft høynes. (Alleluja.)

Secreta - Stille bønn
Debitum tibi, Domine, nostræ reddimus servitutis suppliciter exorantes: ut suffragiis beati Joseph, Sponsi Genitricis Filii tui Jesu Christi Domini nostri, in nobis tua munera tuearis, ob cujus venerandam festivitatem laudis tibi hostias immolamus. Per eumdem Dominum nostrum ... Herre, vi ærer deg med vår skyldige tjeneste og ber deg ydmykt om at du på forbønn av den salige Josef, brudgom til din Sønns, vår Herres Jesu Kristi mor, vil verne dine gaver i oss som bærer fram et lovoffer til deg på hans høytidsfest. Ved ham, vår Herre ...

PRÆFATIO DE SANCTO IOSEPH, SPONSO B. M. V. - Prefasjon for den hellige Josef
Vere dignum et justum est, æquum et salutare, nos tibi semper, et ubique gratias agere: Domine sancte, Pater omnipotens, æterne Deus: Et te in festivitate beati Joseph debitis magnificar præconiis, benedicer et prædicare, Quiet vir justus, a te Deiparæ Virgini sponsus est datus; et fidelis sevus ac prudens super familiam tuam est constitutus: ut Unigenitum tuum, Sancti Spiritus obumbratione coneptum, paterna vice custodirect Jesum Christum, Dominum nostrum. Per quem majestatem tuam laudant Angli adoant Dominationes tremut Potestates. Cæli cælorumque Virtutes, ac beata Seraphim, socia exsultatione concelebrant. Cum quibus et nostra voces ut admitti jubeas deprecamur, supplici confessione dicentes: I sannhet verdig og rett er det, riktig og gagnlig at vi alltid og overalt takker deg, hellige Herre, allmektige Fader, evige Gud, at vi med sømmelige lovprisninger forherliger, velsigner og priser deg på den salige Josefs fest (ved hyldingen av den salige Josef). Han, den rettferdige mann, ble av deg gitt Guds jomfrumor til ekte, og som en tro og klok tjener satt over Den hellige familie, så han i fars sted skulle verne din enbårne Sønn, som var unnfanget ved den Hellige Ånds overskyggelse, Jesus Kristus, vår Herre. Ved ham lover englene din majestet, herredømmene tilber den, maktene skjelver for den, himlene og himmelkreftene og de salige serafer forherliger den sammen i jubel. Med dem ber vi deg byde også våre røster å forenes, idet vi med ydmyk bekjennelse istemmer:

Antiphona ad Communionem - Kommunionsvers
(Mt. 1:20) Joseph, fili David, noli timere accipere Mariam conjugem tuam: quod enim in ea natum est, de Spiritu Sancto est. (Matt. 1, 20) Josef, Davids sønn, frykt ikke for å ta Maria, din hustru, til deg; for det som er født i henne, er av den Hellige Ånd. (Alleluja.)

Postcommunione - Bønn etter kommunion
Adesto nobis, quæsumus, misericors Deus: et, intercedente pro nobis neato Joseph Confessore, tua circa nos propitiatus dona custodi. Per Dominum nostrum ... Vi ber deg, miskunns Gud: Hjelp oss og vern nådig dine gaver i oss på forbønn av den salige bekjenner Josef. Ved vår Herre ...

Gå tilbake til hovedside for tekster