TEKSTER til den tradisjonelle latinske messen

Gå tilbake til hovedside for tekster


Askeonsdag

Askevigslingen

Utdelingen av asken

MESSEN


Antiphona ad Introitum - Inngangsvers
(Sap. 11:24,25,27) Misereris omnium, Domine, et nihil odisti eorum quæ fecisti, dissimulans peccata hominum propter poenitentiam et parcens illis: quia tu es Dominus Deus noster. (Ps. 56:2) Miserere mei, Deus, miserere mei: quoniam inte confidit anima mea. Gloria Patri. Misereris... (Visd. 11, 24, 25 og 27) Du miskunner deg over alle, Herre, og hater ikke noe av det du har skapt; du synes ikke å se menneskenes synder når de gjør bot, og du skåner dem; for du er Herren, vår Gud. (Salme 56, 2) Miskunn deg over meg; Gud, miskunn deg over meg; for min sjel setter sin lit til deg. Ære være ...

Oratio - Kollektbønn
Præsta Domine fidelibus tuis: ut ieiuniorum veneranda solemnia, et congrua pietate suscipiant, et secura devotione percurrant. Per Dominum nostrum ... Herre, unn dine troende å begynne fastens ærverdige høytid med sømmelig fromhet og la dem fullende den med en grunnfestet andakt. Ved vår Herre ...

Epistel - Lesning
Joel 2:12-19
Hæc dicit Dominus: Convertimini ad me in toto corde vestro, in ieiunio, et in fletu, et in planctu. Et scindite corda vestra, et non vestimenta vestra, et convertimini ad Dominum Deum vestrum: quia benignus et misericors est, patiens, et multæ misericordiæ, et præstabilis super malitia. Quis scit, si convertatur, et ignoscat, et relinquat post se benedictionem, sacrificiam, et libamen Domino Deo vestro? Canite tuba in Sion, sanctificate ieiunium, vocate coetum, congregate populum, sanctificate Ecclesiam, coadunate senes, congregate parvulos, et sugentes ubera: egrediatur sponsus de cubili suo, et sponsa de thalamo suo. Inter vestibulum et altare plorabunt sacerdotes ministri Domini, et dicent: Parce, Domine, parce populo tuo: et ne des hæreditatem tuam in opprobrium, ut dominentur eis nationes. Quare dicunt in populis: Ubi est Deus eorum? Zelatus est Dominus terram suam, et pepercit populo suo. Et respondit Dominus, et dixit populo suo: Ecce ego mittam vobis frumentum, et vinum, et oleum, et replebimini eis: et non dabo vos ultra opprobrium in gentibus: dicit Dominus omnipotens.

Joel 2, 12-19
Sså taler Herren! "Vend om til meg med hele deres hjerte med faste og gråt og klage. Riv i stykk er deres hjerte ikke deres klær, og omvend dere til Herren, deres Gud, for han er nådig og barmhjertig, tålmodig og av stor miskunn, og han sørger over det onde. Hvem vet om han ikke vender seg til dere igjen og tilgir og legger velsignelse etter seg, så dere atter kan bringe matoffer og drikkoffer for Herren, deres Gud? Blås i luren på Sion, innvi en faste, lys ut samling, kall folket sammen, vigsle menigheten, foren de gamle, få sammen de små, ja, barn ved brystet. Brudgommen gå ut fra sitt kammer, bruden fra sitt leie. Mellom forhallen og alteret skal prestene, Herrens tjenere, klage og si: "Skån, Herre, skån ditt folk, og gi ikke din arv ut til spott, så hedningene skal rå over dem. Hvorfor skal det sies mellom folkene: Hvor er deres Gud?" Herren er ivrig for sitt land, og han skåner sitt folk. Og Herren svarer og sier til sitt folk: "Se, jeg sender dere korn og vin og olje, og dere skal ha det i overflod, og jeg skal ikke mer gi dere til pris for hedningenes spott," sier Herren, den allmektige.


Graduale
(Ps. 56:2,4) Miserere mei, Deus, miserere mei: quoniam in te confidit anima mea. Misit de coelo, et liberavit me: dedit in opprobrium conculcantes me. (Salme 56,2 og 4) Miskunn deg over meg, Gud, miskunn deg over meg; for min sjel setter sin lit til deg. Han sendte hjelp fra himmelen og fridde meg ut. Han sendte skam over dem som tråkket på meg.

Traktus

(Ps. 102:10; 78:8,9) Domine, non secundum peccata nostra, quæ fecimus nos: neque secundum iniquitates nostras retribuas nobis. Domine, ne memineris iniquitatum nostrarum antiquarum, cito anticipent nos misericordiæ tuæ: quia pauperes facti sumus nimis. (Hic genuflectitur) Adiuva nos, Deus salutaris noster: et propter gloriam nominis tui, Domine, libera nos: et propitius esto peccatis nostris, propter nomen tuum.

(Salme 102, 10) Herre, gjør ikke med oss etter de synder vi har gjort, og gjengjeld ikke våre mis gjerninger. (Salme 78, 8-9) Herre, kom ikke våre gamle misgjerninger i hu. La din miskunn komme oss til hjelp; for vi er blitt så uendelig fattige (her kneler alle). Hjelp oss, Gud, vår frelse, og fri oss ut for ditt navns æres skyld, og for ditt navns skyld tilgi oss nådig våre synder.

Evangelium
Mt. 6:16-21
In illo tempore: Dixit Iesus discipulis suis: Cum ieiunatis, nolite fieri sicut hypocritæ, tristes. Exterminant enim facies suas, ut appareant hominibus ieiunantes. Amen dico vobis, quia receperunt mercedem suam. Tu autem, cum ieiunas, unge caput tuum, et faciem tuam lava, ne videaris hominibus ieiunans, sed Patri tuo, qui est in abscondito: et Pater tuus, qui videt in abscondito, reddet tibi. Nolite thesaurizare vobis thesauros in erra: ubi ærugo, et tinea demolitur: et ubi fures effodiunt, et furantur. Thesaurizate autem vobis thesauros in cælo: ubi neque aurugo, neque tinea demolitur; et ubi fures non effodiunt, nec furantur. Ubi enim est thesaurus tuus, ibi est et cor tuum.
Matt. 6, 16-21
På den tid sa Jesus til sine disipler: "Når dere faster, skal dere ikke se nedslått ut som hyklerne; for de skjærer ansikt, så folk skal se at de faster. Sannelig sier jeg dere: de har fått sin lønn. Men når du faster, skal du salve ditt hode og vaske ditt ansikt, så ikke mennesker skal se at du faster, men din Fader som bor i det skjulte, og din Fader som ser det skjulte, skal lønne deg. Dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor rust og møll tærer, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men dere skal samle dere skatter i himmelen, hvor hverken rust eller møll tærer, og hvor tyver ikke bryter inn og stjeler. For hvor din skatt er, der er også ditt hjerte."

Antiphona ad Offertorium - Offertorievers
(Ps. 29:2-3) Exaltabo te, Domine, quoniam suscepisti me, nec delectasti inimicos meos super me: Domine, clamavi ad te, et sanasti me. (Salme 29, 2-3) Høyt vil jeg love deg, Herre, for du har tatt deg av meg og ikke latt mine fiender glede seg over meg. Herre, jeg ropte til deg, og du gjorde meg frisk.

Secreta - Stille bønn
Fac nos, quæsumus Domine, his muneribus offerendis convenienter aptari: quibus ipsius venerabilis sacramenti celebramus exordium. Per Dominum nostrum ... Vi ber deg, Herre, la oss bære fram disse gaver med et riktig sinn; for ved dem feirer vi innledningen til selve dette ærverdige sakrament. Ved vår Herre ...

PRÆFATIO DE QUADRAGESIMA - Fasteprefasjon
Vere dignum et iustum est, æquum et salutare, nos tibi semper, et ubique gratias agere: Domine sancte, Pater omnipotens, æterne Deus. Qui corporali ieiunio vitia comprimis, mentem elevas, virtutem largiris et præmia: per Christum Dominum nostrum. Per quem maiestatem tuam laudant Angeli, adorant Dominationes, tremunt Potestates. Cæli, cælorumque Virtutes, ac beata Seraphim, socia exsultatione concelebrant. Cum quibus et nostras voces, ut admitti iubeas deprecamur, supplici confessione dicentes: I sannhet verdig og rett er det, riktig og gagnlig at vi alltid og overalt takker deg, hellige Herre, allmektige Fader, evige Gud, som ved den legemlige faste undertrykker lastene, løfter sjelen, gir kraft og lønn ved Kristus, vår Herre; ved hvem englene lover din majestet, herredømmene tilber den, maktene skjelver for den, himlene og himmelkreftene og de salige serafer sammen forherliger den i jubel. Med dem ber vi deg byde også våre røster å forenes, idet vi med ydmyk bekjennelse istemmer:

Antiphona ad Communionem - Kommunionsvers
Ps. 1:2,3 Qui meditabitur in lege Domini die ad nocte, davit fructum suum in tempore suo. (Salme 1, 2 og 3) Den som tenker på Herrens lov dag og natt, han vil gi sin frukt når tiden kommer.

Postcommunione - Bønn etter kommunion
Percepta nobis, Domine, præbeant sacramenta subsidium: ut tibi grata sint nostra ieiunia, et nobis proficiant ad medelam. Per Dominum nostrum. Herre, la det sakrament vi har nytt, være til hjelp for oss, så vår faste kan tekkes deg og bli til legedom for oss. Ved vår Herre ...

Bønn over folket

Oremus.
Humiliate capita vestra Deo.

Inclinantes se, Domine, maiestati tuæ, propitiatus intende: ut qui divino munere sunt refecti, cælestibus semper nutriantur auxiliis. Per Dominum nostrum ...

La oss be:
Bøy ydmykt deres hode for Gud.

Herre, se nådig ned til dem som bøyer seg for din Majestet, så de som er styrket med den guddommelige gave, alltid må næres ved himmelsk hjelp. Ved vår Herre ...

Gå tilbake til hovedside for tekster