TEKSTER til den tradisjonelle latinske messen

Gå tilbake til hovedside for tekster


2. SØNDAG I FASTEN

Antiphona ad Introitum - Inngangsvers
(Ps. 24:6,3,22,1,2) Reminiscere miserationum tuarum, Domine, et misericordiæ tuæ, quæ a sæculo sunt: ne unquam dominentur nobis inimici nostri: libera nos, Deus Israel, ex omnibus augustiis nostris. (Ps.) Ad te, Domine, levavi animam meam, Deus meus, in te confido, non erubescam. Gloria Patri. Reminiscere ... (Salme 24, 6, 3 og 22) Kom i hu, Herre, din nåde og din miskunn som er fra evig tid; la våre fiender aldri herske over oss. Frels oss, Israels Gud, fra all vår nød. (Salme 24, 1-2) Til deg løfter jeg min sjel, Herre, til deg setter jeg min lit, min Gud, og jeg skal ikke stå til skamme. Ære være. ...

Oratio - Kollektbønn
Deus, qui conspicis omni nos virtute destitui: interius exteriusque custodi; ut ab omnibus adversitatibus muniamur in corpore, et a pravis cogitationibus mundemur in mente. Per Dominum nostrum ... Gud, du som ser at vi mangler all kraft, ta vare på oss både innvortes og utvortes, så vi vernes mot alt som kan skade oss på legemet og blir renset fra syndige tanker i sjelen. Ved vår Herre ...

Epistel - Lesning

I Thess. 4:1-7
Fratres: Rogamus vos, et obsecramus in Domino Iesu, et quemadmodum accepistis a nobis quomodo oporteat vos ambulare, et placere Deo, sic et abuletis, ut abundetis magis. Scitis enim quæ præcepta dederim vobis per Dominum Iesum. Hæc est enim voluntas Dei, sanctificatio vestra: ut abstineatis vos a fornicatione, ut sciat unusquisque vestrum vas suum possidere in sanctificatione, et honore: non in passione desiderii, sicut et gentes, quæ ignorant Deum: et ne quis supergrediatur, neque circumveniat in negotio fratrem suum: quoniam vindex est Dominus de his omnibus, sicut prædiximus vobis, et testificati sumus. Non enim vocavit nos Deus in immunditiam, sed in sanctificationem: in Christo Iesu Domino nostro.

1. Tess 4,1-7
Brødre, vi ber og påminner dere i Herren Jesus: som dere har lært av oss hvorledes dere skal ferdes og tekkes Gud, slik må dere ferdes, så dere kan gå fram mer og mer. Dere vet jo hvilke bud jeg har gitt dere ved Herren Jesus. For dette er Guds vilje, deres helliggjøring: at dere holder dere vekk fra utukt, at hver av dere må forstå å holde sitt kar (legeme) i hellighet og ære, ikke i sanselig lidenskap som hedningene som ikke kjenner Gud; ingen må gjøre urett eller svik mot sin bror i handel; for Herren er den som hevner alt slikt, som vi før har sagt og vitnet for dere. For Gud har ikke kalt oss til urenhet, men til hellighet i Kristus Jesus, vår Herre.


Graduale
(Ps. 24:17,18) Tribulationes cordis mei dilatatæ sunt: de necessitatibus meis eripe me, Domine. Vide humilitatem meam, et laborem meum: et dimitte omnia peccata mea. )Salme 24, 17-18) Mitt hjertes trengsler har øket; riv meg ut av min nød, Herre. Se min usselhet og mitt strev og forlat meg alle mine synder.

Tractus - Traktus
(Ps. 105:1-4) Confitemini Domino, quoniam bonus: quoniam in sæculum misericordia eius. Quis loquetur potentias Domini: auditas faciet omnes laudes eius? Beati qui custodiunt iudicium, et faciunt iustitiam in omni tempore. Memento nostri, Domine: in bene placito populi tui: visita nos in salutari tuo. (Salme 105, 1-4) Lov Herren, for han er god, og hans miskunn varer til evig tid. Hvem kan nevne Herrens makt og forkynne all hans pris? Salige de som tar vare på retten og øver rettferd til hver tid. Kom oss i hu, Herre, i velbehag or ditt folk, og gjest oss med din frelse.

Evangelium

Mt.
17:1-9 In illo tempore: Assumpsit Iesus Petrum, et Iacobem, et Ioannem fratrem eius, et duxit illos in montem excelsum seorsum: et transfiguratus est ante eos. Et resplenduit facies eius sicut sol: vestimenta autem eius facta sunt alba sicut nix. Et ecce apparuerunt illis Moyses et Elias cum eo loquentes. Respondens autem Petrus, dixit ad Iesum: Domine, bonum est nos hic esse: si vis, faciamus hic tria tabernacula, tibi unum, Moysi unum, et Eliæ unum. Adhuc eo loquente, ecce nubes lucida obumbravit eos. Et ecce vox de nube, dicens: Hic est Filius meus dilectus, in quo mihi bene complacui: ipsum audite. Et audientes discipuli, ceciderunt in faciem suam, et timuerunt valde. Et accessit Iesus, et tetigit eos, dixitque eis: Surgite, et nolite timere. Levantes autem oculos suos, neminem viderunt, nisi solum Iesum. Et descendentibus illis de monte, præcepit eis Iesus, dicens: Nemini dixeritis visionem, donec Filius hominis a mortuis resurgat.

Matt. 17, 1-9
På den tid tok Jesus Peter og Jakob og hans bror Johannes med seg og førte i dem avsides opp på et høyt fjell. Og han ble forklaret for deres øyne, og hans åsyn strålte som solen, men hans klær ble hvite som sne. Og se, Moses og Elias viste seg for dem og talte med ham. Men Peter tok ordet og sa: "Herre, det er godt for oss å være her. Vil du, skal vi lage tre hytter her, en til deg, en til Moses og en til Elias." Mens han enda talte, se, da omga en lys sky dem og en røst fra skyen sa: "Dette er min Sønn som jeg elsker, og som jeg har glede i. Hør på ham." Og da disiplene hørte det, falt de på sitt ansikt og ble svært redde. Og Jesus gikk bort til dem, rørte ved dem og sa: "Stå opp og vær ikke redde." Men da de løftet øynene, så de ingen andre enn Jesus, Og da de gikk ned fra fjellet, bød Jesus dem og sa: "Tal ikke til noen om dette syn før Menneskesønnen er stått opp fra de døde."

Antiphona ad Offertorium - Offertorievers
(Ps. 118:47,48) Meditabor in mandatis tuis, quæ dilexi valde: et levabo manus meas ad mandata tua, quæ dilexi. (Salme 118, 47 og 48) Jeg tenker over dine bud som jeg elsker høyt, og mot dine budord som jeg elsker løfter jeg mine hender.

Secreta - Stille bønn
Sacrificiis præsentibus, Domine quæsumus, intende placatus: ut et devotioni nostræ proficiant, et saluti. Per Dominum nostrum ... Herre, vi ber deg: Se i nåde til disse offer, så de må fremme både vår andakt og vår frelse. Ved vår Herre ...

Præfatio - Prefasjon for fasten
Vere dignum et iustum est, æquum et salutare, nos tibi semper, et ubique gratias agere: Domine sancte, Pater omnipotens, æterne Deus. Qui corporali ieiunio vitia comprimis, mentem elevas, virtutem largiris et præmia: per Christum Dominum nostrum. Per quem maiestatem tuam laudant Angeli, adorant Dominationes, tremunt Potestates. Cæli, cælorumque Virtutes, ac beata Seraphim, socia exsultatione concelebrant. Cum quibus et nostras voces, ut admitti iubeas deprecamur, supplici confessione dicentes: I sannhet verdig og rett er det, riktig og gagnlig at vi alltid og overalt takker deg, hellige Herre, allmektige Fader, evige Gud, som ved den legemlige faste undertrykker lastene, løfter sjelen, gir kraft og lønn ved Kristus, vår Herre; ved hvem englene lover din majestet, herredømmene tilber den, maktene skjelver for den, himlene og himmelkreftene og de salige serafer sammen forherliger den i jubel. Med dem ber vi deg byde også våre røster å forenes, idet vi med ydmyk bekjennelse istemmer:

Antiphona ad Communionem - Kommunionsvers
(Ps. 5:2-4) Intellige clamorem meum: intende voci orationis meæ, Rex meus, et Deus meus: quoniam ad te orabo, Domine. (Salme 5, 2-4) Hør mitt rop og lytt til min bønn, min Konge og min Gud; for til deg vil jeg be, Herre.

Postcommunione - Bønn etter kommunion
Supplices te rogamus, omnipotens Deus: ut, quos tuis reficis sacramentis, tibi etiam placitis moribus dignanter deservire concedas. Per Dominum nostrum ... Vi ber deg ydmykt, allmektige Gud: Gi dem som du styrker med dine sakramenter, å tjene deg verdig ved en ferd som tekkes deg. Ved vår Herre ...

Gå tilbake til hovedside for tekster