Praktisk informasjon om den tradisjonelle latinske messen

Gå tilbake til hovedside for praktisk informasjon


Knele, stå eller sitte under en sunget messe

Under inngangsprosesjonen

Under Asperges

Fra starten av messen til Gloria

Når Gloria intoneres

Hvis forsamlingen synger, står de under hele gloria.
Hvis bare koret synger, setter folk seg når presten setter seg.

Stå

Stå

Knele

Stå

Dóminus vobíscum and kollekten(e)

Når epistelen og graduale synges

Når evangeliet synges

Under preken og kunngjøringer

Credo

Stå eller sitt som ved Gloria.

Stå

Sitte

Stå

Sitte

Stå

Dominus vobíscum, Orémus

Under offertoriet

Man reiser seg når forsamlingen insenseres

Stå

Sitte

Prefasjonsdialogen og prefasjonen

Sanctus, kanon, Fadervår, kommunion

Dóminus Vobíscum og Postcommunion

Velsignelsen

Det siste evangeliet og utgangsprosesjonen

Stå

Knele

Stå

Knele

Stå

Denne oversikten er hentet fra the Windsor Latin Mass

Gå tilbake til hovedside for praktisk informasjon