BILDER / VIDEO fra den tradisjonelle latinske messen

Gå tilbake til hovedside for bilder/ video


Bilder fra messen 9. januar 2011

Vi viser her noen (mest pedagogiske) bilder som viser messens gang.
Bildene er tatt fra en video som vi kanskje redigerer og viser litt av etter hvert.


Prest og ministranter er kommet opp til alteret, før 'Asperges me' -
presten i korkåpe, birettaen er nettopp tatt av.

Etter 'Asperges me' skifter presten til messehakel.

Presten sier fram syndbekjennelsen.

Mens 'Kyrie eleison' synges.

Når 'Gloria' skal synges, setter presten seg.

Presten sier 'Dominus vobiscum' før kollektbønnen.

Presten vasker hendene ved offertoriet.

Kalken løftes opp etter konsekrasjonen.

Messens avsluttende velsignelse.

Gå tilbake til hovedside for bilder/ video