BILDER / VIDEO fra den tradisjonelle latinske messen

Gå tilbake til hovedside for bilder/ video


Sang, musikk og bønner fra messen 13. februar 2011


Lydfil fra messen 13/2-11 - del 1 -
Introitus - Kyrie - Gloria- Kollektbønn

Lydfil fra messen 13/2-11 - del 2 -
Graduale - Alleluja - Evangelium

Lydfil fra messen 13/2-11 - del 3 -
Offertorium - Prefasjon - Sanctus

Lydfil fra messen 13/2-11 - del 4 -
Kommunionsvers - Hymne under kommunion - Bønn etter kommunion - It misaa est -
Velsignelse - (Siste Evangelium) Ave Regiba Cælorum - Postludium

 

Gå tilbake til hovedside for bilder/ video