MUSIKK til den tradisjonelle latinske messen

Gå tilbake til hovedside for musikk


FRA GRADUALE ROMANUM - 3. SØNDAG ETTER ÅPENBARINGEN

(Også for 4., 5. og 6. søndag etter åpenbarngen)

Gå tilbake til hovedside for musikk